Onderzoek naar het voorkomen en de overdraagbaarheid van resistentie tegen carbadox, olaquindox en cyadox bij E.coli bacterien in varkensfaeces voor en gedurende het toedienen van voeder dat deze stoffen bevat

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256915
Title:
Onderzoek naar het voorkomen en de overdraagbaarheid van resistentie tegen carbadox, olaquindox en cyadox bij E.coli bacterien in varkensfaeces voor en gedurende het toedienen van voeder dat deze stoffen bevat
Authors:
Voogd CE; van Leeuwen WJ; Schot CS; Pruys D; Heck MEOC
Other Titles:
Investigation on the incidence and transferability of carbadox, olaquindox and cyadox resistance of E.coli in pig faeces before and during the administration of food containing these substances
Abstract:
In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces gedurende 8 weken de E.coli fractie, die ongevoelig is voor chinoxaline-1,4-di-N-oxyden (carbabox, olaquindox en cyadox) bepaald. De eerste twee weken kregen de dieren voedsel zonder deze stoffen, daarna werden deze stoffen aan het voedsel toegevoegd. De conclusies zijn: 1. Van de aanvang af waren er carbadox, olaquindox of cyadox resistente bacterien in de faeces aanwezig. 2. Het percentage ongevoelige kolonievormende eenheden (KVE) van E.coli varieerde van 0,001 tot 100% van de totaal aanwezige E.coli KVE. Een duidelijke samenhang tussen toediening en ongevoeligheid werd niet gevonden. 3. De meeste carbadox-resistente bacterien waren ook resistent voor ampicilline, amoxycilline, tetracycline en streptomycine. Carbadox-resistentie bleek veelal overdraagbaar op een 22 Md plasmide te zijn gelocaliseerd, waarbij ook andere antibiotica-resistenties konden worden overgedragen.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Sep-1987
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/358471001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VHI
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVoogd CE-
dc.contributor.authorvan Leeuwen WJ-
dc.contributor.authorSchot CS-
dc.contributor.authorPruys D-
dc.contributor.authorHeck MEOC-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:31:32-
dc.date.issued1987-09-30-
dc.identifier358471001-
dc.description.abstractIn samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces gedurende 8 weken de E.coli fractie, die ongevoelig is voor chinoxaline-1,4-di-N-oxyden (carbabox, olaquindox en cyadox) bepaald. De eerste twee weken kregen de dieren voedsel zonder deze stoffen, daarna werden deze stoffen aan het voedsel toegevoegd. De conclusies zijn: 1. Van de aanvang af waren er carbadox, olaquindox of cyadox resistente bacterien in de faeces aanwezig. 2. Het percentage ongevoelige kolonievormende eenheden (KVE) van E.coli varieerde van 0,001 tot 100% van de totaal aanwezige E.coli KVE. Een duidelijke samenhang tussen toediening en ongevoeligheid werd niet gevonden. 3. De meeste carbadox-resistente bacterien waren ook resistent voor ampicilline, amoxycilline, tetracycline en streptomycine. Carbadox-resistentie bleek veelal overdraagbaar op een 22 Md plasmide te zijn gelocaliseerd, waarbij ook andere antibiotica-resistenties konden worden overgedragen.<br>nl
dc.description.sponsorshipVHI-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 358471001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/358471001.html-
dc.subjectveevoederadditievennl
dc.subjectgroeibevorderende stoffennl
dc.subjectvarkensnl
dc.subjectbiggen; vgznl
dc.subjectvoedernl
dc.titleOnderzoek naar het voorkomen en de overdraagbaarheid van resistentie tegen carbadox, olaquindox en cyadox bij E.coli bacterien in varkensfaeces voor en gedurende het toedienen van voeder dat deze stoffen bevatnl
dc.title.alternativeInvestigation on the incidence and transferability of carbadox, olaquindox and cyadox resistance of E.coli in pig faeces before and during the administration of food containing these substancesen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2013-06-13T19:31:34Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.