Registratiesystemen voor chemische produkten - Sector 3

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257321
Title:
Registratiesystemen voor chemische produkten - Sector 3
Authors:
Cleij P; Blitterswijk H van; Broek HH van den; Staden JJ van
Other Titles:
Registrationsystems for chemical products - Division 3
Abstract:
In het sectorplan 1994 Sector 5 (thans Sector 3) is, onder het hoofdstuk informatisering & automatisering, een activiteit opgenomen met als doel een verbetering van het functioneren van de chemicalienadministratie binnen de sector. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgehad naar de bestaande situatie met betrekking tot de registratie van chemische produkten. Als resultaat van dit onderzoek werden negen registratiesystemen geidentificeerd. Waarbij 4 typen onderscheiden werden: produkt-georienteerd, stof-georienteerd, verpakking-georienteerd, produkt- en verpakking-georienteerd. Een vergelijking van de systemen leverde op dat in totaal 49 verschillende algemene produkt- of stofgegevens geregistreerd worden. Het betreft hier basisgegevens m.b.t. produkttypering (naam, kwaliteit, zuiverheid e.d.) en gegevens m.b.t. bestellen, chemische structuur, fysische eigenschappen, samenstelling, arbo- en milieu, bewaren, stabiliteit, voorraadbeheer en het gebruikskader (gebruik in kader van projecten en SOP's). Daarnaast zijn in de bestaande systemen 31 verschillende verpakking-specifieke gegevens terug te vinden. Deze betreffen fabrikantgegevens (met name partijnummer) en gegevens m.b.t. bestelling, ontvangst, expiratie, openen verpakking, uitgifte, afvoer, locatie, actuele gebruiker, produktcontrole (op identiteit en/of zuiverheid) en op de opname van spectra. Het gebruik van de geregistreerde gegevens vindt plaats in het kader van het beheer en gebruik van chemische produkten ; het voorbereiden van onderzoeken; het verwerken en rapporteren van analyseresultaten ; en het voldoen aan wettelijke registratie verplichtingen.

Concerns the first result of a study to improve the registration of chemical products in the analytical chemical laboratories of RIVM, Division 3. The current situation concerning this registration is described and analysed. Nine automated and manual registration systems for chemicals and reference materials were identified in the three laboratories. Four types of systems could be distinguished : 1) product-oriented, 2) compound-oriented , 3) packing-oriented and 4) product- and packing-oriented. A comparison of the data of the systems registered, revealed a total of 49 different data items characterizing the product or compound. Also 31 different packing-specific data items have been identified. The systems were utilised in the management and the use of chemical products ; the planning of investigations ; the interpretation and the reporting of analytical results ; and in complying with legislative regulations.
Affiliation:
LOC
Issue Date:
29-Feb-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257321
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501035.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorCleij P-
dc.contributor.authorBlitterswijk H van-
dc.contributor.authorBroek HH van den-
dc.contributor.authorStaden JJ van-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:27:00Z-
dc.date.available2012-12-12T15:27:00Z-
dc.date.issued1996-02-29-
dc.identifier502501035-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257321-
dc.description.abstractIn het sectorplan 1994 Sector 5 (thans Sector 3) is, onder het hoofdstuk informatisering & automatisering, een activiteit opgenomen met als doel een verbetering van het functioneren van de chemicalienadministratie binnen de sector. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgehad naar de bestaande situatie met betrekking tot de registratie van chemische produkten. Als resultaat van dit onderzoek werden negen registratiesystemen geidentificeerd. Waarbij 4 typen onderscheiden werden: produkt-georienteerd, stof-georienteerd, verpakking-georienteerd, produkt- en verpakking-georienteerd. Een vergelijking van de systemen leverde op dat in totaal 49 verschillende algemene produkt- of stofgegevens geregistreerd worden. Het betreft hier basisgegevens m.b.t. produkttypering (naam, kwaliteit, zuiverheid e.d.) en gegevens m.b.t. bestellen, chemische structuur, fysische eigenschappen, samenstelling, arbo- en milieu, bewaren, stabiliteit, voorraadbeheer en het gebruikskader (gebruik in kader van projecten en SOP's). Daarnaast zijn in de bestaande systemen 31 verschillende verpakking-specifieke gegevens terug te vinden. Deze betreffen fabrikantgegevens (met name partijnummer) en gegevens m.b.t. bestelling, ontvangst, expiratie, openen verpakking, uitgifte, afvoer, locatie, actuele gebruiker, produktcontrole (op identiteit en/of zuiverheid) en op de opname van spectra. Het gebruik van de geregistreerde gegevens vindt plaats in het kader van het beheer en gebruik van chemische produkten ; het voorbereiden van onderzoeken; het verwerken en rapporteren van analyseresultaten ; en het voldoen aan wettelijke registratie verplichtingen.nl
dc.description.abstractConcerns the first result of a study to improve the registration of chemical products in the analytical chemical laboratories of RIVM, Division 3. The current situation concerning this registration is described and analysed. Nine automated and manual registration systems for chemicals and reference materials were identified in the three laboratories. Four types of systems could be distinguished : 1) product-oriented, 2) compound-oriented , 3) packing-oriented and 4) product- and packing-oriented. A comparison of the data of the systems registered, revealed a total of 49 different data items characterizing the product or compound. Also 31 different packing-specific data items have been identified. The systems were utilised in the management and the use of chemical products ; the planning of investigations ; the interpretation and the reporting of analytical results ; and in complying with legislative regulations.en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent73 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501035-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501035.html-
dc.subject10nl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectregistratienl
dc.subjectproduktnl
dc.subjectlaboratoriumnl
dc.subjectverordeningnl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectgegevensbestandnl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectarbeidsomstandighedennl
dc.subjectregistratiesysteem chemicalienbestandnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectregistrationen
dc.subjectproductsen
dc.subjectlaboratoriesen
dc.subjectregulationsen
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectdatabasesen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectworkink conditionsen
dc.titleRegistratiesystemen voor chemische produkten - Sector 3nl
dc.title.alternativeRegistrationsystems for chemical products - Division 3en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLOC-
dc.date.updated2012-12-12T15:27:01Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.