Risks of granules and treated seeds to birds on arable fields

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257278
Title:
Risks of granules and treated seeds to birds on arable fields
Authors:
de Leeuw J; Gorree M; de Snoo GR; Tamis WLM; van der Poll RJ; Luttik R
Other Titles:
Risico's voor vogels in landbouwgebieden ten gevolge van blootstelling aan granulaten en behandeld zaaizaad
Abstract:
Voordat een bestrijdingsmiddel op de Nederlandse markt wordt toegelaten, wordt onderzocht in hoeverre het gebruik van de stof risico's kan opleveren voor niet-doelwit organismen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin is nagegaan in hoeverre het gebruik van bestrijdingsmiddelen, in de vorm van granulaten of zaaizaadbehandelingsmiddelen, mogelijke risico's met zich meebrengt voor vogels. Als bij toepassing behandelde zaden of granulaten aan het oppervlak van een akker blijven liggen, kunnen ze om twee redenen door vogels worden opgepikt: zaden worden gezien als voedsel of granulaten en gepileerde zaden kunnen worden gezien als potentieel grit (maalsteentjes in de maag die helpen bij de vertering van het voedsel). Voor het bepalen van de risico's van het gebruik van granulaten en zaaizaadbehandelingsmiddelen bestaan bij de risico-evaluatie een aantal kennislacunes. Allereerst is niet bekend wat het gritgebruik is van akkervogels in Nederland en daarnaast is onbekend hoeveel zaden na het zaaien aan het oppervlak blijven liggen. In dit rapport wordt het grit van een aantal akkervogels beschreven, de mate van gelijkenis van grit en granulaten/gepileerd zaad wordt vastgesteld en een schatting van het hieruit resulterende risico wordt gegeven. Daarnaast geeft het rapport de aantallen (percentages) zaden die aan het oppervlak achterblijven na het zaaien van verschillende gewassen, een analyse van de factoren die deze aantallen kunnen beinvloeden en de verwerking hiervan in de risicoschatting.<br>

Before a pesticide is approved for use on the Dutch market, an assessment must be made of the risk of its use to non-target organisms. This study considers the extent to which use of pesticides, in the form of granules or seed-treatment agents, constitutes a potential risk to birds. If treated seeds or granules remain on the field surface after drilling, they may be picked up by birds for two reasons: seeds may be taken for food, or granules and pelleted seeds may be taken for potential grit (small stones used by birds to grind their food). There are presently a number of gaps in the knowledge required to assess the risk of using such granules and seed-treatment agents. First of all, nothing is known about the grit consumption of farmland birds in the Netherlands. In addition, it is unknown what proportion of seeds remains on the surface after drilling. This study describes the grit particles consumed by farmland birds, it establishes their resemblance to granules and pelleted seeds, and an assessment of the potential risk is presented. In addition estimates of the number of seeds remaining available to birds at the soil surface after drilling various crops are given ; an analysis of the factors that can influence the numbers remaining at the soil surface is carried out ; and the incorporation of these results in the risk assessment procedure are discussed.<br>
Affiliation:
ACT; Centrum voor Milieukunde CML Rijksuniversiteit Leiden
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257278
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102035.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Description:
Available at the CML library, P.O.Box 9518, 2300 RA Leiden<br>
ISBN:
9051910959
Sponsors:
DGM/DWL; DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorde Leeuw J-
dc.contributor.authorGorree M-
dc.contributor.authorde Snoo GR-
dc.contributor.authorTamis WLM-
dc.contributor.authorvan der Poll RJ-
dc.contributor.authorLuttik R-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:24:27Z-
dc.date.available2012-12-12T15:24:27Z-
dc.date.issued1995-06-30-
dc.identifier679102035-
dc.identifier.isbn9051910959-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257278-
dc.descriptionAvailable at the CML library, P.O.Box 9518, 2300 RA Leiden<br>en
dc.description.abstractVoordat een bestrijdingsmiddel op de Nederlandse markt wordt toegelaten, wordt onderzocht in hoeverre het gebruik van de stof risico's kan opleveren voor niet-doelwit organismen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin is nagegaan in hoeverre het gebruik van bestrijdingsmiddelen, in de vorm van granulaten of zaaizaadbehandelingsmiddelen, mogelijke risico's met zich meebrengt voor vogels. Als bij toepassing behandelde zaden of granulaten aan het oppervlak van een akker blijven liggen, kunnen ze om twee redenen door vogels worden opgepikt: zaden worden gezien als voedsel of granulaten en gepileerde zaden kunnen worden gezien als potentieel grit (maalsteentjes in de maag die helpen bij de vertering van het voedsel). Voor het bepalen van de risico's van het gebruik van granulaten en zaaizaadbehandelingsmiddelen bestaan bij de risico-evaluatie een aantal kennislacunes. Allereerst is niet bekend wat het gritgebruik is van akkervogels in Nederland en daarnaast is onbekend hoeveel zaden na het zaaien aan het oppervlak blijven liggen. In dit rapport wordt het grit van een aantal akkervogels beschreven, de mate van gelijkenis van grit en granulaten/gepileerd zaad wordt vastgesteld en een schatting van het hieruit resulterende risico wordt gegeven. Daarnaast geeft het rapport de aantallen (percentages) zaden die aan het oppervlak achterblijven na het zaaien van verschillende gewassen, een analyse van de factoren die deze aantallen kunnen beinvloeden en de verwerking hiervan in de risicoschatting.<br>nl
dc.description.abstractBefore a pesticide is approved for use on the Dutch market, an assessment must be made of the risk of its use to non-target organisms. This study considers the extent to which use of pesticides, in the form of granules or seed-treatment agents, constitutes a potential risk to birds. If treated seeds or granules remain on the field surface after drilling, they may be picked up by birds for two reasons: seeds may be taken for food, or granules and pelleted seeds may be taken for potential grit (small stones used by birds to grind their food). There are presently a number of gaps in the knowledge required to assess the risk of using such granules and seed-treatment agents. First of all, nothing is known about the grit consumption of farmland birds in the Netherlands. In addition, it is unknown what proportion of seeds remains on the surface after drilling. This study describes the grit particles consumed by farmland birds, it establishes their resemblance to granules and pelleted seeds, and an assessment of the potential risk is presented. In addition estimates of the number of seeds remaining available to birds at the soil surface after drilling various crops are given ; an analysis of the factors that can influence the numbers remaining at the soil surface is carried out ; and the incorporation of these results in the risk assessment procedure are discussed.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/DWL-
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.format.extent131 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 679102035, CML report 118-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102035.html-
dc.subject03nl
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectgranulesen
dc.subjectseed treatment; bestrijdingsmiddelenen
dc.subjectgranulatenen
dc.subjectzaaizaaden
dc.subjectvogelsen
dc.subjectrisico'sen
dc.titleRisks of granules and treated seeds to birds on arable fieldsen
dc.title.alternativeRisico's voor vogels in landbouwgebieden ten gevolge van blootstelling aan granulaten en behandeld zaaizaadnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentACT-
dc.contributor.departmentCentrum voor Milieukunde CML Rijksuniversiteit Leiden-
dc.date.updated2012-12-12T15:24:28Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.