Modellen referentiekader ambulancezorg 2008 : Documentatie rijtijden- en capaciteitsmodel

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256430
Title:
Modellen referentiekader ambulancezorg 2008 : Documentatie rijtijden- en capaciteitsmodel
Authors:
Kommer GJ; Zwakhals SLN
Other Titles:
Models in the reference framework for ambulance care 2008 : Technical documentation on the driving-time model and the capacity model
Abstract:
Het RIVM heeft in 2008 het 'Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' geactualiseerd. Dit referentiekader berekent voor elke regio hoeveel standplaatsen en ambulances nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen en om de paraatheid in een gebied te waarborgen. Dit rapport beschrijft de twee rekenmodellen die in het referentiekader zijn gebruikt: het rijtijdenmodel en het capaciteitsmodel.<br>Het rijtijdenmodel is een instrument om de geografische dekking te bepalen. Het geeft een schatting van de benodigde rijtijd voor een ambulance om met spoed van een willekeurig punt naar een ander punt te rijden. Het capaciteitsmodel berekent aan de hand van ritstatistieken het aantal benodigde ambulances om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. De modellen zijn uitgewerkt volgens de randvoorwaarden en uitgangspunten van het referentiekader die landelijk worden voorgeschreven. Ook zijn de nieuwste gegevens over ambulanceritten erin verwerkt.<br>De rekenmodellen zijn geschikt en nuttig gebleken voor het referentiekader. De voorgeschreven uitgangspunten en randvoorwaarden blijken in de modellen in te passen. Het rapport geeft ook een aantal aanbevelingen om de modellen te verbeteren. Zo is het is wenselijk om het rijtijdenmodel regelmatig te actualiseren om aansluiting te houden bij de werkelijk gereden rijtijden. Daarnaast is onderzoek nodig naar capaciteitsmodellen die in het buitenland worden gebruikt, zodat deze kennis kan worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het model. Onder andere kan eraan worden gedacht prikkels in het model op te nemen om ambulances doelmatiger te gebruiken.<br>

In 2008 the RIVM actualised the 'framework of reference' for ambulance care. This framework is used to calculate the geographical distribution and the capacity of ambulance care required in each region of the Netherlands. It is based on a set of national uniform preconditions and the actual need for ambulance care and incorporates the most recent data. This report describes the two models that are used in the framework: the driving-time model and the capacity model.<br>The driving-time model is an instrument to determine the geographical coverage. This model estimates the time needed for an ambulance to drive from one arbitrary point to another in response to an emergency call. The capacity model calculates the number of ambulances required to adequately meet the demand for ambulance care. It also provides a safeguard for the regional preparedness of ambulance care.<br>The models are both appropriate and suitable for use in the 'framework of reference'. The pre-determined limiting conditions and starting points appear to fit into the respective models. The report also suggests a number of recommendations to improve the model for future applications. The driving-time model should be updated regularly. Additionally, capacity models used in countries other than the Netherlands should be studied with the aim of further improving the appropriateness of the Dutch models. Among other options, thought should also be given to incorporating efficiency incentives into the models.<br>
Affiliation:
VTV
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
9-Aug-2011
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270412001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270412001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 270412001
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKommer GJ-
dc.contributor.authorZwakhals SLN-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:28:30-
dc.date.issued2011-08-09-
dc.identifier270412001-
dc.description.abstractHet RIVM heeft in 2008 het 'Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' geactualiseerd. Dit referentiekader berekent voor elke regio hoeveel standplaatsen en ambulances nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen en om de paraatheid in een gebied te waarborgen. Dit rapport beschrijft de twee rekenmodellen die in het referentiekader zijn gebruikt: het rijtijdenmodel en het capaciteitsmodel.<br>Het rijtijdenmodel is een instrument om de geografische dekking te bepalen. Het geeft een schatting van de benodigde rijtijd voor een ambulance om met spoed van een willekeurig punt naar een ander punt te rijden. Het capaciteitsmodel berekent aan de hand van ritstatistieken het aantal benodigde ambulances om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. De modellen zijn uitgewerkt volgens de randvoorwaarden en uitgangspunten van het referentiekader die landelijk worden voorgeschreven. Ook zijn de nieuwste gegevens over ambulanceritten erin verwerkt.<br>De rekenmodellen zijn geschikt en nuttig gebleken voor het referentiekader. De voorgeschreven uitgangspunten en randvoorwaarden blijken in de modellen in te passen. Het rapport geeft ook een aantal aanbevelingen om de modellen te verbeteren. Zo is het is wenselijk om het rijtijdenmodel regelmatig te actualiseren om aansluiting te houden bij de werkelijk gereden rijtijden. Daarnaast is onderzoek nodig naar capaciteitsmodellen die in het buitenland worden gebruikt, zodat deze kennis kan worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het model. Onder andere kan eraan worden gedacht prikkels in het model op te nemen om ambulances doelmatiger te gebruiken.<br>nl
dc.description.abstractIn 2008 the RIVM actualised the 'framework of reference' for ambulance care. This framework is used to calculate the geographical distribution and the capacity of ambulance care required in each region of the Netherlands. It is based on a set of national uniform preconditions and the actual need for ambulance care and incorporates the most recent data. This report describes the two models that are used in the framework: the driving-time model and the capacity model.<br>The driving-time model is an instrument to determine the geographical coverage. This model estimates the time needed for an ambulance to drive from one arbitrary point to another in response to an emergency call. The capacity model calculates the number of ambulances required to adequately meet the demand for ambulance care. It also provides a safeguard for the regional preparedness of ambulance care.<br>The models are both appropriate and suitable for use in the 'framework of reference'. The pre-determined limiting conditions and starting points appear to fit into the respective models. The report also suggests a number of recommendations to improve the model for future applications. The driving-time model should be updated regularly. Additionally, capacity models used in countries other than the Netherlands should be studied with the aim of further improving the appropriateness of the Dutch models. Among other options, thought should also be given to incorporating efficiency incentives into the models.<br>en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent87 p-
dc.format.extent1340 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270412001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270412001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270412001.pdf-
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectALGEMEENnl
dc.subjectambulancezorgnl
dc.subjectcapaciteitsmodelnl
dc.subjectrijtijdenmodelnl
dc.subjectreferentiekader spreiding en beschikbaarheidnl
dc.subjectemergency medical servicesen
dc.subjectcapacity modelingen
dc.subjectdriving time modelen
dc.titleModellen referentiekader ambulancezorg 2008 : Documentatie rijtijden- en capaciteitsmodelnl
dc.title.alternativeModels in the reference framework for ambulance care 2008 : Technical documentation on the driving-time model and the capacity modelen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVTV-
dc.date.updated2014-01-17T12:30:48Z-
dc.contributor.divisionvz-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.