Verstedelijking, bereikbaarheid en milieu. Achtergrondstudie bij de Toets van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (PKB deel 1) op ecologische effecten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256307
Title:
Verstedelijking, bereikbaarheid en milieu. Achtergrondstudie bij de Toets van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (PKB deel 1) op ecologische effecten
Authors:
Geurs KT; Ritsema van Eck JR
Other Titles:
Land use, accessibility and the environment. Background document for the evaluation of the ecological impacts of the Dutch Fifth Spatial Planning Programme
Abstract:
De hoofdconclusie van het rapport is dat de optelsom van maatregelen van reeds voorgenomen verkeers- en vervoerbeleid en aanvullende investeringen in het openbaar vervoer voor de Deltametropool (al dan niet in de vorm van een Rondje Randstad) in combinatie met ruimtelijk beleid, zal resulteren in een forse toename van de bereikbaarheid van activiteiten per openbaar vervoer en het openbaar-vervoergebruik in de periode 1995-2030. Het openbaar vervoer kan hierdoor veel beter concurreren met de auto, maar het blijft echter veelal geen goed alternatief voor de auto. Het effect op de omvang van de automobiliteit is dan ook gering. Door het uitvoeren van de beleidsvoornemens uit de Vijfde Nota zal de Deltametropool naar verwachting niet als een functioneel-ruimtelijk samenhangend stedelijk systeem gaan functioneren. Hiervoor lijkt de gemiddelde reistijdwinst per openbaar vervoer- en autoverplaatsing vooralsnog te beperkt. Het rapport is een achtergrondrapport voor de analyses die zijn verricht voor toets van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (pkb deel 1) voor wat betreft verstedelijking, bereikbaarheid en milieu-effecten van verkeer en vervoer.

This reports serves as a background report for the analysis conducted for the evaluation of the Fifth Spatial Planning Programme - Part 1, policy proposals - by the RIVM. This report describes the impacts of land-use scenarios on passenger mobility, accessibility en environmental impacts of transport. The main conclusions are that the further urbanisation of the existing Randstad, combined with investments in public transport, i.e. the introduction of high-speed rail or Maglev technology between the major cities of the Randstad area, will result in a significant increase in public transport use, but the impact on the total volume of car traffic is rather small. Job accessibility by public transport will increase strongly, but (even with high-speed rail transport), public transport will not able to compete fully with the car mode. Furthermore, the Randstad area is not likely to function as one coherent metropolitan system as the result of the proposed public transport investments only.
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksuniversiteit Utrecht
Issue Date:
28-Jun-2002
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256307
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711931006.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711931006.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorGeurs KT-
dc.contributor.authorRitsema van Eck JR-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:50:18Z-
dc.date.available2012-12-12T13:50:18Z-
dc.date.issued2002-06-28-
dc.identifier711931006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256307-
dc.description.abstractDe hoofdconclusie van het rapport is dat de optelsom van maatregelen van reeds voorgenomen verkeers- en vervoerbeleid en aanvullende investeringen in het openbaar vervoer voor de Deltametropool (al dan niet in de vorm van een Rondje Randstad) in combinatie met ruimtelijk beleid, zal resulteren in een forse toename van de bereikbaarheid van activiteiten per openbaar vervoer en het openbaar-vervoergebruik in de periode 1995-2030. Het openbaar vervoer kan hierdoor veel beter concurreren met de auto, maar het blijft echter veelal geen goed alternatief voor de auto. Het effect op de omvang van de automobiliteit is dan ook gering. Door het uitvoeren van de beleidsvoornemens uit de Vijfde Nota zal de Deltametropool naar verwachting niet als een functioneel-ruimtelijk samenhangend stedelijk systeem gaan functioneren. Hiervoor lijkt de gemiddelde reistijdwinst per openbaar vervoer- en autoverplaatsing vooralsnog te beperkt. Het rapport is een achtergrondrapport voor de analyses die zijn verricht voor toets van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (pkb deel 1) voor wat betreft verstedelijking, bereikbaarheid en milieu-effecten van verkeer en vervoer.nl
dc.description.abstractThis reports serves as a background report for the analysis conducted for the evaluation of the Fifth Spatial Planning Programme - Part 1, policy proposals - by the RIVM. This report describes the impacts of land-use scenarios on passenger mobility, accessibility en environmental impacts of transport. The main conclusions are that the further urbanisation of the existing Randstad, combined with investments in public transport, i.e. the introduction of high-speed rail or Maglev technology between the major cities of the Randstad area, will result in a significant increase in public transport use, but the impact on the total volume of car traffic is rather small. Job accessibility by public transport will increase strongly, but (even with high-speed rail transport), public transport will not able to compete fully with the car mode. Furthermore, the Randstad area is not likely to function as one coherent metropolitan system as the result of the proposed public transport investments only.en
dc.description.sponsorshipDGM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent114 p-
dc.format.extent21408 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksuniversiteit Utrecht-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711931006-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711931006.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711931006.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectverstedelijkingnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectopenbaar vervoernl
dc.subjectruimtelijke ordeningnl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectbereikbaarheidnl
dc.subjecturbanisationen
dc.subjecttrafficen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectphysical planningen
dc.subjectland useen
dc.subjectaccessibilityen
dc.titleVerstedelijking, bereikbaarheid en milieu. Achtergrondstudie bij de Toets van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (PKB deel 1) op ecologische effectennl
dc.title.alternativeLand use, accessibility and the environment. Background document for the evaluation of the ecological impacts of the Dutch Fifth Spatial Planning Programmeen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T13:50:18Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.