Potentieel effect op emissies van SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM10 en kosten van door VROM aangedragen beleidsopties

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257157
Title:
Potentieel effect op emissies van SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM10 en kosten van door VROM aangedragen beleidsopties
Authors:
Smeets WLM; Brink RMM van den; Elzinga HE; Gijsen A; Hoek KW van der; Nijdam DS; Weltevrede W
Other Titles:
Potential effect on emissions of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and PM10 and costs of envisaged policy options in the Netherlands
Abstract:
In december 2002 heeft de Nederlandse overheid de 'Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2002' gepubliceerd en conform de verplichtingen verstuurd naar de Europese Commissie. De Nederlandse overheid geeft in deze rapportage informatie over de verwachte emissies in 2010 uitgaande van het huidige geaccordeerde beleid. Daarnaast wordt verkend welke mogelijke extra maatregelen nog getroffen zouden kunnen worden. Voor deze rapportage heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de emissieprognoses aangeleverd, alsmede zijn de gevolgen voor emissies becijferd van een pakket van twaalf voorgenomen beleidsopties. Het resultaat van deze berekeningen wordt in dit rapport beschreven. Deze berekeningen geven een inschatting van het technisch realiseerbaar potentieel in 2010 waaarbij dus geen rekening is gehouden met het maatschappelijk en politiek draagvlak voor voorgenomen maatregelen. De analyse toont aan dat Nederland met het voorgenomen maatregelpakket waarschijnlijk kan voldoen aan de EU-emissieplafonds voor de stoffen SO2, NOX en NH3. Het plafond voor NMVOS wordt maar net gerealiseerd met het voorziene pakket maatregelen. Om zeker te stellen dat Nederland aan het VOS-plafond kan voldoen zijn aanvullende maatregelen (bovenop de voorziene 12 maatregelen) nodig.

In december 2002 the Dutch Government has provided a report to the European Commission detailing the national programme for the reduction of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (NMVOC) and ammonia (NH3) with the aim of complying with the national emission ceilings (NEC) by 2010 at the latest. Here, information on the projected emissions in 2010 was reported, along with adopted and envisaged policies to further reduce emissions, and quantified estimates of the effect of such policies and measures. Emission calculations for this report have been done by the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP). Results of these calculations are documented here. Emission reductions are calculated for a package of 12 policy options envisaged by the Dutch Government; however social and political support for these envisaged measures was not considered. Such social and political support has however been taken aboard in the official government report to the commission. The RIVM/MNP analysis shows the technically feasible reduction potential of the assessed package of measures for SO2, NOx and NH3 as being apparently sufficient for meeting the national EU emission obligations in 2010. The emission ceiling for NMVOC will only just be reached with the envisaged measures. Additional NMVOC measures should be explored if Dutch government is to be sure of reaching the NMVOC ceiling in 2010.
Affiliation:
LED
Issue Date:
1-Dec-2004
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257157
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Description:
Dit rapport bevat een doorrekening van opties, uitgevoerd in 2002 ten behoeve van de Nederlandse NEC-rapportage 2002
Sponsors:
VROM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSmeets WLM-
dc.contributor.authorBrink RMM van den-
dc.contributor.authorElzinga HE-
dc.contributor.authorGijsen A-
dc.contributor.authorHoek KW van der-
dc.contributor.authorNijdam DS-
dc.contributor.authorWeltevrede W-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:09:29Z-
dc.date.available2012-12-12T15:09:29Z-
dc.date.issued2004-12-01-
dc.identifier725501008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257157-
dc.descriptionDit rapport bevat een doorrekening van opties, uitgevoerd in 2002 ten behoeve van de Nederlandse NEC-rapportage 2002nl
dc.description.abstractIn december 2002 heeft de Nederlandse overheid de 'Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2002' gepubliceerd en conform de verplichtingen verstuurd naar de Europese Commissie. De Nederlandse overheid geeft in deze rapportage informatie over de verwachte emissies in 2010 uitgaande van het huidige geaccordeerde beleid. Daarnaast wordt verkend welke mogelijke extra maatregelen nog getroffen zouden kunnen worden. Voor deze rapportage heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de emissieprognoses aangeleverd, alsmede zijn de gevolgen voor emissies becijferd van een pakket van twaalf voorgenomen beleidsopties. Het resultaat van deze berekeningen wordt in dit rapport beschreven. Deze berekeningen geven een inschatting van het technisch realiseerbaar potentieel in 2010 waaarbij dus geen rekening is gehouden met het maatschappelijk en politiek draagvlak voor voorgenomen maatregelen. De analyse toont aan dat Nederland met het voorgenomen maatregelpakket waarschijnlijk kan voldoen aan de EU-emissieplafonds voor de stoffen SO2, NOX en NH3. Het plafond voor NMVOS wordt maar net gerealiseerd met het voorziene pakket maatregelen. Om zeker te stellen dat Nederland aan het VOS-plafond kan voldoen zijn aanvullende maatregelen (bovenop de voorziene 12 maatregelen) nodig.nl
dc.description.abstractIn december 2002 the Dutch Government has provided a report to the European Commission detailing the national programme for the reduction of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (NMVOC) and ammonia (NH3) with the aim of complying with the national emission ceilings (NEC) by 2010 at the latest. Here, information on the projected emissions in 2010 was reported, along with adopted and envisaged policies to further reduce emissions, and quantified estimates of the effect of such policies and measures. Emission calculations for this report have been done by the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP). Results of these calculations are documented here. Emission reductions are calculated for a package of 12 policy options envisaged by the Dutch Government; however social and political support for these envisaged measures was not considered. Such social and political support has however been taken aboard in the official government report to the commission. The RIVM/MNP analysis shows the technically feasible reduction potential of the assessed package of measures for SO2, NOx and NH3 as being apparently sufficient for meeting the national EU emission obligations in 2010. The emission ceiling for NMVOC will only just be reached with the envisaged measures. Additional NMVOC measures should be explored if Dutch government is to be sure of reaching the NMVOC ceiling in 2010.en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent46 p-
dc.format.extent171 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 725501008-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.pdf-
dc.subject07nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectbeleidsplanningnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectkostennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectpm10nl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectpolicy makingen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectcostsen
dc.subjectemissionen
dc.subjectacidificationen
dc.subjectpm10en
dc.titlePotentieel effect op emissies van SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM10 en kosten van door VROM aangedragen beleidsoptiesnl
dc.title.alternativePotential effect on emissions of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and PM10 and costs of envisaged policy options in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLED-
dc.date.updated2012-12-12T15:09:30Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.