Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256678
Title:
Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten
Authors:
Dekker PM; Wesselink LG; Wilde PGM de
Other Titles:
Dispersion of emissions from secondary materials in soils. Part 1. Column tests
Abstract:
Onderzoek is verricht naar de verspreiding in de bodem van emissies uit secundaire grondstoffen. Hiertoe zijn in het laboratorium 3 kolomproeven uitgevoerd. Per proef is een alkalische secundaire grondstof uitgeloogd met pH4 water ; vervolgens is dit percolaat over verschillende typen bodems geleid. Als secundaire grondstoffen zijn fosforslak, staalslak respectievelijk AVI-bodemas onderzocht. In totaal zijn een 7-tal gronden met varierend organisch koolstof-, klei-, en oxide-gehalte in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat stoffen die sterk uitlogen uit secundaire grondstoffen (Ba uit staalslak, F uit fosforslak en F, Mo, Sb en Cu uit AVI-bodemas, Ca uit alle alkalische secundaire grondstoffen) in meer of minder mate worden gebonden in de onderliggende bodem. De mate van binding bleek linear gecorreleerd met het organisch koolstof gehalte danwel het oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium gehalte van de onderzochte gronden. Alkalisch reststofpercolaat mobiliseerde de 'bodem-eigen' chemische componenten Zn, As en Sb sterker dan pH4 water (referentie experiment), terwijl voor Cu het omgekeerde gold. De resultaten van dit onderzoek worden in deelrapport-2 verder uitgewerkt tot bindings(sorptie)vergelijkingen waarmee de verspreiding van reststof-componenten in de bodem modelmatig kan worden berekend.

When alkaline contaminant-holding waste materials are re-used in the environment their percolates may strongly alter the chemistry of the soil and groundwater underneath. We carried out laboratory column experiments to study this. Three alkaline solid waste materials, phosphorus slag, steel slag and MSWI bottom were percolated with artificial acid rain water. Subsequently, waste percolates were passed through different sandy soils with varying soil properties. The mobility of chemical components in the soil columns was linearly correlated to soil properties like organic carbon and hydrous oxide content of the soils.
Affiliation:
LAE
Issue Date:
31-Mar-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256678
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/BO
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDekker PM-
dc.contributor.authorWesselink LG-
dc.contributor.authorWilde PGM de-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:23:39Z-
dc.date.available2012-12-12T14:23:39Z-
dc.date.issued1996-03-31-
dc.identifier771402013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256678-
dc.description.abstractOnderzoek is verricht naar de verspreiding in de bodem van emissies uit secundaire grondstoffen. Hiertoe zijn in het laboratorium 3 kolomproeven uitgevoerd. Per proef is een alkalische secundaire grondstof uitgeloogd met pH4 water ; vervolgens is dit percolaat over verschillende typen bodems geleid. Als secundaire grondstoffen zijn fosforslak, staalslak respectievelijk AVI-bodemas onderzocht. In totaal zijn een 7-tal gronden met varierend organisch koolstof-, klei-, en oxide-gehalte in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat stoffen die sterk uitlogen uit secundaire grondstoffen (Ba uit staalslak, F uit fosforslak en F, Mo, Sb en Cu uit AVI-bodemas, Ca uit alle alkalische secundaire grondstoffen) in meer of minder mate worden gebonden in de onderliggende bodem. De mate van binding bleek linear gecorreleerd met het organisch koolstof gehalte danwel het oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium gehalte van de onderzochte gronden. Alkalisch reststofpercolaat mobiliseerde de 'bodem-eigen' chemische componenten Zn, As en Sb sterker dan pH4 water (referentie experiment), terwijl voor Cu het omgekeerde gold. De resultaten van dit onderzoek worden in deelrapport-2 verder uitgewerkt tot bindings(sorptie)vergelijkingen waarmee de verspreiding van reststof-componenten in de bodem modelmatig kan worden berekend.nl
dc.description.abstractWhen alkaline contaminant-holding waste materials are re-used in the environment their percolates may strongly alter the chemistry of the soil and groundwater underneath. We carried out laboratory column experiments to study this. Three alkaline solid waste materials, phosphorus slag, steel slag and MSWI bottom were percolated with artificial acid rain water. Subsequently, waste percolates were passed through different sandy soils with varying soil properties. The mobility of chemical components in the soil columns was linearly correlated to soil properties like organic carbon and hydrous oxide content of the soils.en
dc.description.sponsorshipDGM/BO-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent126 p-
dc.format.extent3240 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 771402013-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402013.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectuitspoelennl
dc.subjectslaknl
dc.subjectasnl
dc.subjectindustrieel afvalnl
dc.subjecthergebruiknl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectpercolatienl
dc.subjectemissienl
dc.subjectstofbalansnl
dc.subjectlaboratoriumonderzoeknl
dc.subjectnormnl
dc.subjectsecundaire grondstofnl
dc.subjectkolomproefnl
dc.subjectfosforslaknl
dc.subjectstaalslaknl
dc.subjectavi-bodemasnl
dc.subjectleachingen
dc.subjectslagen
dc.subjectashen
dc.subjectindustrial wasteen
dc.subjectreuseen
dc.subjectsoilen
dc.subjectpercolatingen
dc.subjectemissionen
dc.subjectmass balanceen
dc.subjectlaboratory experimentsen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectphosphorus slagen
dc.subjectsteel slagen
dc.subjectmswi bottomen
dc.subjectcolumn testsen
dc.titleVerspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimentennl
dc.title.alternativeDispersion of emissions from secondary materials in soils. Part 1. Column testsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.date.updated2012-12-12T14:23:39Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.