Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256808
Title:
Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON)
Authors:
Laheij GMH; Blaauboer RO; Lembrechts JFMM
Other Titles:
Risk calculation for radionuclides released in the environment - foundation for permits (RIBRON)
Abstract:
Ten behoeve van normstelling in de milieubescherming moeten de risico's van toepassingen van radioactieve stoffen vastgesteld worden. Uitgaande van ORS en de daarin gestelde grenzen resulteert dit in emissielimieten voor de verschillende toepassingen. De op modelberekeningen gebaseerde schatting van het risico dient tevens ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor de betreffende toepassing. In verband met rechtsgelijkheid voor alle aanvragers van een dergelijke vergunning, is een standaard richtlijn voor de uitvoering van modelberekeningen met de daarin te gebruiken parameterwaarden ontwikkeld. In het onderhavige rapport wordt een methode gegeven voor het uitvoeren van risicoanalyses van reguliere lozingen door alle bronnen van ioniserende straling en radioactiviteit en van ongevalslozingen door alle bronnen behalve kerncentrales. Voor de verschillende bronnen wordt aangegeven wat de relevante emissies en blootstellingspaden zijn. De conceptuele modellering van de blootstellingspaden met de te gebruiken parameterwaarden wordt vervolgens gegeven in de vorm van standaarden voorschriften en aanbevelingen. Hierbij is zoveel als mogelijk uitgegaan van de in Nederland algemeen geaccepteerde wijze van modelleringen. Aangegeven wordt in welke computerprogramma's de conceptuele modellering is uitgewerkt. Randvoorwaarden en eindpunten zoals beschreven in de Beleidsstandpunten Stralingshygiene zijn in dit rapport meegenomen.<br>

For standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in ORS, the determination will result in emission limits for the various sources. The risk assessment will also support an institution in applying for a permit. A standard guideline for model calculations has been developed in order to treat all applicants equally. In this report, a method is given for carrying out a risk analysis for normal discharges from all sources of ionizing radiation and radioactivity, and for accidental discharges from all sources except nuclear power plants. The relevant emissions and exposure pathways are given for various sources. The conceptual modelling of the exposure pathways with the parameter values to be used are given in the form of standards, requirements and recommendations, with the conceptual modelling founded on as far as possible, generally accepted modelling practices. The computer programs in which the conceptual modelling is worked out are indicated. Preconditions and goals for a risk analysis described in the policy standpoints are included in this report.<br>
Affiliation:
LSO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1994
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLaheij GMH-
dc.contributor.authorBlaauboer RO-
dc.contributor.authorLembrechts JFMM-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:53:04-
dc.date.issued1994-06-30-
dc.identifier610053001-
dc.description.abstractTen behoeve van normstelling in de milieubescherming moeten de risico's van toepassingen van radioactieve stoffen vastgesteld worden. Uitgaande van ORS en de daarin gestelde grenzen resulteert dit in emissielimieten voor de verschillende toepassingen. De op modelberekeningen gebaseerde schatting van het risico dient tevens ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor de betreffende toepassing. In verband met rechtsgelijkheid voor alle aanvragers van een dergelijke vergunning, is een standaard richtlijn voor de uitvoering van modelberekeningen met de daarin te gebruiken parameterwaarden ontwikkeld. In het onderhavige rapport wordt een methode gegeven voor het uitvoeren van risicoanalyses van reguliere lozingen door alle bronnen van ioniserende straling en radioactiviteit en van ongevalslozingen door alle bronnen behalve kerncentrales. Voor de verschillende bronnen wordt aangegeven wat de relevante emissies en blootstellingspaden zijn. De conceptuele modellering van de blootstellingspaden met de te gebruiken parameterwaarden wordt vervolgens gegeven in de vorm van standaarden voorschriften en aanbevelingen. Hierbij is zoveel als mogelijk uitgegaan van de in Nederland algemeen geaccepteerde wijze van modelleringen. Aangegeven wordt in welke computerprogramma's de conceptuele modellering is uitgewerkt. Randvoorwaarden en eindpunten zoals beschreven in de Beleidsstandpunten Stralingshygiene zijn in dit rapport meegenomen.<br>nl
dc.description.abstractFor standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in ORS, the determination will result in emission limits for the various sources. The risk assessment will also support an institution in applying for a permit. A standard guideline for model calculations has been developed in order to treat all applicants equally. In this report, a method is given for carrying out a risk analysis for normal discharges from all sources of ionizing radiation and radioactivity, and for accidental discharges from all sources except nuclear power plants. The relevant emissions and exposure pathways are given for various sources. The conceptual modelling of the exposure pathways with the parameter values to be used are given in the form of standards, requirements and recommendations, with the conceptual modelling founded on as far as possible, generally accepted modelling practices. The computer programs in which the conceptual modelling is worked out are indicated. Preconditions and goals for a risk analysis described in the policy standpoints are included in this report.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent105 p-
dc.format.extent4761 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610053001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053001.pdf-
dc.subject08nl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectwiskundig modelnl
dc.subjectradioactieve stoffennl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectvergunningnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectradionuclidesen
dc.subjectemissionen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectlicenseen
dc.titleRisicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON)nl
dc.title.alternativeRisk calculation for radionuclides released in the environment - foundation for permits (RIBRON)en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLSO-
dc.date.updated2013-06-13T19:53:06Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.