Validation of Disys system for Acquisition of isolated Heart and Lung parameters

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257003
Title:
Validation of Disys system for Acquisition of isolated Heart and Lung parameters
Authors:
Vleeming W; van de Kuil A; te Biesebeek JD; de Wildt DJ
Other Titles:
Validatie van Dysis systeem voor acquisitie van geisoleerde hart en long parameters
Abstract:
Dit rapport beschrijft een deel van de validatie van een door een computer gestuurd systeem (DISYS-systeem) voor dataverwerking en opslag. Door middel van een paralleltest worden resultaten afkomstig van het computersysteem vergeleken met de resultaten die afkomstig zijn van het papierrecorder-systeem. Het computersysteem is geschikt voor de opslag en verwerking van fysiologische data afkomstig van proefdieren. Het DISYS- systeem is opgebouwd uit 3 componenten te weten: een data acquisition hardware (DAD) module en twee software pakketten (Experiment en Analysis). Het systeem is ontwikkeld door de afdeling Farmacologie van het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie van het RIVM in Bilthoven samen met de firma Mediware in Groningen. Er zijn twee vergelijkende studies gedaan, een in geisoleerde ratteharten en een in geisoleerde rattelongen. Het eerste deel van dit rapport beschrijft de resultaten afkomstig van experimenten in geisoleerde harten en het tweede deel is gericht op de geisoleerde long. Voor geisoleerde harten zijn de resultaten afkomstig van het computersysteem (DISYS-system) vergeleken met de registraties op een papierrecorder (Conventioneel systeem). Aan beide systemen werden, parallel en onafhankelijk, data aangeboden afkomstig van geisoleerde ratteharten, gestimuleerd met salbutamol, isoprenaline en acetylcholine. Er was geen verschil in resultaten afkomstig van het DISYS-systeem en het Conventionele systeem, met betrekking tot de originele signalen CF, Temp. en HR en de berekende signalen LVPmax, LVPmin, LVdP/dt, LVdP/dtmax and LVdP/dtmin. Voor geisoleerde longen zijn de resultaten afkomstig van het computersysteem (DISYS-systeem) eveneens vergeleken met de registraties op een papierrecorder (Conventioneel systeem). Aan beide systemen werden, parallel en onafhankelijk, data aangeboden afkomstig van geisoleerde geventileerde rattelongen, gestimuleerd met acetylcholine en NaF. Er was geen verschil in resultaten afkomstig van het DISYS-systeem en het Conventionele systeem, met betrekking tot de originele signalen TP, PAP, en T en het berekende signaal TPmin. De berekening van het TPmax signaal door het DISYS-systeem, met name tijdens bronchiale constricties die de 85% overschrijden, verloopt niet altijd correct. De door het DISYS-systeem geregistreerde Tpmax waarden dienen dan ook achteraf gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd te worden. De bijstelling (achteraf) van TPmax waarden kan probleemloos plaatsvinden aan de hand van de correct geregistreerde TP waarden (origineel signaal). De conclusie is dat het DISYS-systeem bruikbaar en een stap vooruit is in de ontwikkeling van toxicologische en farmacologisch onderzoek in geperfundeerde harten en geperfundeerde geventileerde longen, geisoleerd van kleine proefdieren.<br>

This report describes a part of the validation of a computerized data acquisition system (DISYS system). This part of the validation is directed to parallel testing. Computer results are compared with manually obtained results using a chart recorder. The computer system is suitable for data collection en analysis of physiological data derived from laboratory animals. It consists of three parts: 1) data acquisition hardware (DAD), and 2) experiment software and 3) analysis software applications. It has been developed by the Pharmacology section of the Laboratory of Pharmacology and Toxicology of RIVM, Bilthoven in co-operation with Mediware B.V., Groningen. Two comparative studies, one in hearts and one in lungs, both isolated from rats, were performed. The first part of this report is directed to results obtained from isolated hearts. The second part deals with isolated lungs. In isolated hearts, a comparison is made between computer results (DISYS system) and manually obtained results using a chart recorder (conventional system). Both devices were fed parallel and independent with data obtained from isolated perfused rat hearts stimulated with salbutamol, isoprenaline and acetylcholine. We found that recording of CF, Temp. and HR (original signals) and calculation of LVPmax, LVPmin , LVdP/dt, LVdP/dtmax and LVdP/dtmin (derived parameters) by the DISYS system was comparable to the results obtained by the conventional system. In isolated lungs, also a comparison is made between computer results (DISYS system) and manually obtained results using a chart recorder (conventional system). Both devices were fed parallel and independent with data obtained from isolated perfused ventilated rat lungs stimulated with acetylcholine and NaF. We found that recording of TP, PAP, T (original signal) and calculation of TPmin (derived parameter) by DISYS system was comparable to the results obtained by the conventional system. The TPmax signal (derived parameter) did not reflect the maximum of the TP signal (original signal) when bronchoconstriction occurred above 85%. So, the TPmax signal, derived by the DISYS system, needs postexperimental control and in some cases correction. This is a minor problem because the original TP signal is well stored by the DISYS system. We conclude that the DISYS system is useful and will be a new step in the development in toxicological and pharmacological investigations of the perfused hearts and perfused ventilated lungs isolated from small laboratory animals.<br>
Affiliation:
TOX
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Nov-1995
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620124001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVleeming W-
dc.contributor.authorvan de Kuil A-
dc.contributor.authorte Biesebeek JD-
dc.contributor.authorde Wildt DJ-
dc.date.accessioned2013-11-21T11:28:42-
dc.date.issued1995-11-30-
dc.identifier620124001-
dc.description.abstractDit rapport beschrijft een deel van de validatie van een door een computer gestuurd systeem (DISYS-systeem) voor dataverwerking en opslag. Door middel van een paralleltest worden resultaten afkomstig van het computersysteem vergeleken met de resultaten die afkomstig zijn van het papierrecorder-systeem. Het computersysteem is geschikt voor de opslag en verwerking van fysiologische data afkomstig van proefdieren. Het DISYS- systeem is opgebouwd uit 3 componenten te weten: een data acquisition hardware (DAD) module en twee software pakketten (Experiment en Analysis). Het systeem is ontwikkeld door de afdeling Farmacologie van het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie van het RIVM in Bilthoven samen met de firma Mediware in Groningen. Er zijn twee vergelijkende studies gedaan, een in geisoleerde ratteharten en een in geisoleerde rattelongen. Het eerste deel van dit rapport beschrijft de resultaten afkomstig van experimenten in geisoleerde harten en het tweede deel is gericht op de geisoleerde long. Voor geisoleerde harten zijn de resultaten afkomstig van het computersysteem (DISYS-system) vergeleken met de registraties op een papierrecorder (Conventioneel systeem). Aan beide systemen werden, parallel en onafhankelijk, data aangeboden afkomstig van geisoleerde ratteharten, gestimuleerd met salbutamol, isoprenaline en acetylcholine. Er was geen verschil in resultaten afkomstig van het DISYS-systeem en het Conventionele systeem, met betrekking tot de originele signalen CF, Temp. en HR en de berekende signalen LVPmax, LVPmin, LVdP/dt, LVdP/dtmax and LVdP/dtmin. Voor geisoleerde longen zijn de resultaten afkomstig van het computersysteem (DISYS-systeem) eveneens vergeleken met de registraties op een papierrecorder (Conventioneel systeem). Aan beide systemen werden, parallel en onafhankelijk, data aangeboden afkomstig van geisoleerde geventileerde rattelongen, gestimuleerd met acetylcholine en NaF. Er was geen verschil in resultaten afkomstig van het DISYS-systeem en het Conventionele systeem, met betrekking tot de originele signalen TP, PAP, en T en het berekende signaal TPmin. De berekening van het TPmax signaal door het DISYS-systeem, met name tijdens bronchiale constricties die de 85% overschrijden, verloopt niet altijd correct. De door het DISYS-systeem geregistreerde Tpmax waarden dienen dan ook achteraf gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd te worden. De bijstelling (achteraf) van TPmax waarden kan probleemloos plaatsvinden aan de hand van de correct geregistreerde TP waarden (origineel signaal). De conclusie is dat het DISYS-systeem bruikbaar en een stap vooruit is in de ontwikkeling van toxicologische en farmacologisch onderzoek in geperfundeerde harten en geperfundeerde geventileerde longen, geisoleerd van kleine proefdieren.<br>nl
dc.description.abstractThis report describes a part of the validation of a computerized data acquisition system (DISYS system). This part of the validation is directed to parallel testing. Computer results are compared with manually obtained results using a chart recorder. The computer system is suitable for data collection en analysis of physiological data derived from laboratory animals. It consists of three parts: 1) data acquisition hardware (DAD), and 2) experiment software and 3) analysis software applications. It has been developed by the Pharmacology section of the Laboratory of Pharmacology and Toxicology of RIVM, Bilthoven in co-operation with Mediware B.V., Groningen. Two comparative studies, one in hearts and one in lungs, both isolated from rats, were performed. The first part of this report is directed to results obtained from isolated hearts. The second part deals with isolated lungs. In isolated hearts, a comparison is made between computer results (DISYS system) and manually obtained results using a chart recorder (conventional system). Both devices were fed parallel and independent with data obtained from isolated perfused rat hearts stimulated with salbutamol, isoprenaline and acetylcholine. We found that recording of CF, Temp. and HR (original signals) and calculation of LVPmax, LVPmin , LVdP/dt, LVdP/dtmax and LVdP/dtmin (derived parameters) by the DISYS system was comparable to the results obtained by the conventional system. In isolated lungs, also a comparison is made between computer results (DISYS system) and manually obtained results using a chart recorder (conventional system). Both devices were fed parallel and independent with data obtained from isolated perfused ventilated rat lungs stimulated with acetylcholine and NaF. We found that recording of TP, PAP, T (original signal) and calculation of TPmin (derived parameter) by DISYS system was comparable to the results obtained by the conventional system. The TPmax signal (derived parameter) did not reflect the maximum of the TP signal (original signal) when bronchoconstriction occurred above 85%. So, the TPmax signal, derived by the DISYS system, needs postexperimental control and in some cases correction. This is a minor problem because the original TP signal is well stored by the DISYS system. We conclude that the DISYS system is useful and will be a new step in the development in toxicological and pharmacological investigations of the perfused hearts and perfused ventilated lungs isolated from small laboratory animals.<br>en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent44 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 620124001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620124001.html-
dc.subject03nl
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectlaboratory animalsen
dc.subjectheart parametersen
dc.subjectlung parametersen
dc.subjectdisys systemen
dc.titleValidation of Disys system for Acquisition of isolated Heart and Lung parametersen
dc.title.alternativeValidatie van Dysis systeem voor acquisitie van geisoleerde hart en long parametersnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentTOX-
dc.date.updated2013-11-21T10:28:44Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.