Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. Eindrapport

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256191
Title:
Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. Eindrapport
Authors:
Sein AA; Sluijmers JJ; Verhagen EJH
Other Titles:
Emission research municipal waste incenerators
Abstract:
In het onderzoek is ingegaan op de aard en de omvang van de bij verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval optredende emissies, in het bijzonder van polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's), polychloordibenzofuranen (PCDF's) en zware metalen en de daarmee samenhangende risico's voor de volksgezondheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de emissies ten gevolge van de verbranding van afval afhankelijk zijn van het ovenontwerp, de afvalsamenstelling, de instelling van de procescondities resp. de bedrijfsvoering en de werking van het rookgasreinigingssysteem. Met gebruikmaking van literatuurgegevens en met de gegevens uit het toxicologisch onderzoek kan worden geschat dat de humane belasting in Nederland door PCDD's en PCDF's beneden de toelaatbare grenswaarde ligt. Optimale stookcondities en technische verbeteringen aan de oven, die leiden tot een regelmatiger verbranding van het afval, beperken de uiteindelijke vorming van PCDD's en PCDF's. Om de emissies van stofgebonden verbindingen, zuren en zuurvormende verbindingen verder te beperken, is het nodig additionele rookgasreinigingssystemen te installeren.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-1989
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256191
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738473006.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738473006.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/A; DGM/L
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSein AA-
dc.contributor.authorSluijmers JJ-
dc.contributor.authorVerhagen EJH-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:39:41Z-
dc.date.available2012-12-12T13:39:41Z-
dc.date.issued1989-03-31-
dc.identifier738473006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256191-
dc.description.abstractIn het onderzoek is ingegaan op de aard en de omvang van de bij verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval optredende emissies, in het bijzonder van polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's), polychloordibenzofuranen (PCDF's) en zware metalen en de daarmee samenhangende risico's voor de volksgezondheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de emissies ten gevolge van de verbranding van afval afhankelijk zijn van het ovenontwerp, de afvalsamenstelling, de instelling van de procescondities resp. de bedrijfsvoering en de werking van het rookgasreinigingssysteem. Met gebruikmaking van literatuurgegevens en met de gegevens uit het toxicologisch onderzoek kan worden geschat dat de humane belasting in Nederland door PCDD's en PCDF's beneden de toelaatbare grenswaarde ligt. Optimale stookcondities en technische verbeteringen aan de oven, die leiden tot een regelmatiger verbranding van het afval, beperken de uiteindelijke vorming van PCDD's en PCDF's. Om de emissies van stofgebonden verbindingen, zuren en zuurvormende verbindingen verder te beperken, is het nodig additionele rookgasreinigingssystemen te installeren.<br>nl
dc.description.sponsorshipDGM/A-
dc.description.sponsorshipDGM/L-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent210 p-
dc.format.extent451 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738473006-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738473006.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738473006.pdf-
dc.subjectpolychloordibenzo-p-dioxinenl
dc.subjectafvalverbrandingnl
dc.titleOnderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. Eindrapportnl
dc.title.alternativeEmission research municipal waste inceneratorsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2012-12-12T13:39:41Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.