Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen. Gegevens 2007

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256690
Title:
Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen. Gegevens 2007
Authors:
Waard IR de; Stoop P
Other Titles:
Information system on Medical Radiation Applications. The 2007 report
Abstract:
De gemiddelde stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met circa zes procent per jaar. In 2007 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,70 millisievert (mSv), wat in vergelijking met andere Europese landen nog steeds laag is. Dit blijkt uit jaarlijkse inventarisaties van het aantal diagnostische verrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van straling. Deze informatie is gecombineerd met gegevens over de dosis per verrichting. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de gemiddelde effectieve dosis per inwoner is het sterk stijgend aantal CT-onderzoeken. Deze en andere nieuwe informatie gebaseerd op gegevens tot en met 2007 is te vinden in het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS) van het RIVM (www.rivm.nl/ims). Het RIVM brengt deze gegevens bijeen en analyseert deze in opdracht van het ministerie van VWS. Het gebruik van straling bij diagnostisch onderzoek brengt een licht verhoogde kans op kanker voor de patient met zich mee. Deze kans wordt groter, naarmate de dosis hoger is. De informatie die via het IMS wordt verstrekt, moet ertoe bijdragen dat er bij medische diagnostiek bewuste keuzes gemaakt worden, waarbij voor- en nadelen goed zijn afgewogen. Diagnostische toepassingen van straling worden onderverdeeld in vier categorieen. Samen waren deze in 2007 verantwoordelijk voor een gemiddelde stralingsdosis per inwoner van 0,70 mSv. CT-onderzoek leverde gemiddeld 0,32 mSv, overige rontgenonderzoeken in ziekenhuizen 0,29 mSv, nucleaire geneeskunde 0,08 mSv en rontgenonderzoeken buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij tandartsen) 0,01 mSv. Medische stralingstoepassingen leveren van alle niet-natuurlijke bronnen van straling de grootste bijdrage aan de gemiddelde stralingsdosis.

The mean radiation dose per caput due to medical radiation exposure has increased with 6 percent per year since 2002. In 2007 the mean effective dose per caput was 0.70 mSv which is still low in comparison with other European countries. These statistics are the result of yearly collection of data on diagnostic imaging. The numbers of examinations are combined with the dose per examination. The cause of the increase in the mean dose is the increase in the number of CT-examinations. These data are presented on the information system in Medical Radiation Application (IMS) website (http://www.rivm.nl/ims, in Dutch). RIVM is commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport, to collect and analyse information on medical radiation applications. The use of radiation for diagnostic imaging results in a slightly increased cancer risk for the patient. This cancer risk increases with dose. The information spread by the IMS-website is meant to contribute to making conscious choices in medical imaging, taking into account the risks and benefits of the use of radiation. Diagnostic use of radiation can be divided in four categories. Together these add up to a mean effective dose per caput of 0.70 mSv in 2007. CT-examinations contribute 0.32 mSv, other radiology examinations 0.29 mSv. Nuclear medicine takes account of 0.08 mSv and diagnostic imaging outside the hospital (as in dental clinics) 0.01 mSv. Medical radiation applications give the largest contribution to the mean effective dose from all artificial radiation sources.
Affiliation:
LSO
Issue Date:
8-Oct-2009
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256690
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/300081004.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/300081004.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 300081004
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWaard IR de-
dc.contributor.authorStoop P-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:28:15Z-
dc.date.available2012-12-12T14:28:15Z-
dc.date.issued2009-10-08-
dc.identifier300081004-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256690-
dc.description.abstractDe gemiddelde stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met circa zes procent per jaar. In 2007 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,70 millisievert (mSv), wat in vergelijking met andere Europese landen nog steeds laag is. Dit blijkt uit jaarlijkse inventarisaties van het aantal diagnostische verrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van straling. Deze informatie is gecombineerd met gegevens over de dosis per verrichting. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de gemiddelde effectieve dosis per inwoner is het sterk stijgend aantal CT-onderzoeken. Deze en andere nieuwe informatie gebaseerd op gegevens tot en met 2007 is te vinden in het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS) van het RIVM (www.rivm.nl/ims). Het RIVM brengt deze gegevens bijeen en analyseert deze in opdracht van het ministerie van VWS. Het gebruik van straling bij diagnostisch onderzoek brengt een licht verhoogde kans op kanker voor de patient met zich mee. Deze kans wordt groter, naarmate de dosis hoger is. De informatie die via het IMS wordt verstrekt, moet ertoe bijdragen dat er bij medische diagnostiek bewuste keuzes gemaakt worden, waarbij voor- en nadelen goed zijn afgewogen. Diagnostische toepassingen van straling worden onderverdeeld in vier categorieen. Samen waren deze in 2007 verantwoordelijk voor een gemiddelde stralingsdosis per inwoner van 0,70 mSv. CT-onderzoek leverde gemiddeld 0,32 mSv, overige rontgenonderzoeken in ziekenhuizen 0,29 mSv, nucleaire geneeskunde 0,08 mSv en rontgenonderzoeken buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij tandartsen) 0,01 mSv. Medische stralingstoepassingen leveren van alle niet-natuurlijke bronnen van straling de grootste bijdrage aan de gemiddelde stralingsdosis.nl
dc.description.abstractThe mean radiation dose per caput due to medical radiation exposure has increased with 6 percent per year since 2002. In 2007 the mean effective dose per caput was 0.70 mSv which is still low in comparison with other European countries. These statistics are the result of yearly collection of data on diagnostic imaging. The numbers of examinations are combined with the dose per examination. The cause of the increase in the mean dose is the increase in the number of CT-examinations. These data are presented on the information system in Medical Radiation Application (IMS) website (http://www.rivm.nl/ims, in Dutch). RIVM is commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport, to collect and analyse information on medical radiation applications. The use of radiation for diagnostic imaging results in a slightly increased cancer risk for the patient. This cancer risk increases with dose. The information spread by the IMS-website is meant to contribute to making conscious choices in medical imaging, taking into account the risks and benefits of the use of radiation. Diagnostic use of radiation can be divided in four categories. Together these add up to a mean effective dose per caput of 0.70 mSv in 2007. CT-examinations contribute 0.32 mSv, other radiology examinations 0.29 mSv. Nuclear medicine takes account of 0.08 mSv and diagnostic imaging outside the hospital (as in dental clinics) 0.01 mSv. Medical radiation applications give the largest contribution to the mean effective dose from all artificial radiation sources.en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent61 p-
dc.format.extent3466 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 300081004-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 300081004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/300081004.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/300081004.pdf-
dc.subjectSTRALINGnl
dc.subjectGENEESKUNDEnl
dc.subjectmedische stralingstoepassingennl
dc.subjectradiologienl
dc.subjectnucleaire geneeskundenl
dc.subjectradiotherapienl
dc.subjectct-onderzoeknl
dc.subjecteffectieve dosisnl
dc.subjectbevolkingsdosisnl
dc.subjectmedische stralingsbelastingnl
dc.subjectbevolkingsblootstellingnl
dc.subjectct-scannl
dc.subjectbevolkingsonderzoek borstkankernl
dc.subjecttbc-screeningnl
dc.subjectmedical radiation applicationen
dc.subjectradiologyen
dc.subjectnuclear medicineen
dc.subjectradiationen
dc.subjecttherapyen
dc.subjectcomputer tomographyen
dc.subjecteffective doseen
dc.subjectpopulation doseen
dc.subjectmedical radiation exposureen
dc.subjectpopulation exposureen
dc.subjectct-examinationen
dc.subjectbreast cancer screeningen
dc.subjecttuberculosis screeningen
dc.titleInformatiesysteem Medische Stralingstoepassingen. Gegevens 2007nl
dc.title.alternativeInformation system on Medical Radiation Applications. The 2007 reporten
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLSO-
dc.date.updated2012-12-12T14:28:16Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.