CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256525
Title:
CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen
Authors:
Annema JA; Brink RMM van den; Geurs KT; Wee GP van; Flikkema H; Waard J van der
Other Titles:
CO2-emission reduction from road transport; effects of extreme measures
Abstract:
De werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat) heeft voorstellen voor vergaande maatregelen en maatregelpakketten geformuleerd ter reductie van de CO2-emissie van het wegverkeer. De voorstellen zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer doorgerekend op hun effect. Dit document bevat een verantwoording van deze berekeningen en geeft de resultaten. De hoofdconclusies zijn: 1) Wanneer wordt uitgegaan van de 2010-emissiedoelstelling (10% reductie ten opzichte van niveau 1986) laat de verkenning zien dat alleen met de zwaarste varianten van de extra conventionele maatregelen (verhoging brandstofprijzen, CO2-normering, verlaging snelheden) de doelstelling van CO2-emissie voor wegverkeer in zicht komt. 'Extra' betekent extra ten opzichte van het huidige beleid. 2) De verkenning laat zien dat met een vergaand maatregelenpakket in eerste instantie gericht op de stedelijke milieuproblematiek (ruimtelijke ordening, volumebeperking en stimulering elektrische voertuigen e.d.) de doelstelling voor 2010 (19,5 Mton) (nagenoeg) haalbaar lijkt, maar wel op langere termijn (in circa 2020).

Proposals for relatively extreme measures and measuring sets issuing from government departments to reduce CO2-emissions from road transport in the Netherlands were calculated to determine their effects. The main conclusions from this determination have been worked into a survey of which the most important aspects are given: 1) Given the projected CO2-emission from road transport in the Netherlands of 19.5 Mtons (a 10% reduction compared to the 1986 leverl), the calculated 20-25.5 Mtons in 2010 and of 21-29 Mtons in 2020 will exceed the Dutch target. Therefore extreme variants of extra-conventional measures (e.g. higher fuel prices, and lower speeds) will be needed to meet this goal. 2) The measuring set called 'liveable city' (spatial planning, stimulation of electric vehicles) has the potential, albeit long-term, to realise a CO2-emission in 2010 of 27 Mtons and in 2020 of 20.5 Mtons, not far from the Dutch emission target of 19.5 Mtons.
Affiliation:
LAE; Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Issue Date:
31-Oct-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256525
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/GV
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAnnema JA-
dc.contributor.authorBrink RMM van den-
dc.contributor.authorGeurs KT-
dc.contributor.authorWee GP van-
dc.contributor.authorFlikkema H-
dc.contributor.authorWaard J van der-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:10:15Z-
dc.date.available2012-12-12T14:10:15Z-
dc.date.issued1997-10-31-
dc.identifier773002001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256525-
dc.description.abstractDe werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat) heeft voorstellen voor vergaande maatregelen en maatregelpakketten geformuleerd ter reductie van de CO2-emissie van het wegverkeer. De voorstellen zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer doorgerekend op hun effect. Dit document bevat een verantwoording van deze berekeningen en geeft de resultaten. De hoofdconclusies zijn: 1) Wanneer wordt uitgegaan van de 2010-emissiedoelstelling (10% reductie ten opzichte van niveau 1986) laat de verkenning zien dat alleen met de zwaarste varianten van de extra conventionele maatregelen (verhoging brandstofprijzen, CO2-normering, verlaging snelheden) de doelstelling van CO2-emissie voor wegverkeer in zicht komt. 'Extra' betekent extra ten opzichte van het huidige beleid. 2) De verkenning laat zien dat met een vergaand maatregelenpakket in eerste instantie gericht op de stedelijke milieuproblematiek (ruimtelijke ordening, volumebeperking en stimulering elektrische voertuigen e.d.) de doelstelling voor 2010 (19,5 Mton) (nagenoeg) haalbaar lijkt, maar wel op langere termijn (in circa 2020).nl
dc.description.abstractProposals for relatively extreme measures and measuring sets issuing from government departments to reduce CO2-emissions from road transport in the Netherlands were calculated to determine their effects. The main conclusions from this determination have been worked into a survey of which the most important aspects are given: 1) Given the projected CO2-emission from road transport in the Netherlands of 19.5 Mtons (a 10% reduction compared to the 1986 leverl), the calculated 20-25.5 Mtons in 2010 and of 21-29 Mtons in 2020 will exceed the Dutch target. Therefore extreme variants of extra-conventional measures (e.g. higher fuel prices, and lower speeds) will be needed to meet this goal. 2) The measuring set called 'liveable city' (spatial planning, stimulation of electric vehicles) has the potential, albeit long-term, to realise a CO2-emission in 2010 of 27 Mtons and in 2020 of 20.5 Mtons, not far from the Dutch emission target of 19.5 Mtons.en
dc.description.sponsorshipDGM/GV-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent70 p-
dc.format.extent2719 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 773002001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002001.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectemissiereductienl
dc.subjectwegverkeernl
dc.subjectkooldioxidenl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectemission reductionen
dc.subjectroad trafficen
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleCO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelennl
dc.title.alternativeCO2-emission reduction from road transport; effects of extreme measuresen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.contributor.departmentAdviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)-
dc.date.updated2012-12-12T14:10:16Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.