2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256176
Title:
Evaluatie van de zomersmogsituatie in 1994
Authors:
Doesburg MJ van
Other Titles:
A survey of summer smog in the Netherlands in 1994
Abstract:
In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen procedures, maatregelen en aanbevelingen tijdens perioden met verhoogde luchtverontreiniging (zomer- en wintersmog). Verder wordt melding gemaakt van welke partijen (ministerie van VROM, provincies en RIVM) waar verantwoordelijk voor zijn. Dit rapport geeft een overzicht van de in de zomer van 1994 in Nederland opgetreden zomersmog. Zomersmog bestaat uit een mengsel van een aantal luchtverontreinigende stoffen. Hiervan is ozon de meest bepalende component voor effecten op de gezondheid van de mens. De ozonconcentraties, die gemeten zijn in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), zijn getoetst aan de Nederlandse ontwerpnorm voor ozon en aan de normen vastgelegd in de Europese ozonrichtlijn. Fotochemische luchtverontreiniging is in de zomermaanden van 1994 frequent opgetreden. In totaal zijn 26 smogdagen voorgekomen. Onder een smogdag wordt verstaan: een dag waarop ergens in Nederland een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 mug m-3 (matige smog) wordt gemeten. De smogdagen zijn eind juni, en bijna de hele maand juli en begin augustus opgetreden. Op 9 dagen is het niveau ernstige smog (ozonconcentratie hoger dan 240 mug m-3) bereikt. In de zuidelijke/zuidoostelijke helft van Nederland is vaker een verhoogd ozonniveau opgetreden dan in de rest van Nederland. In 1994 zijn overschrijdingen van zowel grens-, richt- en streefwaarden van de Nederlandse ontwerpnorm geconstateerd. De grenswaarden voor het 1-uur- en 8-uurgemiddelde zijn overschreden op respectievelijk 1 en 16 stations van het LML. De richtwaarden voor het 1-uur- en 8-uurgemiddelde zijn in veel gevallen overschreden. Bij de toetsing van de vijf drempelwaarden uit de EU-richtlijn zijn in 1994 overschrijdingen geconstateerd. De drempelwaarde ter bescherming van de volksgezondheid is in heel Nederland in ruime mate overschreden, het meest in het zuidoosten van Nederland. Beide drempelwaarden ter bescherming van de vegetatie zijn in 1994 ook op ruime schaal overschreden. De drempelwaarde voor het informeren van de bevolking is op diverse plaatsen (op 26 verschillende dagen) overschreden. De drempelwaarde ter alarmering van de bevolking is in Nederland niet overschreden. Twee maal per dag wordt door het RIVM een smogbericht gepubliceerd. In dit smogbericht, waarin Nederland is onderverdeeld in 5 regios, wordt een smogverwachting voor een en twee dagen vooruit in de tijd gegeven. Het beeld van de presentaties van de smogverwachting van 1994 sluit aan op dat van 1993. Bij lage ozonniveaus blijkt het smogbericht gemiddeld een beperkte overschatting (circa 10 mug m-3) te geven ten opzichte van de gemeten ozonconcentraties, bij hogere ozonconcentratie vindt gemiddeld een onderschatting plaats van vergelijkbare omvang. De spreiding in de smogverwachting ten opzichte van de gemeten waarden is verscheidene tientallen mug m-3. Bij de smogverwachtingen per regio zorgt deze spreiding, in 60% van de gevallen, voor een onterechte melding van matige smog. Daarentegen wordt het optreden van matige smog in een regio in 65% van de gevallen correct vooraf gesignaleerd. Bij een beschouwing van Nederland als geheel blijkt in 1994 dat 5 keer van de 24 keer in het smogbericht sprake is geweest van matige smog terwijl dat nergens in Nederland is opgetreden. Op 19 dagen (80%) was de verwachting dus terecht. Van de 26 dagen dat er ergens in Nederland matige smog is opgetreden, zijn deze 19 keer (70%) ook van te voren verwacht.

In the Netherlands a smog regulation, the so-called 'Modeldraaiboek Smog 1991' (Smogabatement procedures 1991) has been in existence since 20 June 1991. In that regulation, the procedures, measures, activities, warning systems and recommendations are registered which have to do with periods of increased air pollution (summer and winter smog). A survey of summer smog in the Netherlands in 1994 is presented. Summer smog consists of a mixture of polluting compounds. In summer smog, ozone is the most significant component for effects on human health. The ozone concentrations measured in the Dutch National Air Quality Measurement Network (LML) were tested against the Dutch Draft Standard and the EU Ozone Directive. In the summer months of 1994 there were several smog episodes. Altogether 26 smog days occurred. A smog day means a day during which an hourly average ozone concentration larger than 180 mug m-3 (moderate smog) has been recorded anywhere in the Netherlands. The smog days occurred in 1994 in the months June, July and August. On 9 days a level of severe smog (ozone concentrations greater than 240 mug m-3) occurred. In the southern/south-eastern half of the Netherlands, increased ozone levels were more frequent than elsewhere in the country. In 1994 a few exceedances of the limit values in the Dutch Draft Standard were registered. The guide values for one-hour and eight-hour averages were exceeded in 1994 in a lot of cases. The five threshold values of the EU Ozone Directive were registered and exceedances of the limit values were measured. The threshold value for protection of public health, an eight-hour average of 110 mug m-3, was exceeded considerably in the whole of the Netherlands in 1994. Both threshold values for the protection of vegetation were exceeded considerably in 1994. The threshold value for informing the public, 180 mug m-3 as a one-hour average, was exceeded in the Netherlands on 26 days, but the threshold value for issuing a smog warning to the public was not reached. Twice daily, RIVM provides a smog forecast for one and two days in advance for five regions of the Netherlands. At low ozone levels, the smog forecast appears to overestimate the measured values by about 10 mug m-3 ; when they are high, a comparable underestimation seems to occur. The variance of the smog forecast value is some tens of mug m-3. This results in incorrect prognoses per region of moderate smog (ozone concentration between 180 and 240 mug m-3) in 60% of the cases. On the other hand, the occurrence of moderate smog in the region has been foreseen correctly in some 65%. For the Netherlands as a whole, it appears that in 5 out of 24 cases the smog forecast predicted moderate smog where none occurred anywhere. In 26 cases somewhere in the Netherlands was moderate smog which was correctly predicted in 19 cases (70%).
Affiliation:
LLO
Issue Date:
30-Sep-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256176
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101020.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/LE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDoesburg MJ van-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:37:46Z-
dc.date.available2012-12-12T13:37:46Z-
dc.date.issued1995-09-30-
dc.identifier722101020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256176-
dc.description.abstractIn Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen procedures, maatregelen en aanbevelingen tijdens perioden met verhoogde luchtverontreiniging (zomer- en wintersmog). Verder wordt melding gemaakt van welke partijen (ministerie van VROM, provincies en RIVM) waar verantwoordelijk voor zijn. Dit rapport geeft een overzicht van de in de zomer van 1994 in Nederland opgetreden zomersmog. Zomersmog bestaat uit een mengsel van een aantal luchtverontreinigende stoffen. Hiervan is ozon de meest bepalende component voor effecten op de gezondheid van de mens. De ozonconcentraties, die gemeten zijn in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), zijn getoetst aan de Nederlandse ontwerpnorm voor ozon en aan de normen vastgelegd in de Europese ozonrichtlijn. Fotochemische luchtverontreiniging is in de zomermaanden van 1994 frequent opgetreden. In totaal zijn 26 smogdagen voorgekomen. Onder een smogdag wordt verstaan: een dag waarop ergens in Nederland een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 mug m-3 (matige smog) wordt gemeten. De smogdagen zijn eind juni, en bijna de hele maand juli en begin augustus opgetreden. Op 9 dagen is het niveau ernstige smog (ozonconcentratie hoger dan 240 mug m-3) bereikt. In de zuidelijke/zuidoostelijke helft van Nederland is vaker een verhoogd ozonniveau opgetreden dan in de rest van Nederland. In 1994 zijn overschrijdingen van zowel grens-, richt- en streefwaarden van de Nederlandse ontwerpnorm geconstateerd. De grenswaarden voor het 1-uur- en 8-uurgemiddelde zijn overschreden op respectievelijk 1 en 16 stations van het LML. De richtwaarden voor het 1-uur- en 8-uurgemiddelde zijn in veel gevallen overschreden. Bij de toetsing van de vijf drempelwaarden uit de EU-richtlijn zijn in 1994 overschrijdingen geconstateerd. De drempelwaarde ter bescherming van de volksgezondheid is in heel Nederland in ruime mate overschreden, het meest in het zuidoosten van Nederland. Beide drempelwaarden ter bescherming van de vegetatie zijn in 1994 ook op ruime schaal overschreden. De drempelwaarde voor het informeren van de bevolking is op diverse plaatsen (op 26 verschillende dagen) overschreden. De drempelwaarde ter alarmering van de bevolking is in Nederland niet overschreden. Twee maal per dag wordt door het RIVM een smogbericht gepubliceerd. In dit smogbericht, waarin Nederland is onderverdeeld in 5 regios, wordt een smogverwachting voor een en twee dagen vooruit in de tijd gegeven. Het beeld van de presentaties van de smogverwachting van 1994 sluit aan op dat van 1993. Bij lage ozonniveaus blijkt het smogbericht gemiddeld een beperkte overschatting (circa 10 mug m-3) te geven ten opzichte van de gemeten ozonconcentraties, bij hogere ozonconcentratie vindt gemiddeld een onderschatting plaats van vergelijkbare omvang. De spreiding in de smogverwachting ten opzichte van de gemeten waarden is verscheidene tientallen mug m-3. Bij de smogverwachtingen per regio zorgt deze spreiding, in 60% van de gevallen, voor een onterechte melding van matige smog. Daarentegen wordt het optreden van matige smog in een regio in 65% van de gevallen correct vooraf gesignaleerd. Bij een beschouwing van Nederland als geheel blijkt in 1994 dat 5 keer van de 24 keer in het smogbericht sprake is geweest van matige smog terwijl dat nergens in Nederland is opgetreden. Op 19 dagen (80%) was de verwachting dus terecht. Van de 26 dagen dat er ergens in Nederland matige smog is opgetreden, zijn deze 19 keer (70%) ook van te voren verwacht.nl
dc.description.abstractIn the Netherlands a smog regulation, the so-called 'Modeldraaiboek Smog 1991' (Smogabatement procedures 1991) has been in existence since 20 June 1991. In that regulation, the procedures, measures, activities, warning systems and recommendations are registered which have to do with periods of increased air pollution (summer and winter smog). A survey of summer smog in the Netherlands in 1994 is presented. Summer smog consists of a mixture of polluting compounds. In summer smog, ozone is the most significant component for effects on human health. The ozone concentrations measured in the Dutch National Air Quality Measurement Network (LML) were tested against the Dutch Draft Standard and the EU Ozone Directive. In the summer months of 1994 there were several smog episodes. Altogether 26 smog days occurred. A smog day means a day during which an hourly average ozone concentration larger than 180 mug m-3 (moderate smog) has been recorded anywhere in the Netherlands. The smog days occurred in 1994 in the months June, July and August. On 9 days a level of severe smog (ozone concentrations greater than 240 mug m-3) occurred. In the southern/south-eastern half of the Netherlands, increased ozone levels were more frequent than elsewhere in the country. In 1994 a few exceedances of the limit values in the Dutch Draft Standard were registered. The guide values for one-hour and eight-hour averages were exceeded in 1994 in a lot of cases. The five threshold values of the EU Ozone Directive were registered and exceedances of the limit values were measured. The threshold value for protection of public health, an eight-hour average of 110 mug m-3, was exceeded considerably in the whole of the Netherlands in 1994. Both threshold values for the protection of vegetation were exceeded considerably in 1994. The threshold value for informing the public, 180 mug m-3 as a one-hour average, was exceeded in the Netherlands on 26 days, but the threshold value for issuing a smog warning to the public was not reached. Twice daily, RIVM provides a smog forecast for one and two days in advance for five regions of the Netherlands. At low ozone levels, the smog forecast appears to overestimate the measured values by about 10 mug m-3 ; when they are high, a comparable underestimation seems to occur. The variance of the smog forecast value is some tens of mug m-3. This results in incorrect prognoses per region of moderate smog (ozone concentration between 180 and 240 mug m-3) in 60% of the cases. On the other hand, the occurrence of moderate smog in the region has been foreseen correctly in some 65%. For the Netherlands as a whole, it appears that in 5 out of 24 cases the smog forecast predicted moderate smog where none occurred anywhere. In 26 cases somewhere in the Netherlands was moderate smog which was correctly predicted in 19 cases (70%).en
dc.description.sponsorshipDGM/LE-
dc.format.extent34 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722101020-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101020.html-
dc.subject07nl
dc.subjectsmognl
dc.subjectzomernl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjectinformatienl
dc.subjectprocedurenl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectozonnl
dc.subjectsmogen
dc.subjectsummeren
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectinformationen
dc.subjectproceduresen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectozoneen
dc.titleEvaluatie van de zomersmogsituatie in 1994nl
dc.title.alternativeA survey of summer smog in the Netherlands in 1994en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.date.updated2012-12-12T13:37:47Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.