Onderzoek naar de effecten van verschillende doseringen glycyrrhizine bij gezonde vrouwelijke vrijwilligers

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256738
Title:
Onderzoek naar de effecten van verschillende doseringen glycyrrhizine bij gezonde vrouwelijke vrijwilligers
Authors:
Bijlsma JA; van Vloten P; van Gelderen CEM; Mensinga TjT; Mout HA; Elvers LH; van Leeuwen FXR; Stolker AAM; van Ginkel LA; Looman CWN; van der Maas PJ; Koomans HA; Savelkoul TJF
Other Titles:
An assessment of the effects of various dosages of glycyrrhizin in healthy female volunteers
Abstract:
Teneinde een "no effect level" van glycyrrhizine vast te stellen, werd een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd bij 39 gezonde vrouwelijke vrijwilligers. Gedurende 8 weken werd glycyrrhizine in een dosis van 0, 1, 2 of 4 mg per kg lichaamsgewicht ingenomen. De doseringen en de keus voor vrouwelijke deelnemers waren gebaseerd op een voorafgaand pilot onderzoek. De volgende parameters werden bestudeerd: gewicht, bloeddruk, electrolyten concentratie in plasma, 24-uurs excretie van electrolyten in urine, plasma renine activiteit, plasma aldosteron concentratie, atriaal natriuretisch peptide concentratie en de concentratie van glycyrrhetinezuur in plasma. De deelnemers hielden een klachtenlogboek en eetdagboekjes bij. Alleen in de hoogste doseringsgroep van 4 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht werden effecten waargenomen. Deze betroffen volume expansie enerzijds en veranderingen in plasma electrolyten anderzijds. De volume expansie tijdens glycyrrhizine-inname kwam tot uiting in suppressie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem en toename van gewicht. Tevens daalde de atriaal natriuretisch peptide-concentratie na het staken van de glycyrrhizine-inname. De electrolytveranderingen betroffen daling van plasma kalium en stijging van plasma bicarbonaat-concentratie tijdens de glycyrrhizine-inname. Op grond van deze gegevens kan een "no effect level" van 2 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht per dag worden afgeleid.<br>

In order to define a "no effect level" for glycyrrhizin, a double-blind, randomized controlled study was conducted in 39 healthy female volunteers. The volunteers took a daily dosage of either 0, 1, 2 or 4 mg glycyrrhizin per kg bodyweight for a period of 8 weeks. The dosages and the preference for female volunteers were based on a previous pilot study. The following parameters were studied: bodyweight, blood pressure, plasma electrolytes, 24 hour urinary excretion of electrolytes, plasma renin activity, plasma aldosterone concentration, plasma atrial natriuretic peptide concentration and plasma glycyrrhetic acid concentration. The participants kept a journal of complaints and diet. Effects were observed in the highest dosage group only (4 mg glycyrrhizin per kg bodyweight). These concerned volume expansion on the one hand and changes in plasma electrolyte concentration on the other. Volume expansion during intake of glycyrrhizin was indicated by suppression of the renin-angiotensin-aldosterone system and by weight gain. The changes in electrolyte concentration were a decline in plasma potassium concentration and a rise in plasma bicarbonate concentration during glycyrrhizin intake. Besides, the atrial natriuretic peptide concentration decreased after discontinuation of glycyrrhizin intake. The changes in electrolyte concentration concerned a decline in plasma potassium concentration and a rise in plasma bicarbonate concentration during glycyrrhizin intake. Based on this study, the "no effect level" for glycyrrhizin is concluded to be 2 mg per kg bodyweight.<br>
Affiliation:
NVIC; ARO; TEP; Academisch Ziekenhuis Utrecht (afd. Nefrologie); Erasmus Universiteit Rotterdam (iMGZ)
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256738
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348801004.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
HIGB/VVP
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBijlsma JA-
dc.contributor.authorvan Vloten P-
dc.contributor.authorvan Gelderen CEM-
dc.contributor.authorMensinga TjT-
dc.contributor.authorMout HA-
dc.contributor.authorElvers LH-
dc.contributor.authorvan Leeuwen FXR-
dc.contributor.authorStolker AAM-
dc.contributor.authorvan Ginkel LA-
dc.contributor.authorLooman CWN-
dc.contributor.authorvan der Maas PJ-
dc.contributor.authorKoomans HA-
dc.contributor.authorSavelkoul TJF-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:30:07Z-
dc.date.available2012-12-12T14:30:07Z-
dc.date.issued1996-03-31-
dc.identifier348801004-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256738-
dc.description.abstractTeneinde een "no effect level" van glycyrrhizine vast te stellen, werd een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd bij 39 gezonde vrouwelijke vrijwilligers. Gedurende 8 weken werd glycyrrhizine in een dosis van 0, 1, 2 of 4 mg per kg lichaamsgewicht ingenomen. De doseringen en de keus voor vrouwelijke deelnemers waren gebaseerd op een voorafgaand pilot onderzoek. De volgende parameters werden bestudeerd: gewicht, bloeddruk, electrolyten concentratie in plasma, 24-uurs excretie van electrolyten in urine, plasma renine activiteit, plasma aldosteron concentratie, atriaal natriuretisch peptide concentratie en de concentratie van glycyrrhetinezuur in plasma. De deelnemers hielden een klachtenlogboek en eetdagboekjes bij. Alleen in de hoogste doseringsgroep van 4 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht werden effecten waargenomen. Deze betroffen volume expansie enerzijds en veranderingen in plasma electrolyten anderzijds. De volume expansie tijdens glycyrrhizine-inname kwam tot uiting in suppressie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem en toename van gewicht. Tevens daalde de atriaal natriuretisch peptide-concentratie na het staken van de glycyrrhizine-inname. De electrolytveranderingen betroffen daling van plasma kalium en stijging van plasma bicarbonaat-concentratie tijdens de glycyrrhizine-inname. Op grond van deze gegevens kan een "no effect level" van 2 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht per dag worden afgeleid.<br>nl
dc.description.abstractIn order to define a "no effect level" for glycyrrhizin, a double-blind, randomized controlled study was conducted in 39 healthy female volunteers. The volunteers took a daily dosage of either 0, 1, 2 or 4 mg glycyrrhizin per kg bodyweight for a period of 8 weeks. The dosages and the preference for female volunteers were based on a previous pilot study. The following parameters were studied: bodyweight, blood pressure, plasma electrolytes, 24 hour urinary excretion of electrolytes, plasma renin activity, plasma aldosterone concentration, plasma atrial natriuretic peptide concentration and plasma glycyrrhetic acid concentration. The participants kept a journal of complaints and diet. Effects were observed in the highest dosage group only (4 mg glycyrrhizin per kg bodyweight). These concerned volume expansion on the one hand and changes in plasma electrolyte concentration on the other. Volume expansion during intake of glycyrrhizin was indicated by suppression of the renin-angiotensin-aldosterone system and by weight gain. The changes in electrolyte concentration were a decline in plasma potassium concentration and a rise in plasma bicarbonate concentration during glycyrrhizin intake. Besides, the atrial natriuretic peptide concentration decreased after discontinuation of glycyrrhizin intake. The changes in electrolyte concentration concerned a decline in plasma potassium concentration and a rise in plasma bicarbonate concentration during glycyrrhizin intake. Based on this study, the "no effect level" for glycyrrhizin is concluded to be 2 mg per kg bodyweight.<br>en
dc.description.sponsorshipHIGB/VVP-
dc.format.extent81 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 348801004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348801004.html-
dc.subject02nl
dc.subjectglycyrrhizinenl
dc.subjectglycyrrhitinezuurnl
dc.subjectvrijwilligersonderzoeknl
dc.subjectglycyrrhizinen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectnelen
dc.subjectno effect levelen
dc.subjectvolunteersen
dc.titleOnderzoek naar de effecten van verschillende doseringen glycyrrhizine bij gezonde vrouwelijke vrijwilligersnl
dc.title.alternativeAn assessment of the effects of various dosages of glycyrrhizin in healthy female volunteersen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentNVIC-
dc.contributor.departmentARO-
dc.contributor.departmentTEP-
dc.contributor.departmentAcademisch Ziekenhuis Utrecht (afd. Nefrologie); Erasmus Universiteit Rotterdam (iMGZ)-
dc.date.updated2012-12-12T14:30:07Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.