Beoordelingssysteem nieuwe stoffen: Schattingsroutines voor omzettingssnelheden

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257216
Title:
Beoordelingssysteem nieuwe stoffen: Schattingsroutines voor omzettingssnelheden
Authors:
Peijnenburg WJGM
Other Titles:
Evaluation system new substances: Transformation rates
Abstract:
Binnen het raamproject "Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen" (BNS) worden methoden ontwikkeld voor een systematische beoordeling van de risico's voor mens en milieu die verbonden zijn aan de produktie en het gebruik van "nieuwe stoffen". Voor het schatten van blootstellingsconcentraties wordt tot op heden voornamelijk gebruik gemaakt van schattingssystemen voor stofuitwisselingssnelheden. Voor realistische schattingen van de te verwachten stofconcentraties dienen echter ook formuleringen van omzettingssnelheden bekend zijn. Een korte literatuurstudie is uitgevoerd met als doel het beschikbaar maken van methodes voor het berekenen van deze omzettingssnelheden. Gebleken is dat de volgende processen voldoende in de literatuur worden beschreven om in het BNS gebruikt te kunnen worden: 1. Oxidatie van organische verbindingen door hydroxylradicalen. 2. Reductie van gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen in water-sediment systemen. 3. Hydrolyse van organische verbindingen. Naast de voor gebruik in het BNS in aanmerking komende procesformuleringen worden in dit rapport databases voor stofeigenschappen aangegeven. Daarnaast zijn ook de beperkingen in de procesformuleringssets weergegeven.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Feb-1989
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718708001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/SR / Broekhuizen E
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:20:52-
dc.date.issued1989-02-28-
dc.identifier718708001-
dc.description.abstractBinnen het raamproject "Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen" (BNS) worden methoden ontwikkeld voor een systematische beoordeling van de risico's voor mens en milieu die verbonden zijn aan de produktie en het gebruik van "nieuwe stoffen". Voor het schatten van blootstellingsconcentraties wordt tot op heden voornamelijk gebruik gemaakt van schattingssystemen voor stofuitwisselingssnelheden. Voor realistische schattingen van de te verwachten stofconcentraties dienen echter ook formuleringen van omzettingssnelheden bekend zijn. Een korte literatuurstudie is uitgevoerd met als doel het beschikbaar maken van methodes voor het berekenen van deze omzettingssnelheden. Gebleken is dat de volgende processen voldoende in de literatuur worden beschreven om in het BNS gebruikt te kunnen worden: 1. Oxidatie van organische verbindingen door hydroxylradicalen. 2. Reductie van gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen in water-sediment systemen. 3. Hydrolyse van organische verbindingen. Naast de voor gebruik in het BNS in aanmerking komende procesformuleringen worden in dit rapport databases voor stofeigenschappen aangegeven. Daarnaast zijn ook de beperkingen in de procesformuleringssets weergegeven.<br>nl
dc.description.sponsorshipDGM/SR / Broekhuizen E-
dc.format.extent50 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718708001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718708001.html-
dc.subjectomzettingsroutinesnl
dc.subjectoxidatienl
dc.subjectreductieve dehalogeneringnl
dc.subjecthydrolyse; structuur-activiteits relatiesnl
dc.titleBeoordelingssysteem nieuwe stoffen: Schattingsroutines voor omzettingssnelhedennl
dc.title.alternativeEvaluation system new substances: Transformation ratesen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2013-06-13T20:20:54Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.