Effect of (sub) acute inhalation of coal fly ash on metabolic defense capability of the rat lung

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256856
Title:
Effect of (sub) acute inhalation of coal fly ash on metabolic defense capability of the rat lung
Authors:
Bree L van; Verhoef MA; Bos J; Rombout PJA
Other Titles:
Effect van (sub)acute inhalatie van vliegas op het metabole afweervermogen in de rattelong
Abstract:
Veranderingen in het pulmonale metabole afweersysteem na acute en subacute blootstelling aan vliegas aerosol zijn onderzocht in de rat. Hierbij zijn zowel effecten op antioxidant enzymen als op enzymen betrokken bij het metabolisme van lichaamsvreemde stoffen bestudeerd. Expositie aan 250 mg/m3 vliegas gedurende 6 uur/dag, 4 dagen achtereen of aan 10, 30 of 100 mg/m3 gedurende 6 uur/dag, 5 dagen/week en 4 weken achtereen verhoogden het eiwitgehalte en de activiteiten van de enzymen fglutathionreductase en glucose-6-fosfaatdehydrogenase in longcytosol. Expositie aan vliegas veroorzaakte ook een toename in concentraties eiwit en cytochroom b-5 en in de activiteit van het NAD(P)H afhankelijke cytochroom c reductase van longmicrosomen. Hoewel het gehalte aan cytochroom P-450 zelf niet was veranderd, resulteerde blootstelling van vliegas in een tweeledig effect op de biotransformatie van substraten van cytochroom P-450 isoenzymen. De O-deethylering van ethoxyresorufine werd geinduceerd, terwijl de O-dealkylering van pentoxyresorufine en de O-dearylering van bezoxyresorufine werd geremd. Bovenstaande bevindingen geven aanwijzingen dat inhalatie van vliegas kan resulteren in zowel een verhoging als een verlaging van verschillende componenten van het metabole afweersysteem in longen. De gegevens zijn vergeleken met die van blootstelling aan ozon, een bekende luchtverontreinigende en longtoxische, oxiderende stof, en met die van voorbehandeling met twee modelstoffen die enzymiunductie kunnen bewerkstelligen, fenobarbital en beta-naphtoflavon. De resultaten laten de mogelijkheid open voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen en spore-elementen als componenten van vliegas verantwoordelijk voor de efffecten.

Abstract not available
Issue Date:
31-May-1989
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256856
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/668302005.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
Stichting NOVEM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBree L van-
dc.contributor.authorVerhoef MA-
dc.contributor.authorBos J-
dc.contributor.authorRombout PJA-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:40:51Z-
dc.date.available2012-12-12T14:40:51Z-
dc.date.issued1989-05-31-
dc.identifier668302005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256856-
dc.description.abstractVeranderingen in het pulmonale metabole afweersysteem na acute en subacute blootstelling aan vliegas aerosol zijn onderzocht in de rat. Hierbij zijn zowel effecten op antioxidant enzymen als op enzymen betrokken bij het metabolisme van lichaamsvreemde stoffen bestudeerd. Expositie aan 250 mg/m3 vliegas gedurende 6 uur/dag, 4 dagen achtereen of aan 10, 30 of 100 mg/m3 gedurende 6 uur/dag, 5 dagen/week en 4 weken achtereen verhoogden het eiwitgehalte en de activiteiten van de enzymen fglutathionreductase en glucose-6-fosfaatdehydrogenase in longcytosol. Expositie aan vliegas veroorzaakte ook een toename in concentraties eiwit en cytochroom b-5 en in de activiteit van het NAD(P)H afhankelijke cytochroom c reductase van longmicrosomen. Hoewel het gehalte aan cytochroom P-450 zelf niet was veranderd, resulteerde blootstelling van vliegas in een tweeledig effect op de biotransformatie van substraten van cytochroom P-450 isoenzymen. De O-deethylering van ethoxyresorufine werd geinduceerd, terwijl de O-dealkylering van pentoxyresorufine en de O-dearylering van bezoxyresorufine werd geremd. Bovenstaande bevindingen geven aanwijzingen dat inhalatie van vliegas kan resulteren in zowel een verhoging als een verlaging van verschillende componenten van het metabole afweersysteem in longen. De gegevens zijn vergeleken met die van blootstelling aan ozon, een bekende luchtverontreinigende en longtoxische, oxiderende stof, en met die van voorbehandeling met twee modelstoffen die enzymiunductie kunnen bewerkstelligen, fenobarbital en beta-naphtoflavon. De resultaten laten de mogelijkheid open voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen en spore-elementen als componenten van vliegas verantwoordelijk voor de efffecten.nl
dc.description.abstractAbstract not availableen
dc.description.sponsorshipStichting NOVEM-
dc.format.extent30 p-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 668302005-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/668302005.html-
dc.subject07nl
dc.subjectvliegasnl
dc.subjectinhalatienl
dc.subjectmetabole afweernl
dc.subjectrattelongnl
dc.titleEffect of (sub) acute inhalation of coal fly ash on metabolic defense capability of the rat lungen
dc.title.alternativeEffect van (sub)acute inhalatie van vliegas op het metabole afweervermogen in de rattelongnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2012-12-12T14:40:51Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.