Complexering van koper-ionen met EDTA in monsters drinkwater voor bacteriologisch onderzoek

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257143
Title:
Complexering van koper-ionen met EDTA in monsters drinkwater voor bacteriologisch onderzoek
Authors:
Versteegh JFM
Other Titles:
Complexing copper-ions with EDTA in samples of drinking water for bacteriological examination
Abstract:
Zowel uit de praktijkervaringen als uit de literatuur is gebleken dat koper-ionen in drinkwatermonsters, genomen uit leidingsystemen, reeds in lage concentraties (> 10 mu/l) bijzonder toxisch zijn voor Aeromonas-bacterien. Andere voor drinkwateronderzoek belangrijke kiemen als bacterien van de coligroep (totaal en thermoloterant), maar vooral de gram - positieve faecale streptococcen, zijn minder gevoelig voor koper-ionen. Door middel van laboratoriumproeven is een methode uitgewerkt om drinkwatermonsters, welke koper-ionen bevatten, te conserveren. Deze methode is vervolgens getoetst met een twintigtal verschillende soorten drinkwater, waaraan een bacterienpopulatie, afkomstig uit effluent van een rioolwaterzuivering, werd toegevoegd. De methode bestaat uit het vooraf toevoegen van een oplossing Na2-EDTA of Mg-EDTA, waarvan de eindconcentratie in de fles 50 mg/l water is. Na monstername dient het monster gekoeld bewaard te worden. Vanuit dit geconserveerde monster kunnen eveneens de routine drinkwater parameters worden geanalyseerd.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jul-1987
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148475001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGMH/D; DGMH/BWS-W; GHI; HIMH
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVersteegh JFM-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:43:56-
dc.date.issued1987-07-31-
dc.identifier148475001-
dc.description.abstractZowel uit de praktijkervaringen als uit de literatuur is gebleken dat koper-ionen in drinkwatermonsters, genomen uit leidingsystemen, reeds in lage concentraties (> 10 mu/l) bijzonder toxisch zijn voor Aeromonas-bacterien. Andere voor drinkwateronderzoek belangrijke kiemen als bacterien van de coligroep (totaal en thermoloterant), maar vooral de gram - positieve faecale streptococcen, zijn minder gevoelig voor koper-ionen. Door middel van laboratoriumproeven is een methode uitgewerkt om drinkwatermonsters, welke koper-ionen bevatten, te conserveren. Deze methode is vervolgens getoetst met een twintigtal verschillende soorten drinkwater, waaraan een bacterienpopulatie, afkomstig uit effluent van een rioolwaterzuivering, werd toegevoegd. De methode bestaat uit het vooraf toevoegen van een oplossing Na2-EDTA of Mg-EDTA, waarvan de eindconcentratie in de fles 50 mg/l water is. Na monstername dient het monster gekoeld bewaard te worden. Vanuit dit geconserveerde monster kunnen eveneens de routine drinkwater parameters worden geanalyseerd.<br>nl
dc.description.sponsorshipDGMH/D-
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-W-
dc.description.sponsorshipGHI-
dc.description.sponsorshipHIMH-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 148475001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148475001.html-
dc.subjectaeromonasnl
dc.subjecttoxiciteitnl
dc.subjectedta_complexeringnl
dc.subjectvgznl
dc.titleComplexering van koper-ionen met EDTA in monsters drinkwater voor bacteriologisch onderzoeknl
dc.title.alternativeComplexing copper-ions with EDTA in samples of drinking water for bacteriological examinationen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2013-06-13T19:43:57Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.