Handrekenmethode voor het groepsrisico bij Externe Veiligheid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256503
Title:
Handrekenmethode voor het groepsrisico bij Externe Veiligheid
Authors:
Ale BJM; Laheij GMH; Uijt de Haag PAM
Other Titles:
Calculation Method of the societal risk for External Safety
Abstract:
Het gebruik van informatie met betrekking tot het groepsrisico bij het ontwikkelen van ruimtelijke ordeningsplannen rond potentieel gevaarlijke bedrijven is op praktische bezwaren gestoten. Het belangrijkste bezwaar is de noodzaak om voor elk alternatief plan een nieuwe risico-analyse uit te voeren. Daarom is in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een eenvoudige schattingsmethode voor de vereiste zoneringsafstand. Dit rapport beschrijft de generieke groepsrisicomethodiek die is ontwikkeld voor de lokale ruimtelijke ordening autoriteiten voor het inschatten van het effect op het groepsrisico van bouwplannen rond EVR-plichtige inrichtingen zonder het opnieuw uitvoeren van een risico-analyse. De methode maakt gebruik van informatie uit het externe veiligheidsrapport (EVR) welke voor de autoriteiten beschikbaar is. Deze informatie betreft de Potential Loss of Life, de F-N curve en de ligging van de individuele risicocontouren.<br>

It has proved to be difficult to use information regarding societal risk in physical planning around hazardous installations. The main problem is the necessity to recalculate the risks for every alternative physical plan. On request of the ministry of Housing, Physical Planning and Environment (VROM) it has been investigated whether a simplified method for the estimation of the required zoning distances is feasible. This report describes a methodology which has been developed to allow local planning authorities to judge the societal risk consequences of proposed housing developments around major hazard establishments without the need to perform a new risk analysis. The method uses information out of the EVR report which is available to the authorities. The information used is the Potential Loss of Life, the F-N curve and the position of the individual risk contours.<br>
Affiliation:
LSO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jan-1996
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066004.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066004.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/SVS/EV
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAle BJM-
dc.contributor.authorLaheij GMH-
dc.contributor.authorUijt de Haag PAM-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:55:05-
dc.date.issued1996-01-31-
dc.identifier610066004-
dc.description.abstractHet gebruik van informatie met betrekking tot het groepsrisico bij het ontwikkelen van ruimtelijke ordeningsplannen rond potentieel gevaarlijke bedrijven is op praktische bezwaren gestoten. Het belangrijkste bezwaar is de noodzaak om voor elk alternatief plan een nieuwe risico-analyse uit te voeren. Daarom is in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een eenvoudige schattingsmethode voor de vereiste zoneringsafstand. Dit rapport beschrijft de generieke groepsrisicomethodiek die is ontwikkeld voor de lokale ruimtelijke ordening autoriteiten voor het inschatten van het effect op het groepsrisico van bouwplannen rond EVR-plichtige inrichtingen zonder het opnieuw uitvoeren van een risico-analyse. De methode maakt gebruik van informatie uit het externe veiligheidsrapport (EVR) welke voor de autoriteiten beschikbaar is. Deze informatie betreft de Potential Loss of Life, de F-N curve en de ligging van de individuele risicocontouren.<br>nl
dc.description.abstractIt has proved to be difficult to use information regarding societal risk in physical planning around hazardous installations. The main problem is the necessity to recalculate the risks for every alternative physical plan. On request of the ministry of Housing, Physical Planning and Environment (VROM) it has been investigated whether a simplified method for the estimation of the required zoning distances is feasible. This report describes a methodology which has been developed to allow local planning authorities to judge the societal risk consequences of proposed housing developments around major hazard establishments without the need to perform a new risk analysis. The method uses information out of the EVR report which is available to the authorities. The information used is the Potential Loss of Life, the F-N curve and the position of the individual risk contours.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS/EV-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent48 p-
dc.format.extent1271 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610066004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066004.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066004.pdf-
dc.subject08nl
dc.subjectplanologienl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjectongevalnl
dc.subjectrisico-analysenl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectzoneringnl
dc.subjectmethodieknl
dc.subjectphysical planningen
dc.subjectcompaniesen
dc.subjectaccidentsen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectzoningen
dc.subjectmethodologyen
dc.titleHandrekenmethode voor het groepsrisico bij Externe Veiligheidnl
dc.title.alternativeCalculation Method of the societal risk for External Safetyen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLSO-
dc.date.updated2013-06-13T20:55:08Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.