Comparison of the guidance documents in support of EU risk assessments with those for the derivation of EU water quality standards

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256136
Title:
Comparison of the guidance documents in support of EU risk assessments with those for the derivation of EU water quality standards
Authors:
Vos JH; Janssen MPM
Other Titles:
Vergelijking van richtsnoeren ter ondersteuning van Europese risicobeoordelingen met richtlijnen voor de afleiding Europese waterkwaliteitsnormen
Abstract:
Risico's van nieuwe en bestaande stoffen en van biociden worden in Europa beoordeeld aan de hand van het Technical Guidance Document (TGD) van de Europese Commissie. De Kaderrichtlijn Water verwijst naar de TGD voor het afleiden van waternormen. Daarnaast is in opdracht van de Europese Commissie het Fraunhofer rapport (FHI rapport) afgeleid van de TGD voor de normafleiding voor water. In onderhavig rapport worden de twee richtsnoeren vergeleken om verschillen in normafleiding te bestuderen. Verschillen in kaders, doelstellingen en methodologie worden beschreven, evenals verschillen van meer technische aard. De risicobeoordeling volgens de TGD omvat beoordeling van effecten, beoordeling van blootstelling en risicokarakterisering. De beoordeling van milieu-effecten bleek grotendeels overeen te komen met de normstelling volgens het FHI rapport. De verschillen waren voornamelijk van technische aard. De keuze voor de waternorm volgens het FHI rapport zou voor sommige stoffen echter kunnen leiden tot een lagere waarde dan de veilige waterconcentratie volgens de TGD. Volgens de Fraunhofer methode worden namelijk veilige waterconcentraties afgeleid van veilige doses of concentraties voor predatoren en mensen, terwijl volgens de TGD alleen een veilige waterconcentratie voor waterorganismen wordt berekend. Daarnaast bepaalt de risicobeoordeling volgens de TGD blootstelling via alle relevante routes, terwijl het FHI rapport alleen de waterroute in acht neemt. Het is daardoor theoretisch mogelijk dat de waternorm mens en dier niet voldoende beschermt tegen stoffen die voornamelijk via lucht of voedsel worden ingenomen.<br>

Risks of both new and existing substances and of biocides in Europe are being evaluated using the Technical Guidance Document (TGD). The European Water Framework Directive refers to this document for establishing Environmental Quality Standards (EQSs) for water. Another guidance document for the derivation of EQSs was developed on the basis of the TGD by the Fraunhofer Institt (FHI) on request of the European Commission. Our study, as documented in this report, aimed to elucidate differences between the two guidance documents. Besides describing the main differences in background, aim and methodology, we also considered discrepancies at a more technical level. Risk assessment described in the TGD encompasses effect assessment, exposure assessment and risk characterisation. Determination of EQSs in the FHI document was found to overlap with the environmental effect assessment of the TGD. Differences were partly technical; however, for certain substances the Fraunhofer method could lead to lower values of EQS for water compared to the derivation of safe water concentrations (PNECs) according to the TGD. Only one PNEC for water is derived following the TGD, whereas according to the FHI document, several EQSs for water are calculated from toxicity data for predators and human consumption of aquatic products. Additionally, risk assessment described in the TGD takes into account multiple exposure routes, while the FHI document only encompasses exposure via water. Therefore, it is theoretically possibly that adopting PNECs as EQSs for the water compartment will not fully protect human health in the case of substantial exposure via air or food.<br>
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Aug-2005
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601500001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601500001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 601500001
Sponsors:
VROM-BWL
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVos JH-
dc.contributor.authorJanssen MPM-
dc.date.accessioned2013-11-21T11:33:24-
dc.date.issued2005-08-30-
dc.identifier601500001-
dc.description.abstractRisico's van nieuwe en bestaande stoffen en van biociden worden in Europa beoordeeld aan de hand van het Technical Guidance Document (TGD) van de Europese Commissie. De Kaderrichtlijn Water verwijst naar de TGD voor het afleiden van waternormen. Daarnaast is in opdracht van de Europese Commissie het Fraunhofer rapport (FHI rapport) afgeleid van de TGD voor de normafleiding voor water. In onderhavig rapport worden de twee richtsnoeren vergeleken om verschillen in normafleiding te bestuderen. Verschillen in kaders, doelstellingen en methodologie worden beschreven, evenals verschillen van meer technische aard. De risicobeoordeling volgens de TGD omvat beoordeling van effecten, beoordeling van blootstelling en risicokarakterisering. De beoordeling van milieu-effecten bleek grotendeels overeen te komen met de normstelling volgens het FHI rapport. De verschillen waren voornamelijk van technische aard. De keuze voor de waternorm volgens het FHI rapport zou voor sommige stoffen echter kunnen leiden tot een lagere waarde dan de veilige waterconcentratie volgens de TGD. Volgens de Fraunhofer methode worden namelijk veilige waterconcentraties afgeleid van veilige doses of concentraties voor predatoren en mensen, terwijl volgens de TGD alleen een veilige waterconcentratie voor waterorganismen wordt berekend. Daarnaast bepaalt de risicobeoordeling volgens de TGD blootstelling via alle relevante routes, terwijl het FHI rapport alleen de waterroute in acht neemt. Het is daardoor theoretisch mogelijk dat de waternorm mens en dier niet voldoende beschermt tegen stoffen die voornamelijk via lucht of voedsel worden ingenomen.<br>nl
dc.description.abstractRisks of both new and existing substances and of biocides in Europe are being evaluated using the Technical Guidance Document (TGD). The European Water Framework Directive refers to this document for establishing Environmental Quality Standards (EQSs) for water. Another guidance document for the derivation of EQSs was developed on the basis of the TGD by the Fraunhofer Institt (FHI) on request of the European Commission. Our study, as documented in this report, aimed to elucidate differences between the two guidance documents. Besides describing the main differences in background, aim and methodology, we also considered discrepancies at a more technical level. Risk assessment described in the TGD encompasses effect assessment, exposure assessment and risk characterisation. Determination of EQSs in the FHI document was found to overlap with the environmental effect assessment of the TGD. Differences were partly technical; however, for certain substances the Fraunhofer method could lead to lower values of EQS for water compared to the derivation of safe water concentrations (PNECs) according to the TGD. Only one PNEC for water is derived following the TGD, whereas according to the FHI document, several EQSs for water are calculated from toxicity data for predators and human consumption of aquatic products. Additionally, risk assessment described in the TGD takes into account multiple exposure routes, while the FHI document only encompasses exposure via water. Therefore, it is theoretically possibly that adopting PNECs as EQSs for the water compartment will not fully protect human health in the case of substantial exposure via air or food.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-BWL-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent35 p-
dc.format.extent530 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601500001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 601500001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601500001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601500001.pdf-
dc.subject06nl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjecthazardous substancesnl
dc.subjectnormennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjecteg-regelgevingnl
dc.subjecteuropanl
dc.subjectfraunhofer rapportnl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectnormstellingnl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectec regulationsen
dc.subjecteuropeen
dc.subjecttechnical guidance documenten
dc.subjectfraunhofer documenten
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectquality standardsen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.titleComparison of the guidance documents in support of EU risk assessments with those for the derivation of EU water quality standardsen
dc.title.alternativeVergelijking van richtsnoeren ter ondersteuning van Europese risicobeoordelingen met richtlijnen voor de afleiding Europese waterkwaliteitsnormennl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.date.updated2013-11-21T10:33:27Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.