Referentieramingen energie en emissies 2005 - 2020

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256730
Title:
Referentieramingen energie en emissies 2005 - 2020
Authors:
Dril AWN van; Elzenga HE
Other Titles:
Reference projections energy and emissions 2005 - 2020
Abstract:
De ontwikkelingen van energiegebruik en emissies naar lucht tot 2020 zijn geschat voor twee economische scenario's,(Global Economy (GE) met hoge economische groei en "Strong Europe" (SE) met middelmatige groei). Door temperatuurstijging neemt het energiegebruik minder snel toe dan in een situatie zonder temperatuurstijging. In beide scenario's blijft Nederland energie-intensief in vergelijking met andere landen. Het tempo van energiebesparing ligt in beide scenario's op ongeveer 1% en is in de periode tot 2020 ongeveer gelijk aan dat van de afgelopen tien jaar. Door toenemende kosten voor winning en levering van aardgas en elektriciteitsproductie stijgen de energieprijzen voor eindverbruikers licht. Nederland zal meer elektriciteit in eigen land gaan produceren, aangezien het kostenvoordeel van de productie in het buitenland kleiner wordt. Het aandeel duurzame energie, vooral wind en biomassa, groeit sterk onder invloed van beleid, maar de rol blijft bescheiden met een aandeel van 6-9% in het totale binnenlands energiegebruik in 2020. Door de groei nemen de jaarlijkse MEP-subsidies toe tot 0,6 (SE) a 1,5 miljard euro in 2020 (GE). Het Kyoto-doel wordt bereikt in beide scenario's mits de voorziene subsidies van duurzame energie worden gerealiseerd, en het huidige CO2-emissieplafond voor de industrie voor de periode na 2007 wordt vastgesteld op het huidige niveau. Daarnaast is verondersteld dat de overheid de voorgenomen aankoop van buitenlandse emissiereducties via de Kyoto-mechanismen realiseert. Met het vastgestelde beleid dalen de emissies van verzurende emissies (NOx en SO2) onvoldoende om in 2010 te voldoen aan internationale emissieverplichtingen (NEC-doelen). Wanneer de huidige initiatieven van de overheid om de emissies verder te reduceren succesvol zijn, is de kans fifty fifty dat de doelen wel worden gerealiseerd. Voor NH3 en NMVOS is het nog onzeker of aan de NEC-verplichting kan worden voldaan. Dit hangt onder meer af van nieuwe inzichten in de NH3-emissie bij mestaanwending en de NMVOS-emissie bij de koude start van benzineauto's.

The Reference Projection 2005-2020 covers the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. Two scenarios have been used: the Strong Europe (SE) scenario is characterized by moderate economic growth and strong public responsibility, the Global Economy (GE) scenario assumes high economic growth and has a strong orientation towards private responsibility. Energy consumption continues to grow in both scenarios and energy intensity is declining in the GE scenario. Gradual rise of temperature is now included in the estimates for space heating and air conditioning. Energy prices for end users will rise, due to increased imports of natural gas and rising costs of electricity generation. The share of renewables in electricity consumption increases considerably due to subsidies for wind at sea and biomass, up to the target of 9% in 2010. Emissions of non-CO2 greenhouse gases are reduced and stabilise after 2010. The Dutch Kyoto target is met in both scenarios, assuming considerable emission reduction efforts abroad. Acidifying emissions of NOx and SO2 stabilise after reductions, but at levels that exceed their national emission ceiling (NEC). Emissions of volatile organic compounds are projected to fall with approximately 25% between 2002 and 2010 below their NEC. Emissions of ammonia are projected to meet their NEC. The emission of fine particles (PM10) will stabilise at present levels.
Affiliation:
KMD
Publisher:
ECN
Issue Date:
13-May-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256730
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001031.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001031.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Description:
Versie d.d.13/05/2005;aanpassingen zie pag. 2-4
Series/Report no.:
RIVM rapport 773001031
Sponsors:
EZ VROM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDril AWN van-
dc.contributor.authorElzenga HE-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:31:28Z-
dc.date.available2012-12-12T14:31:28Z-
dc.date.issued2005-05-13-
dc.identifier773001031-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256730-
dc.descriptionVersie d.d.13/05/2005;aanpassingen zie pag. 2-4nl
dc.description.abstractDe ontwikkelingen van energiegebruik en emissies naar lucht tot 2020 zijn geschat voor twee economische scenario's,(Global Economy (GE) met hoge economische groei en "Strong Europe" (SE) met middelmatige groei). Door temperatuurstijging neemt het energiegebruik minder snel toe dan in een situatie zonder temperatuurstijging. In beide scenario's blijft Nederland energie-intensief in vergelijking met andere landen. Het tempo van energiebesparing ligt in beide scenario's op ongeveer 1% en is in de periode tot 2020 ongeveer gelijk aan dat van de afgelopen tien jaar. Door toenemende kosten voor winning en levering van aardgas en elektriciteitsproductie stijgen de energieprijzen voor eindverbruikers licht. Nederland zal meer elektriciteit in eigen land gaan produceren, aangezien het kostenvoordeel van de productie in het buitenland kleiner wordt. Het aandeel duurzame energie, vooral wind en biomassa, groeit sterk onder invloed van beleid, maar de rol blijft bescheiden met een aandeel van 6-9% in het totale binnenlands energiegebruik in 2020. Door de groei nemen de jaarlijkse MEP-subsidies toe tot 0,6 (SE) a 1,5 miljard euro in 2020 (GE). Het Kyoto-doel wordt bereikt in beide scenario's mits de voorziene subsidies van duurzame energie worden gerealiseerd, en het huidige CO2-emissieplafond voor de industrie voor de periode na 2007 wordt vastgesteld op het huidige niveau. Daarnaast is verondersteld dat de overheid de voorgenomen aankoop van buitenlandse emissiereducties via de Kyoto-mechanismen realiseert. Met het vastgestelde beleid dalen de emissies van verzurende emissies (NOx en SO2) onvoldoende om in 2010 te voldoen aan internationale emissieverplichtingen (NEC-doelen). Wanneer de huidige initiatieven van de overheid om de emissies verder te reduceren succesvol zijn, is de kans fifty fifty dat de doelen wel worden gerealiseerd. Voor NH3 en NMVOS is het nog onzeker of aan de NEC-verplichting kan worden voldaan. Dit hangt onder meer af van nieuwe inzichten in de NH3-emissie bij mestaanwending en de NMVOS-emissie bij de koude start van benzineauto's.nl
dc.description.abstractThe Reference Projection 2005-2020 covers the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. Two scenarios have been used: the Strong Europe (SE) scenario is characterized by moderate economic growth and strong public responsibility, the Global Economy (GE) scenario assumes high economic growth and has a strong orientation towards private responsibility. Energy consumption continues to grow in both scenarios and energy intensity is declining in the GE scenario. Gradual rise of temperature is now included in the estimates for space heating and air conditioning. Energy prices for end users will rise, due to increased imports of natural gas and rising costs of electricity generation. The share of renewables in electricity consumption increases considerably due to subsidies for wind at sea and biomass, up to the target of 9% in 2010. Emissions of non-CO2 greenhouse gases are reduced and stabilise after 2010. The Dutch Kyoto target is met in both scenarios, assuming considerable emission reduction efforts abroad. Acidifying emissions of NOx and SO2 stabilise after reductions, but at levels that exceed their national emission ceiling (NEC). Emissions of volatile organic compounds are projected to fall with approximately 25% between 2002 and 2010 below their NEC. Emissions of ammonia are projected to meet their NEC. The emission of fine particles (PM10) will stabilise at present levels.en
dc.description.sponsorshipEZ VROM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent196 p-
dc.format.extent2360 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherECN-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 773001031-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 773001031-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001031.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001031.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectenergieverbruiknl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectenergiebesparingnl
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectduurzame ontwikkelingnl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectenergiemarktennl
dc.subjectduurzame energienl
dc.subjectgrootschalige luchtverontreinigingnl
dc.subjectklimaatbeleidnl
dc.subjectverzuringsbeleidnl
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectair pollutionen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectscenarioen
dc.subjectenergy marketsen
dc.subjectrenewable energyen
dc.subjectair pollutantsen
dc.subjectclimate policyen
dc.subjectpollution control policyen
dc.titleReferentieramingen energie en emissies 2005 - 2020nl
dc.title.alternativeReference projections energy and emissions 2005 - 2020en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentKMD-
dc.date.updated2012-12-12T14:31:29Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.