Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : Deelrapport voedselveiligheid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256126
Title:
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : Deelrapport voedselveiligheid
Authors:
Boon PE; van Donkersgoed G; Noordam M; te Biesebeek JD; van de Ven-van den Hoogen BM; van Klaveren JD
Other Titles:
Evaluation of the Governmental Policy document Sustainable Crop Protection : Subproject Food safety
Abstract:
Het percentage groente- en fruitmonsters waarop in Nederland te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen, is tussen 2003 en 2010 met 70% gedaald. Daarnaast is de absolute hoeveelheid resten van gewasbeschermingsmiddelen op dit type voedsel verminderd. De meeste producten waarop resten zijn aangetroffen, zijn afkomstig uit het buitenland. Verder is de voedselveiligheid sinds 2003 verbeterd. Dit blijkt uit een evaluatie van het beleidsdoel voor voedselveiligheid, zoals geformuleerd in de nota Duurzame gewasbescherming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het doel hiervan is het aantal overschrijdingen met 50% te verminderen.<br> <br>Redenen daling resten gewasbeschermingsmiddelen in voedsel: De verlaging is toe te schrijven aan zorgvuldiger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door telers. Dit komt onder andere door de strengere eisen van supermarkten voor de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit en door de verbeterde kennis over de bestrijding van ziekten en plagen bij telers.<br> <br>Voedselveiligheid verbeterd: Voor dit onderzoek zijn de aangetroffen resten van gewasbeschermingsmiddelen vergeleken met de maximale hoeveelheid die hiervoor is toegestaan (Maximale Residu Limiet). Aangezien een overschrijding van deze maximale hoeveelheid niet direct kan worden gerelateerd aan de voedselveiligheid is deze apart getoetst. Hiervoor zijn gegevens over de hoeveelheid groente en fruit die mensen consumeren (voedselconsumptiepeiling) gecombineerd met de gevonden hoeveelheden resten van gewasbeschermingsmiddelen voor de berekening van de inname van deze middelen. Vervolgens zijn deze innamen vergeleken met de gezondheidsnorm. Vooral het verbod op bepaalde stoffen waarvan frequent overschrijdingen van de gezondheidsnorm waren aangetroffen, zoals carbaryl, carbendazim, procymidone en stoffen behorende tot de groep organofosfaten, heeft de voedselveiligheid in de onderzochte periode verbeterd.<br>

Between 2003 and 2010, the percentage of fruit and vegetable samples with too many pesticide residues in the Netherlands decreased by 70%. Moreover, the absolute concentration of pesticide residues in this food type decreased. Most products containing residues originate from abroad. Food safety was also found to have improved during this period. This is the result of an evaluation of the policy goal regarding food safety as formulated in the Policy document Sustainable Crop Protection issued by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (now the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation). The goal was to achieve a 50% reduction in the number of food samples exceeding the residue limit.<br> <br>Reasons for the decrease in pesticide residues in food: The decrease can be ascribed to a more cautious use of pesticides by farmers. This is partly due to stricter demands made by retailers regarding the presence of pesticide residues on fruit and vegetables. Another contributing factor is the improved knowledge of how to use pesticides to control diseases and pests by farmers.<br> <br>Food safety improved: In this study the analysed pesticide residue concentrations were compared with the maximum concentration (Maximum Residue Limit) allowed by Dutch legislation. Since exceeding this limit cannot directly be related to food safety, the effect on food safety had to be tested differently. For this purpose, data on the amount of fruit and vegetables consumed by people (based on food consumption survey data) were combined with analysed concentrations of pesticide residues in order to assess the pesticide intake. Subsequently, these intakes were compared with the health limit. In particular, the ban on certain substances, e.g. carbaryl, carbendazim, procymidone and compounds belonging to the group organophosphates, for which the health limit had been exceeded in the past had helped to improve food safety during the period studied.<br>
Affiliation:
SIR
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; RIKILT
Issue Date:
16-Feb-2012
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 320038001
Sponsors:
Ministerie van Economische Zaken; Landbouw en Innovatie; Planbureau voor de Leefomgeving PBL
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBoon PE-
dc.contributor.authorvan Donkersgoed G-
dc.contributor.authorNoordam M-
dc.contributor.authorte Biesebeek JD-
dc.contributor.authorvan de Ven-van den Hoogen BM-
dc.contributor.authorvan Klaveren JD-
dc.date.accessioned2013-06-19T13:23:41-
dc.date.issued2012-02-16-
dc.identifier320038001-
dc.description.abstractHet percentage groente- en fruitmonsters waarop in Nederland te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen, is tussen 2003 en 2010 met 70% gedaald. Daarnaast is de absolute hoeveelheid resten van gewasbeschermingsmiddelen op dit type voedsel verminderd. De meeste producten waarop resten zijn aangetroffen, zijn afkomstig uit het buitenland. Verder is de voedselveiligheid sinds 2003 verbeterd. Dit blijkt uit een evaluatie van het beleidsdoel voor voedselveiligheid, zoals geformuleerd in de nota Duurzame gewasbescherming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het doel hiervan is het aantal overschrijdingen met 50% te verminderen.<br> <br>Redenen daling resten gewasbeschermingsmiddelen in voedsel: De verlaging is toe te schrijven aan zorgvuldiger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door telers. Dit komt onder andere door de strengere eisen van supermarkten voor de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit en door de verbeterde kennis over de bestrijding van ziekten en plagen bij telers.<br> <br>Voedselveiligheid verbeterd: Voor dit onderzoek zijn de aangetroffen resten van gewasbeschermingsmiddelen vergeleken met de maximale hoeveelheid die hiervoor is toegestaan (Maximale Residu Limiet). Aangezien een overschrijding van deze maximale hoeveelheid niet direct kan worden gerelateerd aan de voedselveiligheid is deze apart getoetst. Hiervoor zijn gegevens over de hoeveelheid groente en fruit die mensen consumeren (voedselconsumptiepeiling) gecombineerd met de gevonden hoeveelheden resten van gewasbeschermingsmiddelen voor de berekening van de inname van deze middelen. Vervolgens zijn deze innamen vergeleken met de gezondheidsnorm. Vooral het verbod op bepaalde stoffen waarvan frequent overschrijdingen van de gezondheidsnorm waren aangetroffen, zoals carbaryl, carbendazim, procymidone en stoffen behorende tot de groep organofosfaten, heeft de voedselveiligheid in de onderzochte periode verbeterd.<br>nl
dc.description.abstractBetween 2003 and 2010, the percentage of fruit and vegetable samples with too many pesticide residues in the Netherlands decreased by 70%. Moreover, the absolute concentration of pesticide residues in this food type decreased. Most products containing residues originate from abroad. Food safety was also found to have improved during this period. This is the result of an evaluation of the policy goal regarding food safety as formulated in the Policy document Sustainable Crop Protection issued by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (now the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation). The goal was to achieve a 50% reduction in the number of food samples exceeding the residue limit.<br> <br>Reasons for the decrease in pesticide residues in food: The decrease can be ascribed to a more cautious use of pesticides by farmers. This is partly due to stricter demands made by retailers regarding the presence of pesticide residues on fruit and vegetables. Another contributing factor is the improved knowledge of how to use pesticides to control diseases and pests by farmers.<br> <br>Food safety improved: In this study the analysed pesticide residue concentrations were compared with the maximum concentration (Maximum Residue Limit) allowed by Dutch legislation. Since exceeding this limit cannot directly be related to food safety, the effect on food safety had to be tested differently. For this purpose, data on the amount of fruit and vegetables consumed by people (based on food consumption survey data) were combined with analysed concentrations of pesticide residues in order to assess the pesticide intake. Subsequently, these intakes were compared with the health limit. In particular, the ban on certain substances, e.g. carbaryl, carbendazim, procymidone and compounds belonging to the group organophosphates, for which the health limit had been exceeded in the past had helped to improve food safety during the period studied.<br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van Economische Zaken-
dc.description.sponsorshipLandbouw en Innovatie-
dc.description.sponsorshipPlanbureau voor de Leefomgeving PBL-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent130 p-
dc.format.extent926 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherRIKILT-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 320038001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.pdf-
dc.subjectVOEDINGnl
dc.subjectgewasbeschermingsmiddelennl
dc.subjecttrendnl
dc.subjectnormoverschrijdingennl
dc.subjectvoedselveiligheidnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectpesticidesen
dc.subjecttrenden
dc.subjectexceeding the residue limiten
dc.subjectfood safetyen
dc.subjectpolicyen
dc.titleEvaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : Deelrapport voedselveiligheidnl
dc.title.alternativeEvaluation of the Governmental Policy document Sustainable Crop Protection : Subproject Food safetyen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentSIR-
dc.date.updated2013-06-19T11:23:49Z-
dc.contributor.divisionvgc-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.