Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie (herziene uitgave)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256601
Title:
Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie (herziene uitgave)
Authors:
Koops R; Linden AMA van der; Berg R van den
Other Titles:
Occurrence of pesticide residues in soils. A pilot study (revised edition)
Abstract:
Een eerste inventariserend onderzoek is verricht om een globaal inzicht te krijgen in het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daartoe werd een zevental bestrijdingsmiddelen geselecteerd en een bemonsteringsprogramma opgezet. Een viertal bestrijdingsmiddelen kon worden aangetoond: atrazin, fenpropimorf, parathion en simazin. De bepaalde gehalten lagen niet ver boven het detectieniveau. Uitzonderingen hierop waren de atrazingehalten welke voor een aantal percelen relatief hoog waren, maar waarvoor ook een duidelijke afname in de tijd werd waargenomen. De stoffen paraquat, pencycuron en pirimicarb werden in geen enkel monster aangetroffen. De gemeten bestrijdingsmiddelgehalten komen redelijk overeen met de berekende gehalten uit het simulatiemodel PESTLA. Voor zowel atrazin, parathion als simazin werden de streefwaarden overschreden. De betekenis van deze gehalten en overschrijdingen kan op basis van de beperkte gegevens en het inventariserende karakter van de studie nog niet worden vastgesteld.

A preliminary investigation was conducted on the occurrence of particular pesticides in the soil. The aim was to gain insight into the appearance and behaviour of pesticides in soil from the plough layer in order to support the admission policy. Seven pesticides were chosen for determination on the basis of their accumulation properties and their market share. Four pesticides were found in the plough layer: atrazine, fenpropimorph, parathion and simazine. The amounts measured did hardly exceed the detection limit, with the exception of atrazine which showed relatively high levels for a number of plots, but also a decline in time. Paraquat, pencycuron and pirimicarb could not be detected in any of the plots. The measured amounts correspond reasonably well with the amounts calculated with the simulation model PESTLA.
Affiliation:
LBG
Issue Date:
31-Oct-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256601
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/DWL
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKoops R-
dc.contributor.authorLinden AMA van der-
dc.contributor.authorBerg R van den-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:15:24Z-
dc.date.available2012-12-12T14:15:24Z-
dc.date.issued1996-10-31-
dc.identifier725801009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256601-
dc.description.abstractEen eerste inventariserend onderzoek is verricht om een globaal inzicht te krijgen in het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daartoe werd een zevental bestrijdingsmiddelen geselecteerd en een bemonsteringsprogramma opgezet. Een viertal bestrijdingsmiddelen kon worden aangetoond: atrazin, fenpropimorf, parathion en simazin. De bepaalde gehalten lagen niet ver boven het detectieniveau. Uitzonderingen hierop waren de atrazingehalten welke voor een aantal percelen relatief hoog waren, maar waarvoor ook een duidelijke afname in de tijd werd waargenomen. De stoffen paraquat, pencycuron en pirimicarb werden in geen enkel monster aangetroffen. De gemeten bestrijdingsmiddelgehalten komen redelijk overeen met de berekende gehalten uit het simulatiemodel PESTLA. Voor zowel atrazin, parathion als simazin werden de streefwaarden overschreden. De betekenis van deze gehalten en overschrijdingen kan op basis van de beperkte gegevens en het inventariserende karakter van de studie nog niet worden vastgesteld.nl
dc.description.abstractA preliminary investigation was conducted on the occurrence of particular pesticides in the soil. The aim was to gain insight into the appearance and behaviour of pesticides in soil from the plough layer in order to support the admission policy. Seven pesticides were chosen for determination on the basis of their accumulation properties and their market share. Four pesticides were found in the plough layer: atrazine, fenpropimorph, parathion and simazine. The amounts measured did hardly exceed the detection limit, with the exception of atrazine which showed relatively high levels for a number of plots, but also a decline in time. Paraquat, pencycuron and pirimicarb could not be detected in any of the plots. The measured amounts correspond reasonably well with the amounts calculated with the simulation model PESTLA.en
dc.description.sponsorshipDGM/DWL-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent29 p-
dc.format.extent1397 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 725801009-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725801009.pdf-
dc.subject05nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectbestrijdingsmiddelnl
dc.subjectrestnl
dc.subjectaccumulatienl
dc.subjectatrazinenl
dc.subjectparaquatnl
dc.subjectparathionnl
dc.subjectsimazinenl
dc.subjectpestlanl
dc.subjectfenpropimorfnl
dc.subjectpencycuronnl
dc.subjectpirimicarbnl
dc.subjectsoilen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectresiduesen
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectatrazineen
dc.subjectparaquaten
dc.subjectparathionen
dc.subjectsimazineen
dc.subjectpestlaen
dc.subjectfenpropimorphen
dc.subjectpencycuronen
dc.subjectpirimicarben
dc.titleVoorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie (herziene uitgave)nl
dc.title.alternativeOccurrence of pesticide residues in soils. A pilot study (revised edition)en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T14:15:24Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.