EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances. Copper and zinc in the Netherlands

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256387
Title:
EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances. Copper and zinc in the Netherlands
Authors:
Vos JH; Janssen MPM
Other Titles:
Europese maatregelen om vervuiling door stoffen onder de Kaderrichtlijn Water te reduceren. Koper en zink in Nederland
Abstract:
Op nationaal en Europees niveau zijn extra maatregelen nodig om een aantal koper- en zinkbronnen die het Nederlandse oppervlaktewater belasten onder controle te krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de nationale belasting van het oppervlaktewater door deze zware metalen. Een groot deel van de koper- en zinkemissies in de Nederlandse oppervlaktewateren komt via de grote rivieren uit het buitenland. In Nederland zelf zijn diverse bronnen verantwoordelijk voor de koper- en zinkvervuiling. Voorbeelden zijn verkeer, huishoudens, bouwmaterialen, industrie en landbouw.<br>Voor de meeste bronnen zijn al maatregelen getroffen, nationaal of door de Europese Unie. Voor een aantal bronnen is meer onderzoek nodig, zoals voor bouwmaterialen of koperbaden om hoeven van vee te desinfecteren. Verder onderzoek is nodig om hiervoor praktische en kostendekkende alternatieven of maatregelen te vinden. Omdat de omvang en de bronnen van vervuiling lokaal verschillen, adviseert het RIVM de vervuiling lokaal te inventariseren.<br>De hoeveelheid koper en zink die uit landbouwgronden komt, is het moeilijkst te verminderen. Dit komt doordat jarenlang gebruik van mest heeft geleid tot een aanzienlijk hoeveelheid koper en zink in de landbouwgronden.<br>

In the underlying study it is investigated which sources are responsible for copper and zinc emission to the Dutch surface waters. A significant portion of the discharge to surface water is introduced via international rivers. One of the conclusions of this report is that action still needs to be taken to control a number of copper and zinc sources. One of the sources not yet under control is the emission by leaching from agricultural soils. The leaching rate from agricultural soils is difficult to control, due to the amount of heavy metals which already have accumulated in the soils by historical application of manure.<br>Additional measures are necessary in order to control a number of copper and zinc sources which emit to the Dutch surface waters. This is concluded from the underlying study of the RIVM on copper and zinc discharge to surface water in the Netherlands. A significant part of the discharge is introduced via international rivers. Emission sources situated in the Netherlands are diverse. Traffic, households, building materials, industry and agriculture are examples of these sources.<br>For most of the Dutch emission sources measures have been taken nationally or at Community level to reduce their discharge or emission. For a number of emission sources more research is needed to find feasible measures or alternatives. For example, more research is needed on building materials or on copper baths which are applied to disinfect cattle hooves. The contribution of the individual sources to the total emission or load to surface waters differs per location. The RIVM advises to analyse the copper and zinc sources locally.<br>The amount of copper and zinc leaching from agricultural soils is the most complex to reduce. The historical application of manure has caused substantial accumulation of copper and zinc in the rural area.<br>
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Apr-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607633002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607633002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM report 607633002
Sponsors:
VROM K&K
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVos JH-
dc.contributor.authorJanssen MPM-
dc.date.accessioned2013-11-21T11:24:50-
dc.date.issued2009-04-28-
dc.identifier607633002-
dc.description.abstractOp nationaal en Europees niveau zijn extra maatregelen nodig om een aantal koper- en zinkbronnen die het Nederlandse oppervlaktewater belasten onder controle te krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de nationale belasting van het oppervlaktewater door deze zware metalen. Een groot deel van de koper- en zinkemissies in de Nederlandse oppervlaktewateren komt via de grote rivieren uit het buitenland. In Nederland zelf zijn diverse bronnen verantwoordelijk voor de koper- en zinkvervuiling. Voorbeelden zijn verkeer, huishoudens, bouwmaterialen, industrie en landbouw.<br>Voor de meeste bronnen zijn al maatregelen getroffen, nationaal of door de Europese Unie. Voor een aantal bronnen is meer onderzoek nodig, zoals voor bouwmaterialen of koperbaden om hoeven van vee te desinfecteren. Verder onderzoek is nodig om hiervoor praktische en kostendekkende alternatieven of maatregelen te vinden. Omdat de omvang en de bronnen van vervuiling lokaal verschillen, adviseert het RIVM de vervuiling lokaal te inventariseren.<br>De hoeveelheid koper en zink die uit landbouwgronden komt, is het moeilijkst te verminderen. Dit komt doordat jarenlang gebruik van mest heeft geleid tot een aanzienlijk hoeveelheid koper en zink in de landbouwgronden.<br>nl
dc.description.abstractIn the underlying study it is investigated which sources are responsible for copper and zinc emission to the Dutch surface waters. A significant portion of the discharge to surface water is introduced via international rivers. One of the conclusions of this report is that action still needs to be taken to control a number of copper and zinc sources. One of the sources not yet under control is the emission by leaching from agricultural soils. The leaching rate from agricultural soils is difficult to control, due to the amount of heavy metals which already have accumulated in the soils by historical application of manure.<br>Additional measures are necessary in order to control a number of copper and zinc sources which emit to the Dutch surface waters. This is concluded from the underlying study of the RIVM on copper and zinc discharge to surface water in the Netherlands. A significant part of the discharge is introduced via international rivers. Emission sources situated in the Netherlands are diverse. Traffic, households, building materials, industry and agriculture are examples of these sources.<br>For most of the Dutch emission sources measures have been taken nationally or at Community level to reduce their discharge or emission. For a number of emission sources more research is needed to find feasible measures or alternatives. For example, more research is needed on building materials or on copper baths which are applied to disinfect cattle hooves. The contribution of the individual sources to the total emission or load to surface waters differs per location. The RIVM advises to analyse the copper and zinc sources locally.<br>The amount of copper and zinc leaching from agricultural soils is the most complex to reduce. The historical application of manure has caused substantial accumulation of copper and zinc in the rural area.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM K&K-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent62 p-
dc.format.extent1781 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607633002-
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 607633002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607633002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607633002.pdf-
dc.subjectWATERnl
dc.subjectkopernl
dc.subjectzinknl
dc.subjecteuropese wetgevingnl
dc.subjectnederlands beleidnl
dc.subjectemissienl
dc.subjectbelastingnl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjectcopperen
dc.subjectzincen
dc.subjectcommunity lawen
dc.subjectdutch policyen
dc.subjectemissionen
dc.subjectloaden
dc.subjectmeasuresen
dc.titleEU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances. Copper and zinc in the Netherlandsen
dc.title.alternativeEuropese maatregelen om vervuiling door stoffen onder de Kaderrichtlijn Water te reduceren. Koper en zink in Nederlandnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLER-
dc.date.updated2013-11-21T10:24:56Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.