GeoKern: A software platform for the production of environmental indicators. A case study on the Laboratory of Soil and Groundwater Research spatial information provision

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257101
Title:
GeoKern: A software platform for the production of environmental indicators. A case study on the Laboratory of Soil and Groundwater Research spatial information provision
Authors:
Brandenburg NP
Other Titles:
GeoKern: Een software platform voor de produktie van milieu-indicatoren. Een case studie op het Laboratorium voor Bodem en Grondwater Onderzoek ruimtelijke informatie voorziening
Abstract:
Het RIVM heeft de opdracht om jaarlijks een MilieuBalans en om elke vier jaar een MilieuVerkenning te publiceren. Deze rapporten hebben een geformaliseerde inhoud en de publikatie vereist kwaliteitsgeborgde berekening en tijdige aanlevering van milieu-indicatoren. Om de kwaliteit van de rapporten te kunnen blijven garanderen wordt een informatie infrastructuur ontwikkeld die de integratie van databases, modellen, en administratieve procedures bij de milieu laboratoria bewerkstelligt. Het onderzoek, beschreven in dit rapport betreft een uitbreiding op de operationele GIS-infrastructuur van RIVM-LBG, het Laboratorium voor Bodem en Grondwateronderzoek. Er wordt een overzicht gegeven van het bestaande software platform 'GeoBase', waarmee LBG beschikt over de functionaliteit van een geodata warehouse. Het vormt vervolgens het uitgangspunt voor het ontwerp en de implementatie van 'GeoKern', een platform ter onder- steuning van de produktie van milieu-indicatoren. GeoKern maakt het mogelijk om de voortgang in de produktie te volgen en om de geautomatiseerde produktie te besturen. Het systeemconcept is gebaseerd op een produktiemodel, dat bestaat uit een aantal produktiestappen, die onderling verbonden zijn door produktie inputs en outputs. Zodra de fysieke files en executeerbare programma's aan het model bekend gemaakt zijn, kan het produktiesysteem in gang gezet worden. De functionaliteit van GeoKern wordt gedemonsteerd aan de hand van DEMNAT-2, een ecohydrologisch model om de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetatie te kunnen voorspellen. Voor DEMNAT-2 is geautomatiseerde produktie werkelijkheid geworden.

RIVM, the National Institute of Public Health and Environmental Protection in the Netherlands is committed to publishing a State of the Environment report annually and an Environmental Outlook every four years. The publication of these formally structured reports is dependent on the quality controlled calculation and timely provision of environmental indicators. To guarantee the quality of the reports an information infrastructure has been developed integrating databases, models and administrative procedures in the environmental departments of the institute. The present research focuses on extending the GIS infrastructure operational at RIVM-LBG, the Laboratory of Soil and Groundwater Research. The existing software platform 'GeoBase', which provides the facilities of a geodata warehouse, is reviewed and taken as a starting-point for the design and implementation of 'GeoKern', a platform to support the production of environmental indicators. GeoKern enables the monitoring of production progress and the control of automated production. The system concept is based on a production model consisting of production steps interconnected by production inputs and outputs. Once the physical files and executable programs are added, the production system can be set into motion. GeoKern's functionality is demonstrated by means of DEMNAT-2, an ecohydrological model to predict the impact of water management scenarios on groundwater-dependent vegetation types. Furthermore, for DEMNAT-2 automated production is a reality.
Affiliation:
LBG
Issue Date:
31-Mar-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257101
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715601002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBrandenburg NP-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:02:58Z-
dc.date.available2012-12-12T15:02:58Z-
dc.date.issued1995-03-31-
dc.identifier715601002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257101-
dc.description.abstractHet RIVM heeft de opdracht om jaarlijks een MilieuBalans en om elke vier jaar een MilieuVerkenning te publiceren. Deze rapporten hebben een geformaliseerde inhoud en de publikatie vereist kwaliteitsgeborgde berekening en tijdige aanlevering van milieu-indicatoren. Om de kwaliteit van de rapporten te kunnen blijven garanderen wordt een informatie infrastructuur ontwikkeld die de integratie van databases, modellen, en administratieve procedures bij de milieu laboratoria bewerkstelligt. Het onderzoek, beschreven in dit rapport betreft een uitbreiding op de operationele GIS-infrastructuur van RIVM-LBG, het Laboratorium voor Bodem en Grondwateronderzoek. Er wordt een overzicht gegeven van het bestaande software platform 'GeoBase', waarmee LBG beschikt over de functionaliteit van een geodata warehouse. Het vormt vervolgens het uitgangspunt voor het ontwerp en de implementatie van 'GeoKern', een platform ter onder- steuning van de produktie van milieu-indicatoren. GeoKern maakt het mogelijk om de voortgang in de produktie te volgen en om de geautomatiseerde produktie te besturen. Het systeemconcept is gebaseerd op een produktiemodel, dat bestaat uit een aantal produktiestappen, die onderling verbonden zijn door produktie inputs en outputs. Zodra de fysieke files en executeerbare programma's aan het model bekend gemaakt zijn, kan het produktiesysteem in gang gezet worden. De functionaliteit van GeoKern wordt gedemonsteerd aan de hand van DEMNAT-2, een ecohydrologisch model om de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetatie te kunnen voorspellen. Voor DEMNAT-2 is geautomatiseerde produktie werkelijkheid geworden.nl
dc.description.abstractRIVM, the National Institute of Public Health and Environmental Protection in the Netherlands is committed to publishing a State of the Environment report annually and an Environmental Outlook every four years. The publication of these formally structured reports is dependent on the quality controlled calculation and timely provision of environmental indicators. To guarantee the quality of the reports an information infrastructure has been developed integrating databases, models and administrative procedures in the environmental departments of the institute. The present research focuses on extending the GIS infrastructure operational at RIVM-LBG, the Laboratory of Soil and Groundwater Research. The existing software platform 'GeoBase', which provides the facilities of a geodata warehouse, is reviewed and taken as a starting-point for the design and implementation of 'GeoKern', a platform to support the production of environmental indicators. GeoKern enables the monitoring of production progress and the control of automated production. The system concept is based on a production model consisting of production steps interconnected by production inputs and outputs. Once the physical files and executable programs are added, the production system can be set into motion. GeoKern's functionality is demonstrated by means of DEMNAT-2, an ecohydrological model to predict the impact of water management scenarios on groundwater-dependent vegetation types. Furthermore, for DEMNAT-2 automated production is a reality.en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent72 p-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715601002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715601002.html-
dc.subject05nl
dc.subjectgisen
dc.subjectinformatie infrastructuuren
dc.subjectmodelbeheeren
dc.subjectwerkstroombeheersingen
dc.titleGeoKern: A software platform for the production of environmental indicators. A case study on the Laboratory of Soil and Groundwater Research spatial information provisionen
dc.title.alternativeGeoKern: Een software platform voor de produktie van milieu-indicatoren. Een case studie op het Laboratorium voor Bodem en Grondwater Onderzoek ruimtelijke informatie voorzieningnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T15:02:59Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.