Definitierapport graadmeters afval in de Milieubalans/Milieuverkenning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256424
Title:
Definitierapport graadmeters afval in de Milieubalans/Milieuverkenning
Authors:
Nagelhout D; Joosten JM
Other Titles:
Definition report Waste indices in the reports 'State of the Environment' and 'Environmental Outlook'
Abstract:
In de toekomst wordt ter onderbouwing van het milieubeleid jaarlijks een Milieubalans uitgebracht en vierjaarlijks een Milieuverkenning. In de Milieubalans en de Milieuverkenning wordt periodiek een kwantitatief beeld gegeven van de toestand en de ontwikkeling van het milieu, uitgedrukt in een vaste set van 'graadmeters of indicatoren'. Voor deze rapporten is een ontwerp gemaakt. Dit definitierapport vormt een onderbouwing van de keuze van de indicatoren op het aandachtsgebied afvalstoffen. Bij de keuze van graadmeters is rekening gehouden met een tiental overwegingen waaronder milieurelevantie, meetbaarheid, stuurbaarheid en representativiteit voor de gehele milieuproblematiek. Afval is een probleem vanwege het volume, het ruimtebeslag, de emissies bij verwijdering, het verlies van grondstoffen en energie en de kosten. Daarom is er voor gekozen graadmeters te selecteren die iets zeggen over de mate waarin deze problemen een oplossing vinden. Voor de graadmeters is nagegaan hoe de monitoring in de toekomst plaats kan vinden. Ook is onderzocht hoe gekomen kan worden tot inschattingen van de effecten van autonome ontwikkelingen en maatregelen en instrumenten op het gebied van milieubeleid in het algemeen en het afvalbeleid in het bijzonder. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de kosten van maatregelen. Het voorliggende rapport wordt verder uitgewerkt in vervolg rapportages waarin ook rekening gehouden wordt met de reacties op de voorgestelde ontwerpen voor de Milieubalans en Milieuverkenning. Daarnaast zal het een rol spelen in het Meerjaren Activiteiten Programma van het RIVM.

For use in future versions of the integrative reports called Milieubalans ('State of the Environment') and Milieuverkenning ('Environmental Outlook') RIVM has chosen to present an overview of environmental issues , especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands, in terms of so called target and related steering variables. This definition report describes the elaboration of this approach when it is applied to the area of waste disposal. Together with other definition reports it is supposed to be the justification of choises which are made in defining the minimum set of environmental indices in the future versions of the Milieubalans and the Milieuverkenning. The elaboration is guided by the waste problems which are identified: the volume of waste, the emissions of waste disposal facilities, the loss of raw materials and the costs of waste disposal. In this report attention is paid to the monitoring of waste (diagnosis) and the variables which influence future values of the environmental indices (prognosis). In conclusion an indication is given of the activities, which are advisable for the coming years. In the end of this year this report will be followed by an updated version.
Affiliation:
LAE
Issue Date:
30-Apr-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256424
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/482516006.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorNagelhout D-
dc.contributor.authorJoosten JM-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:59:46Z-
dc.date.available2012-12-12T13:59:46Z-
dc.date.issued1994-04-30-
dc.identifier482516006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256424-
dc.description.abstractIn de toekomst wordt ter onderbouwing van het milieubeleid jaarlijks een Milieubalans uitgebracht en vierjaarlijks een Milieuverkenning. In de Milieubalans en de Milieuverkenning wordt periodiek een kwantitatief beeld gegeven van de toestand en de ontwikkeling van het milieu, uitgedrukt in een vaste set van 'graadmeters of indicatoren'. Voor deze rapporten is een ontwerp gemaakt. Dit definitierapport vormt een onderbouwing van de keuze van de indicatoren op het aandachtsgebied afvalstoffen. Bij de keuze van graadmeters is rekening gehouden met een tiental overwegingen waaronder milieurelevantie, meetbaarheid, stuurbaarheid en representativiteit voor de gehele milieuproblematiek. Afval is een probleem vanwege het volume, het ruimtebeslag, de emissies bij verwijdering, het verlies van grondstoffen en energie en de kosten. Daarom is er voor gekozen graadmeters te selecteren die iets zeggen over de mate waarin deze problemen een oplossing vinden. Voor de graadmeters is nagegaan hoe de monitoring in de toekomst plaats kan vinden. Ook is onderzocht hoe gekomen kan worden tot inschattingen van de effecten van autonome ontwikkelingen en maatregelen en instrumenten op het gebied van milieubeleid in het algemeen en het afvalbeleid in het bijzonder. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de kosten van maatregelen. Het voorliggende rapport wordt verder uitgewerkt in vervolg rapportages waarin ook rekening gehouden wordt met de reacties op de voorgestelde ontwerpen voor de Milieubalans en Milieuverkenning. Daarnaast zal het een rol spelen in het Meerjaren Activiteiten Programma van het RIVM.nl
dc.description.abstractFor use in future versions of the integrative reports called Milieubalans ('State of the Environment') and Milieuverkenning ('Environmental Outlook') RIVM has chosen to present an overview of environmental issues , especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands, in terms of so called target and related steering variables. This definition report describes the elaboration of this approach when it is applied to the area of waste disposal. Together with other definition reports it is supposed to be the justification of choises which are made in defining the minimum set of environmental indices in the future versions of the Milieubalans and the Milieuverkenning. The elaboration is guided by the waste problems which are identified: the volume of waste, the emissions of waste disposal facilities, the loss of raw materials and the costs of waste disposal. In this report attention is paid to the monitoring of waste (diagnosis) and the variables which influence future values of the environmental indices (prognosis). In conclusion an indication is given of the activities, which are advisable for the coming years. In the end of this year this report will be followed by an updated version.en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent41 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 482516006-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/482516006.html-
dc.subject09nl
dc.subjectafvalnl
dc.subjectverwijderennl
dc.subjectindicatornl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectwasteen
dc.subjectremovalen
dc.subjectdisposalen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectmilieubalansen
dc.subjectmilieuverkenning;en
dc.titleDefinitierapport graadmeters afval in de Milieubalans/Milieuverkenningnl
dc.title.alternativeDefinition report Waste indices in the reports 'State of the Environment' and 'Environmental Outlook'en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.date.updated2012-12-12T13:59:46Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.