Zorg voor hartfalen zonder falen. Indicatoren voor toezicht op de hartfalenketen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256446
Title:
Zorg voor hartfalen zonder falen. Indicatoren voor toezicht op de hartfalenketen
Authors:
Engelfriet PM; Haeck J; Wittekoek-Ottevanger L; Veerman J; Schellekens W
Other Titles:
Unfailing care for heart failure. Indicators for monitoring the care chain for heartfailure patients
Abstract:
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil meer inzicht in de kwaliteit die instellingen en zorgverleners leveren voor mensen met hartfalen. In dit rapport worden zogeheten indicatoren voorgesteld om op die kwaliteit te kunnen toezien. Als een patient onder behandeling is, heeft hij te maken met diverse artsen en andere zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis. De inzet van de behandelaars in deze 'ketenzorg' moet goed worden afgestemd. Ketenzorg stelt daarom eisen aan de communicatie en informatieoverdracht tussen zorgverleners. Ook een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden is daarbij noodzakelijk. De mate waarin deze aspecten aanwezig zijn, vormt een graadmeter [indicator] van de kwaliteit. Ook ervaringen van de patient zelf zijn een belangrijke informatiebron voor het toetsen van de kwaliteit van de zorg.<br>Het onderzoek heeft het RIVM met de IGZ uitgevoerd en dient als basis om een concrete set van indicatoren te ontwikkelen.<br>Om de indicatoren te kunnen bepalen is eerst de zorgketen voor hartfalen in kaart gebracht in de vorm van een model. In dit ketenmodel (een clinical logic) zijn de elementen van het ziekteverloop en de zorgketen daaromheen in beeld gebracht. Daarnaast zijn de elementen in het model en de interacties en factoren die bepalend lijken voor de kwaliteit analytisch beschreven. Met behulp van het ontwikkelde model zijn vervolgens vijftien mogelijke indicatoren voorgesteld. Hierbij is geprobeerd indicatoren te vinden die een indruk geven van het functioneren van de keten in zijn geheel.<br>

The Dutch Healthcare Inspectorate is in search for a better insight into the quality of care for heart failure patients. This report proposes a set of so-called indicators that enable monitoring of the quality of care. A patient being treated is often faced with doctors of various specialties, different medical and paramedical personnel and other caregivers, both within and outside the hospital. This multidisciplinary setting requires good coordination. Such 'chain care' therefore makes high demands on communication and transfer of information between caregivers. Also a clear demarcation of responsibilities is essential. The extent to which such requirements are met constitutes an indicator of the quality of care delivered. In addition, patients' experiences are an important source of information for putting the quality of care to the test.<br>The study reported here was conducted by the National Institute for Public Health and the Environment in collaboration with the Health Inspectorate and may serve as a first step in the development of a concrete set of indicators.<br>In order to be able to identify suitable indicators, first the heart failure care chain was charted in the form of a schematic model. This chain model (a 'clinical logic') captures the elements of the disease process and the care chain to which it gives rise. Next, the components of the model and the interactions and factors that seem to determine the quality of care were described in an analytical manner. On the basis of the worked out model fifteen potential indicators were proposed. The central purpose was to identify indicators that provide insight into the performance of the chain as a whole.<br>
Affiliation:
PZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
2-Apr-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260141001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260141001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 260141001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorEngelfriet PM-
dc.contributor.authorHaeck J-
dc.contributor.authorWittekoek-Ottevanger L-
dc.contributor.authorVeerman J-
dc.contributor.authorSchellekens W-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:02:53-
dc.date.issued2009-04-02-
dc.identifier260141001-
dc.description.abstractDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil meer inzicht in de kwaliteit die instellingen en zorgverleners leveren voor mensen met hartfalen. In dit rapport worden zogeheten indicatoren voorgesteld om op die kwaliteit te kunnen toezien. Als een patient onder behandeling is, heeft hij te maken met diverse artsen en andere zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis. De inzet van de behandelaars in deze 'ketenzorg' moet goed worden afgestemd. Ketenzorg stelt daarom eisen aan de communicatie en informatieoverdracht tussen zorgverleners. Ook een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden is daarbij noodzakelijk. De mate waarin deze aspecten aanwezig zijn, vormt een graadmeter [indicator] van de kwaliteit. Ook ervaringen van de patient zelf zijn een belangrijke informatiebron voor het toetsen van de kwaliteit van de zorg.<br>Het onderzoek heeft het RIVM met de IGZ uitgevoerd en dient als basis om een concrete set van indicatoren te ontwikkelen.<br>Om de indicatoren te kunnen bepalen is eerst de zorgketen voor hartfalen in kaart gebracht in de vorm van een model. In dit ketenmodel (een clinical logic) zijn de elementen van het ziekteverloop en de zorgketen daaromheen in beeld gebracht. Daarnaast zijn de elementen in het model en de interacties en factoren die bepalend lijken voor de kwaliteit analytisch beschreven. Met behulp van het ontwikkelde model zijn vervolgens vijftien mogelijke indicatoren voorgesteld. Hierbij is geprobeerd indicatoren te vinden die een indruk geven van het functioneren van de keten in zijn geheel.<br>nl
dc.description.abstractThe Dutch Healthcare Inspectorate is in search for a better insight into the quality of care for heart failure patients. This report proposes a set of so-called indicators that enable monitoring of the quality of care. A patient being treated is often faced with doctors of various specialties, different medical and paramedical personnel and other caregivers, both within and outside the hospital. This multidisciplinary setting requires good coordination. Such 'chain care' therefore makes high demands on communication and transfer of information between caregivers. Also a clear demarcation of responsibilities is essential. The extent to which such requirements are met constitutes an indicator of the quality of care delivered. In addition, patients' experiences are an important source of information for putting the quality of care to the test.<br>The study reported here was conducted by the National Institute for Public Health and the Environment in collaboration with the Health Inspectorate and may serve as a first step in the development of a concrete set of indicators.<br>In order to be able to identify suitable indicators, first the heart failure care chain was charted in the form of a schematic model. This chain model (a 'clinical logic') captures the elements of the disease process and the care chain to which it gives rise. Next, the components of the model and the interactions and factors that seem to determine the quality of care were described in an analytical manner. On the basis of the worked out model fifteen potential indicators were proposed. The central purpose was to identify indicators that provide insight into the performance of the chain as a whole.<br>en
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent51 p-
dc.format.extent675 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 260141001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 260141001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260141001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260141001.pdf-
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjecthartfalennl
dc.subjectketenzorgnl
dc.subjectinspectie voor de gezondheidszorgnl
dc.subjectkwaliteitsindicatorennl
dc.subjectheart failureen
dc.subjectmanaged careen
dc.subjectchain careen
dc.subjecthealth care inspectorateen
dc.subjectquality indicatorsen
dc.titleZorg voor hartfalen zonder falen. Indicatoren voor toezicht op de hartfalenketennl
dc.title.alternativeUnfailing care for heart failure. Indicators for monitoring the care chain for heartfailure patientsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentPZO-
dc.date.updated2013-06-13T19:02:55Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.