FEAT - Flash Environmental Assessment Tool to identify acute environmental risks following disasters. The tool, the explanation and a case study

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256197
Title:
FEAT - Flash Environmental Assessment Tool to identify acute environmental risks following disasters. The tool, the explanation and a case study
Authors:
van Dijk S; Brand E; de Zwart D; Posthuma L; Middelaar J van
Other Titles:
FEAT - Flash Environmental Assessment Tool voor het snel identificeren van acute risico's volgend op calamiteiten. Het instrument, de onderbouwing en een case study
Abstract:
Voor veldteams van de Verenigde Naties die bij (natuur)rampen worden ingezet is de methode Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) ontwikkeld. Hiermee kan worden ingeschat in welk gebied effecten van vrijgekomen chemische stoffen voor mens en milieu te verwachten zijn. De methode geeft aan welke van de getroffen bedrijven het meeste gevaar voor mens en milieu vormen, zodat daar met prioriteit naar kan worden gehandeld. FEAT is bedoeld voor de eerste uren en dagen na de ramp, en is op locatie te gebruiken. Uitgangspunt is de maximale omvang van het gebied waarin risico's te verwachten zijn. Het instrument is ontwikkeld door het RIVM, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), en DHV-Raadgevend Ingenieurs.<br>De methode vertaalt een grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie over stoffen, hun milieugedrag, en hun toxiciteit naar drie soorten effecten. Dit zijn directe effecten op de mens, directe effecten op natuur en zogeheten life support functies (zoals drinkwater, landbouwgewassen en de visstand) en langetermijneffecten op mens en milieu. De mogelijke effecten worden weergegeven in een zone rond het bedrijf waarbinnen risico's kunnen worden verwacht.<br>FEAT verwerkt de beschikbare informatie trapsgewijs. Hierdoor kan steeds gedetailleerdere informatie worden ingevoerd. Hoe minder details beschikbaar zijn, hoe 'ruimer' de indicatie van gevaren wordt (worstcase-inschatting). Op deze wijze geeft FEAT snel en betrouwbaar inzicht in welk gebied de te verwachten risico's hun weerslag hebben.<br>Dit rapport bestaat ut drie secties. Sectie I beschrijft de onderbouwing van FEAT. Sectie II geeft een voorbeeldstudie van het gebruik van FEAT. Sectie III omvat de complete gebruikersversie (FEAT 1.0), zoals die door UNDAC-veldteams gebruikt wordt.<br>

The Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) was developed for use by field teams of the United Nations that are deployed in the case of (natural) disasters. Its primary aim is to facilitate the identification of existing or potential acute environmental impacts that pose risks for humans and nature following the release of chemical compounds. FEAT prioritizes disaster-stricken facilities on the basis of potential risk in order to prevent further impacts. It is specifically designed to be used in the immediate aftermath of a disaster (hours and days) and can be used on location. The starting point is the maximum area that can be affected by the disaster. This assessment tool was developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Dutch Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment (VROM) and DHV Engineering Consultancy.<br>FEAT translates large quantities of scientific information on compounds, their environmental behavior and their toxicity into three basic effect types. These are direct effects on humans, direct effect on nature and so-called life support functions (such as drinking water, agriculture and fisheries) and long-term effects on humans and the environment. The area around the facility where possible effects can be expected is presented in the form of a risk contour area.<br>FEAT processes available information in a stepwise manner, which enables the user to feed in increasingly more detailed information as the situation develops. The availability of relevant information and site specificity of the risk assessment are positively correlated; as such, the less information available, the lower the site specificity of the risk assessment (a worst case approach). This mode of operation provides the user with a rapid and reliable insight into those areas that can be expected to bear the effects of the disaster.<br>This report comprises three sections. Section I describes the underpinning of FEAT, section II provides an example of how to use FEAT and section III contains the complete FEAT user version (FEAT 1.0), which is used by the UNDAC field teams of the United Nations.<br>
Affiliation:
IMG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; DHV
Issue Date:
16-Jul-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609000001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609000001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM report 609000001
Sponsors:
VROM-VN
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan Dijk S-
dc.contributor.authorBrand E-
dc.contributor.authorde Zwart D-
dc.contributor.authorPosthuma L-
dc.contributor.authorMiddelaar J van-
dc.date.accessioned2017-02-20T07:12:04-
dc.date.issued2009-07-16-
dc.identifier609000001-
dc.description.abstractVoor veldteams van de Verenigde Naties die bij (natuur)rampen worden ingezet is de methode Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) ontwikkeld. Hiermee kan worden ingeschat in welk gebied effecten van vrijgekomen chemische stoffen voor mens en milieu te verwachten zijn. De methode geeft aan welke van de getroffen bedrijven het meeste gevaar voor mens en milieu vormen, zodat daar met prioriteit naar kan worden gehandeld. FEAT is bedoeld voor de eerste uren en dagen na de ramp, en is op locatie te gebruiken. Uitgangspunt is de maximale omvang van het gebied waarin risico's te verwachten zijn. Het instrument is ontwikkeld door het RIVM, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), en DHV-Raadgevend Ingenieurs.<br>De methode vertaalt een grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie over stoffen, hun milieugedrag, en hun toxiciteit naar drie soorten effecten. Dit zijn directe effecten op de mens, directe effecten op natuur en zogeheten life support functies (zoals drinkwater, landbouwgewassen en de visstand) en langetermijneffecten op mens en milieu. De mogelijke effecten worden weergegeven in een zone rond het bedrijf waarbinnen risico's kunnen worden verwacht.<br>FEAT verwerkt de beschikbare informatie trapsgewijs. Hierdoor kan steeds gedetailleerdere informatie worden ingevoerd. Hoe minder details beschikbaar zijn, hoe 'ruimer' de indicatie van gevaren wordt (worstcase-inschatting). Op deze wijze geeft FEAT snel en betrouwbaar inzicht in welk gebied de te verwachten risico's hun weerslag hebben.<br>Dit rapport bestaat ut drie secties. Sectie I beschrijft de onderbouwing van FEAT. Sectie II geeft een voorbeeldstudie van het gebruik van FEAT. Sectie III omvat de complete gebruikersversie (FEAT 1.0), zoals die door UNDAC-veldteams gebruikt wordt.<br>nl
dc.description.abstractThe Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) was developed for use by field teams of the United Nations that are deployed in the case of (natural) disasters. Its primary aim is to facilitate the identification of existing or potential acute environmental impacts that pose risks for humans and nature following the release of chemical compounds. FEAT prioritizes disaster-stricken facilities on the basis of potential risk in order to prevent further impacts. It is specifically designed to be used in the immediate aftermath of a disaster (hours and days) and can be used on location. The starting point is the maximum area that can be affected by the disaster. This assessment tool was developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Dutch Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment (VROM) and DHV Engineering Consultancy.<br>FEAT translates large quantities of scientific information on compounds, their environmental behavior and their toxicity into three basic effect types. These are direct effects on humans, direct effect on nature and so-called life support functions (such as drinking water, agriculture and fisheries) and long-term effects on humans and the environment. The area around the facility where possible effects can be expected is presented in the form of a risk contour area.<br>FEAT processes available information in a stepwise manner, which enables the user to feed in increasingly more detailed information as the situation develops. The availability of relevant information and site specificity of the risk assessment are positively correlated; as such, the less information available, the lower the site specificity of the risk assessment (a worst case approach). This mode of operation provides the user with a rapid and reliable insight into those areas that can be expected to bear the effects of the disaster.<br>This report comprises three sections. Section I describes the underpinning of FEAT, section II provides an example of how to use FEAT and section III contains the complete FEAT user version (FEAT 1.0), which is used by the UNDAC field teams of the United Nations.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-VN-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent78 p-
dc.format.extent4551 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherDHV-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 609000001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 609000001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609000001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609000001.pdf-
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectverenigde natiesnl
dc.subjectnatuurrampennl
dc.subjectchemische stoffennl
dc.subjectmilieu-effectbeoordelingnl
dc.subjectfeatnl
dc.subjectunited nationsen
dc.subjectemergency responseen
dc.subject(natural) disaster environmental impact assessmenten
dc.subjectfeaten
dc.titleFEAT - Flash Environmental Assessment Tool to identify acute environmental risks following disasters. The tool, the explanation and a case studyen
dc.title.alternativeFEAT - Flash Environmental Assessment Tool voor het snel identificeren van acute risico's volgend op calamiteiten. Het instrument, de onderbouwing en een case studynl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentIMG-
dc.date.updated2017-02-20T06:12:05Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.