Modeling chronic diseases: the diabetes module. Justification of (new) input data

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256901
Title:
Modeling chronic diseases: the diabetes module. Justification of (new) input data
Authors:
Baan CA; Bos G; Jacobs-van der Bruggen MAM; Baan CA; Bos G; Jacobs-van der Bruggen MAM
Other Titles:
Modelleren van chronische ziekten: de diabetes module. Verantwoording van (nieuwe) invoer
Abstract:
Om effecten van verschillende preventieve maatregelen voor diabetes te kunnen berekenen, is het RIVM Chronische Ziekten Model geactualiseerd en aangepast. Het Chronische Ziekten Model is een instrument om effecten van veranderingen in het voorkomen van risicofactoren, bijvoorbeeld overgewicht en roken, voor chronische ziekten (o.a. hart- en vaatziekten) te schatten op ziektelast en sterfte. Dit rapport geeft de verantwoording van de nieuwe diabetesmodule in dit model. Met deze diabetesmodule kunnen zowel primaire preventiestrategieen als maatregelen in de zorg (=betere behandeling van diabetes en cardiovasculaire risicofactoren) worden doorgerekend en het effect op de volksgezondheid worden geschat. Dit geeft beleidsmakers en zorgverleners inzicht in hoeveel gezondheidswinst er te behalen zou zijn door preventie en het kan ondersteunen bij het prioriteren van verschillende preventiestrategieen. Alle diabetes-gerelateerde informatie in het Chronische Ziekten Model is geactualiseerd. Roken is toegevoegd als risicofactor voor diabetes. HbA1c (een maat voor het bloedglucose niveau) is toegevoegd als risicofactor voor cardiovasculaire complicaties. Nieuwe modelgegevens bij patienten met diabetes zijn het voorkomen van cardiovasculaire complicaties, het voorkomen van cardiovasculaire risicofactoren (HbA1c, hoge bloeddruk, roken, cholesterol en overgewicht) en de relaties tussen deze risicofactoren en het ontstaan van cardiovasculaire complicaties.<br>

The RIVM chronic disease model (CDM) is an instrument designed to estimate the effects of changes in the prevalence of risk factors for chronic diseases on disease burden and mortality. To enable the computation of the effects of various diabetes prevention scenarios, the CDM has been updated and adapted. The present report presents a justification of the new diabetes module and the data used. The diabetes module allows the computation of both primary prevention scenarios and care scenarios (i.e. treatment of diabetes and cardiovascular risk factors) and the assessment of the effect on public health. The outcome provides policy makers and health professionals with insight into the potential prevention-associated health gain and may aid them in prioritising prevention scenarios. All diabetes-related information in the CDM has been updated. Smoking has been added as a risk factor for diabetes. HbA1c (a measure of blood glucose level) has been added as a risk factor for cardiovascular complications. New model data regarding patients with diabetes include the prevalence of cardiovascular complications, the prevalence of cardiovascular risk factors (HbA1c, high blood pressure, smoking, cholesterol and overweight) and the relationships between these risk factors and the development of cardiovascular complications. The literature shows that in trials focusing on the prevention of diabetes, the diabetes incidence drops by 60%. Trials focusing on improved treatment of diabetes patients show that the incidence of cardiovascular diseases falls by 25-50%, depending on the type of treatment and research setting.<br>
Affiliation:
PZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
27-Jul-2005
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260801001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260801001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 260801001
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBaan CA-
dc.contributor.authorBos G-
dc.contributor.authorJacobs-van der Bruggen MAM-
dc.contributor.authorBaan CA-
dc.contributor.authorBos G-
dc.contributor.authorJacobs-van der Bruggen MAM-
dc.date.accessioned2014-01-17T14:01:55-
dc.date.issued2005-07-27-
dc.identifier260801001-
dc.description.abstractOm effecten van verschillende preventieve maatregelen voor diabetes te kunnen berekenen, is het RIVM Chronische Ziekten Model geactualiseerd en aangepast. Het Chronische Ziekten Model is een instrument om effecten van veranderingen in het voorkomen van risicofactoren, bijvoorbeeld overgewicht en roken, voor chronische ziekten (o.a. hart- en vaatziekten) te schatten op ziektelast en sterfte. Dit rapport geeft de verantwoording van de nieuwe diabetesmodule in dit model. Met deze diabetesmodule kunnen zowel primaire preventiestrategieen als maatregelen in de zorg (=betere behandeling van diabetes en cardiovasculaire risicofactoren) worden doorgerekend en het effect op de volksgezondheid worden geschat. Dit geeft beleidsmakers en zorgverleners inzicht in hoeveel gezondheidswinst er te behalen zou zijn door preventie en het kan ondersteunen bij het prioriteren van verschillende preventiestrategieen. Alle diabetes-gerelateerde informatie in het Chronische Ziekten Model is geactualiseerd. Roken is toegevoegd als risicofactor voor diabetes. HbA1c (een maat voor het bloedglucose niveau) is toegevoegd als risicofactor voor cardiovasculaire complicaties. Nieuwe modelgegevens bij patienten met diabetes zijn het voorkomen van cardiovasculaire complicaties, het voorkomen van cardiovasculaire risicofactoren (HbA1c, hoge bloeddruk, roken, cholesterol en overgewicht) en de relaties tussen deze risicofactoren en het ontstaan van cardiovasculaire complicaties.<br>nl
dc.description.abstractThe RIVM chronic disease model (CDM) is an instrument designed to estimate the effects of changes in the prevalence of risk factors for chronic diseases on disease burden and mortality. To enable the computation of the effects of various diabetes prevention scenarios, the CDM has been updated and adapted. The present report presents a justification of the new diabetes module and the data used. The diabetes module allows the computation of both primary prevention scenarios and care scenarios (i.e. treatment of diabetes and cardiovascular risk factors) and the assessment of the effect on public health. The outcome provides policy makers and health professionals with insight into the potential prevention-associated health gain and may aid them in prioritising prevention scenarios. All diabetes-related information in the CDM has been updated. Smoking has been added as a risk factor for diabetes. HbA1c (a measure of blood glucose level) has been added as a risk factor for cardiovascular complications. New model data regarding patients with diabetes include the prevalence of cardiovascular complications, the prevalence of cardiovascular risk factors (HbA1c, high blood pressure, smoking, cholesterol and overweight) and the relationships between these risk factors and the development of cardiovascular complications. The literature shows that in trials focusing on the prevention of diabetes, the diabetes incidence drops by 60%. Trials focusing on improved treatment of diabetes patients show that the incidence of cardiovascular diseases falls by 25-50%, depending on the type of treatment and research setting.<br>en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent145 p-
dc.format.extent860 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 260801001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 260801001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260801001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260801001.pdf-
dc.subject02nl
dc.subjectdiabetes mellitusnl
dc.subjecthart- en vaatziektennl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectbehandelingnl
dc.subjectmodeleringnl
dc.subjectdiabetes mellitusen
dc.subjectcardiovascular diseasesen
dc.subjectpreventionen
dc.subjecttreatmenten
dc.subjectmodelingen
dc.titleModeling chronic diseases: the diabetes module. Justification of (new) input dataen
dc.title.alternativeModelleren van chronische ziekten: de diabetes module. Verantwoording van (nieuwe) invoernl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentPZO-
dc.date.updated2014-01-17T13:04:26Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.