Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 3: Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel en Regio 9 Noord-Nederland

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256902
Title:
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 3: Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel en Regio 9 Noord-Nederland
Authors:
Doesburg MJ van; Rentinck ECM; Swaan P
Other Titles:
National Air Quality Monitoring Network. Monitoring Results 1993. Part 3. Region 6 Utrecht and Flevoland, Region 7 Gelderland, Region 8 Overijssel, Region 9 Noord-Nederland
Abstract:
In dit rapport worden de meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.

This report presents tabulated monitoring results from the National Air Quality Monitoring Network for the Regions 6 (Utrecht and Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) and 9 (Noord Nederland) for the calendar year 1993, the summer of 1993, the winter of 1992-1993 and the period 1 April 1992 - 31 March 1993 (tropical year: EC reference period) ; fine dust (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (= suspended matter measured by the black smoke method) and SO2 are the components concerned. In this report results of measurement of fine dust (PM10) are presented. These results are not corrected for a possible systematic underestimation caused by the sampler. Furthermore, for every station in the network it was checked whether Dutch limit values were exceeded. Nationally exceedances of the limit values for black smoke and PM10 were observed. The (draft) limit value for SO2, NO2, CO and O3 were not exceeded.
Affiliation:
LLO
Issue Date:
31-Oct-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256902
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101012.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/LE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDoesburg MJ van-
dc.contributor.authorRentinck ECM-
dc.contributor.authorSwaan P-
dc.date.accessioned2012-12-12T14:48:27Z-
dc.date.available2012-12-12T14:48:27Z-
dc.date.issued1994-10-31-
dc.identifier722101012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256902-
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.nl
dc.description.abstractThis report presents tabulated monitoring results from the National Air Quality Monitoring Network for the Regions 6 (Utrecht and Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) and 9 (Noord Nederland) for the calendar year 1993, the summer of 1993, the winter of 1992-1993 and the period 1 April 1992 - 31 March 1993 (tropical year: EC reference period) ; fine dust (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (= suspended matter measured by the black smoke method) and SO2 are the components concerned. In this report results of measurement of fine dust (PM10) are presented. These results are not corrected for a possible systematic underestimation caused by the sampler. Furthermore, for every station in the network it was checked whether Dutch limit values were exceeded. Nationally exceedances of the limit values for black smoke and PM10 were observed. The (draft) limit value for SO2, NO2, CO and O3 were not exceeded.en
dc.description.sponsorshipDGM/LE-
dc.format.extent128 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722101012-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101012.html-
dc.subject07nl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectstatistieknl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectnetwerknl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectstofnl
dc.subjectozonnl
dc.subjectkoolmonoxidenl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectroetnl
dc.subjectgelderlandnl
dc.subjectoverijsselnl
dc.subjectnoord-nederlandnl
dc.subjectutrechtnl
dc.subjectflevolandnl
dc.subjectlandelijk meetnet luchtkwaliteitnl
dc.subjectfijn stofnl
dc.subjectpm10nl
dc.subjectconl
dc.subjectoxnl
dc.subjecto3nl
dc.subjectno2nl
dc.subjectnonl
dc.subjectnoxnl
dc.subjectzwarte rooknl
dc.subjectso2nl
dc.subjectairen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectstatistical dataen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectdusten
dc.subjectozoneen
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectnitrogen dioxidesen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectsooten
dc.subjectgelderlanden
dc.subjectoverijsselen
dc.subjectnoord-nederlanden
dc.subjectutrechten
dc.subjectflevolanden
dc.subjectfine dusten
dc.subjectpm10en
dc.subjectblack smokeen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 3: Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel en Regio 9 Noord-Nederlandnl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. Monitoring Results 1993. Part 3. Region 6 Utrecht and Flevoland, Region 7 Gelderland, Region 8 Overijssel, Region 9 Noord-Nederlanden
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.date.updated2012-12-12T14:48:27Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.