Proposals for Intervention Values for soil and groundwater, including the calculation of the human-toxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of compounds

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256617
Title:
Proposals for Intervention Values for soil and groundwater, including the calculation of the human-toxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of compounds
Authors:
Kreule P; Swartjes FA
Other Titles:
Voorstellen voor interventiewaarden voor bodem- en grondwater, inclusief de berekening van de humaan-toxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentraties: Vierde tranche stoffen
Abstract:
In dit rapport worden voorstellen gedaan voor de vierde tranche interventiewaarden voor grond en grondwater voor de volgende 15 contaminanten en contaminantgroepen: 1) metalen: vanadium, selenium, tellurium, thallium, tin; 2) aromatische koolwaterstoffen: mono- t/m pentachlooranilinen, 4-chloor-methylfenol; 3) gechloreerde noolwaterstoffen: 1,1,2-trichloorethaan, dichloorpropanen, 1,1-dichlooretheen; 4) pesticiden: MCPA en 5) overige contaminanten: tribroommethaan, isopropanol, ethylacetaat, 1,2-butylacetaat. De interventiewaarden zijn gebaseerd op integratie van de ecotoxicologische en humaan-toxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (respectievelijk ECOTOX EBVC en HUM-TOX EBVC). De afleiding van de HUM-TOX EBVC maakt onderdeel uit van dit rapport. Deze afleiding vond plaats op basis van het CSOIL blootstellingsmodel, de standaard dataset voor potentiele blootstelling, geselecteerde fysisch-chemische contaminant-specifieke input parameters en het Maximaal Toelaatbare Risico niveau voor inname (MTRhumaan). In het algemeen worden de voorstellen voor interventiewaarden voor grond en met name die voor grondwater gekenmerkt door een beperkte nauwkeurigheid.<br>

Proposals for Intervention Values for soil and groundwater have been derived for the fourth series of compounds. This fourth series consists of the following 15 additional compounds and compound groups: 1) metals: um, selenium, tellurium, thallium, tin; 2) aromatic hydrocarbons: monochloroanilines to pentachloroanilines, 4-chloro-methylphenol; 3) chlorinated hydrocarbons: 1,1,2-trichloroethane, dichloropropanes, 1,1-dichloroethene; 4) pesticides: MCPA and 5) other contaminants: tribromomethane, isopropanol, ethylacetate, 1,2-butylacetate. Intervention Values were derived by integrating the ecotoxicological and human-toxicological serious soil contamination concentration (ECOTOX SCC and HUM-TOX SCC, respectively). The HUM-TOX SCC is subject of this report and was derived using the CSOIL exposure model, the standard potential exposure data set, selected contaminant specific physicochemical input parameters and the Maximal Permissable Risk levels for human intake (MPRhuman). In general, the proposals for Intervention Values for groundwater and to a lesser extent the Intervention Values for soil are characterised by a limited accuracy.<br>
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Apr-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256617
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701005.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701005.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/BO
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKreule P-
dc.contributor.authorSwartjes FA-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:14:55Z-
dc.date.available2012-12-12T14:14:55Z-
dc.date.issued1998-04-30-
dc.identifier711701005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256617-
dc.description.abstractIn dit rapport worden voorstellen gedaan voor de vierde tranche interventiewaarden voor grond en grondwater voor de volgende 15 contaminanten en contaminantgroepen: 1) metalen: vanadium, selenium, tellurium, thallium, tin; 2) aromatische koolwaterstoffen: mono- t/m pentachlooranilinen, 4-chloor-methylfenol; 3) gechloreerde noolwaterstoffen: 1,1,2-trichloorethaan, dichloorpropanen, 1,1-dichlooretheen; 4) pesticiden: MCPA en 5) overige contaminanten: tribroommethaan, isopropanol, ethylacetaat, 1,2-butylacetaat. De interventiewaarden zijn gebaseerd op integratie van de ecotoxicologische en humaan-toxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (respectievelijk ECOTOX EBVC en HUM-TOX EBVC). De afleiding van de HUM-TOX EBVC maakt onderdeel uit van dit rapport. Deze afleiding vond plaats op basis van het CSOIL blootstellingsmodel, de standaard dataset voor potentiele blootstelling, geselecteerde fysisch-chemische contaminant-specifieke input parameters en het Maximaal Toelaatbare Risico niveau voor inname (MTRhumaan). In het algemeen worden de voorstellen voor interventiewaarden voor grond en met name die voor grondwater gekenmerkt door een beperkte nauwkeurigheid.<br>nl
dc.description.abstractProposals for Intervention Values for soil and groundwater have been derived for the fourth series of compounds. This fourth series consists of the following 15 additional compounds and compound groups: 1) metals: um, selenium, tellurium, thallium, tin; 2) aromatic hydrocarbons: monochloroanilines to pentachloroanilines, 4-chloro-methylphenol; 3) chlorinated hydrocarbons: 1,1,2-trichloroethane, dichloropropanes, 1,1-dichloroethene; 4) pesticides: MCPA and 5) other contaminants: tribromomethane, isopropanol, ethylacetate, 1,2-butylacetate. Intervention Values were derived by integrating the ecotoxicological and human-toxicological serious soil contamination concentration (ECOTOX SCC and HUM-TOX SCC, respectively). The HUM-TOX SCC is subject of this report and was derived using the CSOIL exposure model, the standard potential exposure data set, selected contaminant specific physicochemical input parameters and the Maximal Permissable Risk levels for human intake (MPRhuman). In general, the proposals for Intervention Values for groundwater and to a lesser extent the Intervention Values for soil are characterised by a limited accuracy.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/BO-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent89 p-
dc.format.extent4287 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701005-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701005.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701005.pdf-
dc.subject05nl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjecttoxische effectennl
dc.subjectmensennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectinterventiewaardennl
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjecttoxic effectsen
dc.subjecthumansen
dc.subjectrisksen
dc.subjectintervention valuesen
dc.titleProposals for Intervention Values for soil and groundwater, including the calculation of the human-toxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of compoundsen
dc.title.alternativeVoorstellen voor interventiewaarden voor bodem- en grondwater, inclusief de berekening van de humaan-toxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentraties: Vierde tranche stoffennl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T14:14:55Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.