Milieubeleidsanalyse, de balans opgemaakt. Methodiek en toepassing in milieubalans 1995, 1996 en 1997

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256747
Title:
Milieubeleidsanalyse, de balans opgemaakt. Methodiek en toepassing in milieubalans 1995, 1996 en 1997
Authors:
Hoek D; Quarles van Ufford CHA; Hoekstra JA; Duvoort G; Glasbergen P; Driessen PPJ; Das MC; Poorter JP de; Habermehl N; Klok PJ; Peppel RA van de; Ploeg J van de
Other Titles:
Environmental policy analysis, the balance made up. Methodology and use in the environmental balance of 1995, 1996 and 1997
Abstract:
Er wordt verslag gedaan van 3 jaar milieubeleidsanalyse voor de milieubalans, met nadruk op de onderbouwing van de in MB95, MB96 en MB97 getrokken conclusies. Samen met de RUU en CSTM zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld. Aan de hand van een instrumententheorie van Glasbergen is een inventarisatie en karakterisering van beleidsinstrumenten uitgevoerd. De beleidsmixen zijn geanalyseerd per doelgroep en per thema. In de vergelijkende beleidsanalyse zijn voor een groot aantal kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren tijdseries opgesteld voor 44 cases (doelgroep-stof-combinaties) over de periode tussen 1970 en 1995. Met behulp van het zo opgebouwde gegevensbestand was het mogelijk kwantitatieve relaties te leggen tussen de beleidsimpuls, maatschappelijke aandacht, kosten van maatregelen enerzijds en de emissiefactor anderzijds. Inzicht is verkregen in het verloop en de duur van beleidsprocessen en het effect van het aandeel juridische, financiele en communicatieve instrumenten in de beleidsmix. Een aparte analyse is gewijd aan de milieu-convenanten en meerjarenafspraken over energie met de industrie.

An Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised. In a cooperation project between RIVM, the University of Utrecht, and the Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) quantitative and qualitative methods have been developed and used to determine factors to explain the succes or failure of environmental policy. In this report the conclusions drawn in the Environmental Balance of 1995, 1996 and 1997 are underpinned. Using a theory about the effect of policy instruments, the mix of policy instruments towards target groups has been characterized per theme and per target group. Using a correlational design with a limited number of research units, the method of comparitive policy analysis has been developed and improved over the years. Analysing time series in the period from 1970 to 1995 it was possible to determine significant quantitative relations between the policy impuls, the pressure from society, costs and reductions of the emission factor of 44 cases (target group-substance combinations'). The effectivity of agreements between government and industrial sectors as a policy instrument is examined in more detail.
Affiliation:
MNV; LAE; RUU-Faculteit der Ruimtelijke wetenschappen; CSTM
Publisher:
Rijksuniversiteit Utrecht RUU; Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid CSTM; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
19-Oct-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256747
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408137002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHoek D-
dc.contributor.authorQuarles van Ufford CHA-
dc.contributor.authorHoekstra JA-
dc.contributor.authorDuvoort G-
dc.contributor.authorGlasbergen P-
dc.contributor.authorDriessen PPJ-
dc.contributor.authorDas MC-
dc.contributor.authorPoorter JP de-
dc.contributor.authorHabermehl N-
dc.contributor.authorKlok PJ-
dc.contributor.authorPeppel RA van de-
dc.contributor.authorPloeg J van de-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:31:56Z-
dc.date.available2012-12-12T14:31:56Z-
dc.date.issued1998-10-19-
dc.identifier408137002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256747-
dc.description.abstractEr wordt verslag gedaan van 3 jaar milieubeleidsanalyse voor de milieubalans, met nadruk op de onderbouwing van de in MB95, MB96 en MB97 getrokken conclusies. Samen met de RUU en CSTM zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld. Aan de hand van een instrumententheorie van Glasbergen is een inventarisatie en karakterisering van beleidsinstrumenten uitgevoerd. De beleidsmixen zijn geanalyseerd per doelgroep en per thema. In de vergelijkende beleidsanalyse zijn voor een groot aantal kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren tijdseries opgesteld voor 44 cases (doelgroep-stof-combinaties) over de periode tussen 1970 en 1995. Met behulp van het zo opgebouwde gegevensbestand was het mogelijk kwantitatieve relaties te leggen tussen de beleidsimpuls, maatschappelijke aandacht, kosten van maatregelen enerzijds en de emissiefactor anderzijds. Inzicht is verkregen in het verloop en de duur van beleidsprocessen en het effect van het aandeel juridische, financiele en communicatieve instrumenten in de beleidsmix. Een aparte analyse is gewijd aan de milieu-convenanten en meerjarenafspraken over energie met de industrie.nl
dc.description.abstractAn Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised. In a cooperation project between RIVM, the University of Utrecht, and the Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) quantitative and qualitative methods have been developed and used to determine factors to explain the succes or failure of environmental policy. In this report the conclusions drawn in the Environmental Balance of 1995, 1996 and 1997 are underpinned. Using a theory about the effect of policy instruments, the mix of policy instruments towards target groups has been characterized per theme and per target group. Using a correlational design with a limited number of research units, the method of comparitive policy analysis has been developed and improved over the years. Analysing time series in the period from 1970 to 1995 it was possible to determine significant quantitative relations between the policy impuls, the pressure from society, costs and reductions of the emission factor of 44 cases (target group-substance combinations'). The effectivity of agreements between government and industrial sectors as a policy instrument is examined in more detail.en
dc.format.extent120 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksuniversiteit Utrecht RUU-
dc.publisherCentrum voor Schone Technologie en Milieubeleid CSTM-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 408137002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408137002.html-
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectbeleidsanalysenl
dc.subjectpolicy evaluationnl
dc.subjectkwantiteits onderzoeknl
dc.subjectkwaliteitsonderzoeknl
dc.subjectbelastingennl
dc.subjectsubsidiesnl
dc.subjectvergunningennl
dc.subjectwetgevingnl
dc.subjectvoorlichtingnl
dc.subjectconvenantennl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectenergienl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectpolicy analysisen
dc.subjectpolicy evaluationen
dc.subjectquality researchen
dc.subjectquantity researchen
dc.subjecttaxen
dc.subjectsubsidyen
dc.subjectlicenseen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectpublic informationen
dc.subjectconvenanten
dc.subjectindustryen
dc.subjectagricultureen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectacidificationen
dc.subjectenergyen
dc.subjectclimatic changesen
dc.titleMilieubeleidsanalyse, de balans opgemaakt. Methodiek en toepassing in milieubalans 1995, 1996 en 1997nl
dc.title.alternativeEnvironmental policy analysis, the balance made up. Methodology and use in the environmental balance of 1995, 1996 and 1997en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentMNV-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.contributor.departmentRUU-Faculteit der Ruimtelijke wetenschappen-
dc.contributor.departmentCSTM-
dc.date.updated2012-12-12T14:31:57Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.