Predictions by the multimedia environmental fate model SimpleBox compared to field data: Intermedia concentration ratios of two phthalate esters

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256463
Title:
Predictions by the multimedia environmental fate model SimpleBox compared to field data: Intermedia concentration ratios of two phthalate esters
Authors:
Struijs J; Peijnenburg WJGM
Other Titles:
Voorspellingen door het multi-media model SimpleBox vergeleken met veld data: steady state concentratieverhoudingen van twee ftalaatesters
Abstract:
Met het multi-media lotgevallen model SimpleBox worden o.a. steady-state concentratieverhoudingen berekend voor de harmonisatie van milieu-kwaliteitsdoelstellingen voor lucht, water, sediment en bodem. In 1995 werd door de Gezondsheidsraad validatie van het model aanbevolen. Een aantal activiteiten waren het gevolg van dit advies, waaronder een herziening van een aantal model-aannamen en een analyse van de operationele onzekerheden van het model. Dit rapport beschrijft het laatste traject van het validatieproces, nl. totaal-validatie. Specifieke modeloutput t.a.v. een gemodelleerde chemische stof, bijv. de concentratieverhouding tussen lucht en water, wordt vergeleken met metingen in het veld. Diethyl-hexylftalaat (DEHP) en dibutylftalaat (DBP), twee hoog volume chemicalien, werden in de periode 1997-2001 gemonitored in de milieucompartimenten lucht, water, vis, sediment, bodem en vegetatie. Concentratieverhoudingen gemeten tussen de compartmenten vertoonden een aanzienlijke spreiding. De door SimpleBox voorspelde steady-state concentratieverhoudingen kwamen met probabilistische technieken tot stand. In plaats van een deterministische output werd een distributie verkregen. De breedte wordt voornamelijk bepaald door de grote onzekerheid t.a.v. emissie van de beide ftalaten. De 50-ste percentiel bleek in alle gevallen minder dan een factor 10 af te wijken van concentratieverhoudingen op basis van veldmetingen. De voorlopige conclusie van dit rapport luidt dat toepassing van SimpleBox bij het harmoniseren van milieukwaliteitsdoelstellingen gecontinueerd kan worden.<br>

The multimedia environmental fate model SimpleBox is applied to compute steady-state concentration ratios with the aim to harmonize environmetal quality objectives of air, water, sediment and soil. In 1995 the Dutch Health Council recommended validation of the model. Several activities were initiated since then, a.o. an update of various model assumptions and analysis of the operational uncertainty. This report describes the last phase of the validation exersize, i.e. validation of the model as a whole. Specific model output with respect to a model compound is compared with field observations. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di n-butyl phthalate (DBP), two high volume production chemicals, were monitored in the environmental compartments air, water, fish, sediment, soil and vegetation in the period 1997- 2001. Concentration ratios as measured between the compartments, displayed a considerable spread. Probabilistic techniques were used to obtain steady state concentration ratios. In stead of a deterministic output a distribution is calculated. The width of the distribution is largely determined by very uncertain emission rates of both phthalates. The 50th percentile differed less than a factor of 10 with respect to concentration rates obtained from monitoring. From this report it is tentatively concluded that application of SimpleBox to harmonize environmental quality objectives should be retained.<br>
Affiliation:
ECO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
27-Feb-2003
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220008.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220008.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
VROM/DGM/SAS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorStruijs J-
dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:09:52-
dc.date.issued2003-02-27-
dc.identifier607220008-
dc.description.abstractMet het multi-media lotgevallen model SimpleBox worden o.a. steady-state concentratieverhoudingen berekend voor de harmonisatie van milieu-kwaliteitsdoelstellingen voor lucht, water, sediment en bodem. In 1995 werd door de Gezondsheidsraad validatie van het model aanbevolen. Een aantal activiteiten waren het gevolg van dit advies, waaronder een herziening van een aantal model-aannamen en een analyse van de operationele onzekerheden van het model. Dit rapport beschrijft het laatste traject van het validatieproces, nl. totaal-validatie. Specifieke modeloutput t.a.v. een gemodelleerde chemische stof, bijv. de concentratieverhouding tussen lucht en water, wordt vergeleken met metingen in het veld. Diethyl-hexylftalaat (DEHP) en dibutylftalaat (DBP), twee hoog volume chemicalien, werden in de periode 1997-2001 gemonitored in de milieucompartimenten lucht, water, vis, sediment, bodem en vegetatie. Concentratieverhoudingen gemeten tussen de compartmenten vertoonden een aanzienlijke spreiding. De door SimpleBox voorspelde steady-state concentratieverhoudingen kwamen met probabilistische technieken tot stand. In plaats van een deterministische output werd een distributie verkregen. De breedte wordt voornamelijk bepaald door de grote onzekerheid t.a.v. emissie van de beide ftalaten. De 50-ste percentiel bleek in alle gevallen minder dan een factor 10 af te wijken van concentratieverhoudingen op basis van veldmetingen. De voorlopige conclusie van dit rapport luidt dat toepassing van SimpleBox bij het harmoniseren van milieukwaliteitsdoelstellingen gecontinueerd kan worden.<br>nl
dc.description.abstractThe multimedia environmental fate model SimpleBox is applied to compute steady-state concentration ratios with the aim to harmonize environmetal quality objectives of air, water, sediment and soil. In 1995 the Dutch Health Council recommended validation of the model. Several activities were initiated since then, a.o. an update of various model assumptions and analysis of the operational uncertainty. This report describes the last phase of the validation exersize, i.e. validation of the model as a whole. Specific model output with respect to a model compound is compared with field observations. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di n-butyl phthalate (DBP), two high volume production chemicals, were monitored in the environmental compartments air, water, fish, sediment, soil and vegetation in the period 1997- 2001. Concentration ratios as measured between the compartments, displayed a considerable spread. Probabilistic techniques were used to obtain steady state concentration ratios. In stead of a deterministic output a distribution is calculated. The width of the distribution is largely determined by very uncertain emission rates of both phthalates. The 50th percentile differed less than a factor of 10 with respect to concentration rates obtained from monitoring. From this report it is tentatively concluded that application of SimpleBox to harmonize environmental quality objectives should be retained.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM/DGM/SAS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent69 p-
dc.format.extent6860 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607220008-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220008.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220008.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectmilieukwaliteitnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectcontrolenl
dc.subjectenvironmental qualityen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectcontrolen
dc.subjectmultimedia fate modelen
dc.subjectsimpleboxen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectphtalate estersen
dc.titlePredictions by the multimedia environmental fate model SimpleBox compared to field data: Intermedia concentration ratios of two phthalate estersen
dc.title.alternativeVoorspellingen door het multi-media model SimpleBox vergeleken met veld data: steady state concentratieverhoudingen van twee ftalaatestersnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentECO-
dc.date.updated2013-06-13T20:09:55Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.