Veldonderzoek naar de uitloging van een met fosforzuurgips, vliegas en cement gestabiliseerde wegfundering

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256158
Title:
Veldonderzoek naar de uitloging van een met fosforzuurgips, vliegas en cement gestabiliseerde wegfundering
Authors:
Taat J; Jeths R; Maaren HLJ van
Other Titles:
Field research on the leaching of a roadfoundation stabilized with phosphoric acidgypsum, flyash and cement
Abstract:
In Nederland wordt circa 2 miljoen ton fosforzuurgips geproduceerd. Een nuttig gebruik van dit afvalgips kan de toepassing in stabilisatiemateriaal voor de wegenbouw zijn, als mengsel met vliegas en cement. Aangezien dit mengsel zwarte lijst stoffen zoals cadmium bevat, dienen de milieuhygienische consequenties van deze toepassing onderzocht te worden. Hiertoe wordt een uitlogingsonderzoek in het laboratorium uitgevoerd. Aanvullend op het laboratoriumonderzoek zijn in dit onderzoek veldmetingen uitgevoerd bij twee proefvakken in Noord-Brabant. In dit rapport wordt de inrichting van de meetpunten, de monstermeetmethoden voor de bodem- en watermonsters en de analysemethoden beschreven. De gemeten concentraties zijn gegeven als absolute waarden en als relatieve waarden ten opzichte van het gemiddelde. De relatieve concentraties zijn grafisch weergegeven om een verspreidingspatroon te kunnen herkennen. Tevens worden referentiewaarden van de gemeten stoffen gegeven. Twee jaar na aanleg van de proefvakken kan nog geen uitloging van verontreinigingen uit het stabilisatiemateriaal aangetoond worden. De gebruikte meet- en monstermethoden voldeden goed. Een probleem vormde echter andere verontreinigingsbronnen in de omgeving van de proefvakken, wast de interpretatie van de metingen bemoeilijkte. Vrijwel alle gemeten concentraties waren lager dan de referentiewaarden.

Abstract not available
Issue Date:
30-Nov-1987
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256158
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840430001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/A /Allessie MMJ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorTaat J-
dc.contributor.authorJeths R-
dc.contributor.authorMaaren HLJ van-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:37:19Z-
dc.date.available2012-12-12T13:37:19Z-
dc.date.issued1987-11-30-
dc.identifier840430001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256158-
dc.description.abstractIn Nederland wordt circa 2 miljoen ton fosforzuurgips geproduceerd. Een nuttig gebruik van dit afvalgips kan de toepassing in stabilisatiemateriaal voor de wegenbouw zijn, als mengsel met vliegas en cement. Aangezien dit mengsel zwarte lijst stoffen zoals cadmium bevat, dienen de milieuhygienische consequenties van deze toepassing onderzocht te worden. Hiertoe wordt een uitlogingsonderzoek in het laboratorium uitgevoerd. Aanvullend op het laboratoriumonderzoek zijn in dit onderzoek veldmetingen uitgevoerd bij twee proefvakken in Noord-Brabant. In dit rapport wordt de inrichting van de meetpunten, de monstermeetmethoden voor de bodem- en watermonsters en de analysemethoden beschreven. De gemeten concentraties zijn gegeven als absolute waarden en als relatieve waarden ten opzichte van het gemiddelde. De relatieve concentraties zijn grafisch weergegeven om een verspreidingspatroon te kunnen herkennen. Tevens worden referentiewaarden van de gemeten stoffen gegeven. Twee jaar na aanleg van de proefvakken kan nog geen uitloging van verontreinigingen uit het stabilisatiemateriaal aangetoond worden. De gebruikte meet- en monstermethoden voldeden goed. Een probleem vormde echter andere verontreinigingsbronnen in de omgeving van de proefvakken, wast de interpretatie van de metingen bemoeilijkte. Vrijwel alle gemeten concentraties waren lager dan de referentiewaarden.nl
dc.description.abstractAbstract not availableen
dc.description.sponsorshipDGM/A /Allessie MMJ-
dc.format.extent0 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840430001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840430001.html-
dc.subjectbulkafvalstoffennl
dc.subjectfosforzuurgipsnl
dc.subjectvliegasnl
dc.subjectveldonderzoeknl
dc.subjectuitlogingnl
dc.titleVeldonderzoek naar de uitloging van een met fosforzuurgips, vliegas en cement gestabiliseerde wegfunderingnl
dc.title.alternativeField research on the leaching of a roadfoundation stabilized with phosphoric acidgypsum, flyash and cementen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2012-12-12T13:37:20Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.