Duplicaat 24 uurs voedingen 1994 - inname aan lood en cadmium

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257323
Title:
Duplicaat 24 uurs voedingen 1994 - inname aan lood en cadmium
Authors:
Loon JW van; Joode P de; Ooik A van; Ritsema R
Other Titles:
24-hours total diet study 1994 - intake of lead and cadmium
Abstract:
Beschreven worden de resultaten van het onderzoek naar de dagelijkse inname aan lood en cadmium via de voeding, inclusief drank en drinkwater. Hiervoor werden 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht waarbij twee groepen vrijwilligers werden geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormden van de Nederlandse volwassen bevolking. Een groep (n=62) bemonsterde hun voeding in maart 1994, de tweede groep (n=61) in september 1994. De 24-uurs voedingen werden verzameld en gehomogeniseerd waarna deelporties werden gevriesdroogd en opnieuw gehomogeniseerd. Het gehalte aan lood en cadmium werd bepaald door analyseporties van de gevriesdroogde monsters met salpeterzuur te ontsluiten in een microgolfoven, gevolgd door metingen met vlamloze atoomabsorptie met Zeeman achtergrondcorrectie. Uit de resultaten van het onderzoek werd de dagelijkse lood- en cadmiuminname via de voeding door de respondenten berekend. De resultaten van meervoudige analyses van diverse monsters en van het gecertificeerde referentiemateriaal "Total Diet", van het Agricultural Research Centre te Finland voldoen voor beide elementen aan de prestatiekenmerken van de toegepaste methode. De neerwaartse trend in loodbelasting, vastgesteld in de twee voorgaande, vergelijkbare studies in 1976/1978 en in 1984/1985, zette door. Ten opzichte van 1984/1985 is de loodinname bijna gehalveerd. De dagelijkse cadmiuminname veranderde daarentegen nauwelijks.In dit 24-uurs voedingenonderzoek bedroeg de gemiddelde inname per dag 17,9 �g lood (bereik 4,1 tot 134 �g) en 11,4 �g cadmium (bereik 3,4 tot 29,0 �g). De dagelijkse inname door mannen (n=60) was gemiddeld 19,5 �g lood (bereik 4,1 tot 96,6 �g) en 11,4 �g cadmium (bereik 3,4 tot 29,0 �g). Minder voeding met een relatief hoger vochtgehalte leidde bij vrouwen tot lagere lood- en cadmiuminnamen. De gemiddelde inname door de vrouwelijke respondenten (n=63) bedroeg 16,5 �g lood (bereik 4,7 tot 134 �g) en 10,2 �g cadmium (bereik 3,6 tot 27,1 �g). De FAO/WHO adviseert (voorlopig) een toelaatbare wekelijkse inname van 25 �g lood en 7 �g cadmium per kg lichaamsgewicht, wat neerkomt op een maximaal toelaatbare dagelijkse inname van 3,6 �g lood en 1,0 �g cadmium. De dagelijkse innamen aan beide elementen van alle respondenten lagen ruim beneden deze normen. Per kg lichaamsgewicht werd gemiddeld 0,25 �g lood (bereik 0,05 tot 2,17 �g) en 0,15 �g cadmium (bereik 0,05 tot 0,43 �g) ingenomen.

Results are presented of a study on the daily dietary intake, including drinks and drinking water, of lead and cadmium. For this purpose 123 duplicate portions of 24-hour diets were collected in the Utrecht region. Two groups of volunteers were selected which statistically best reflected the Dutch adult population. One group (n=62) sampled their diets in March 1994, the other group (n=61) in September 1994. The diets were collected and homogenised whereupon subsamples were lyophilised and homogenised again. Each sample was analysed on lead and cadmium content by decomposition of the lyophilised matter with nitric acid in a microwave oven followed by flameless atomic absorption spectrometric measurements with Zeeman background correction. Based on the results the daily intake of lead and cadmium was established for the consumers of these diets. For both elements, the results of replicate analyses of samples and portions of the certified reference material 'Total Diet' of the Agricultural Research Centre in Finland confirmed that the determinations were in line with the performance characteristics of the method. The downward trend in exposure to lead established in two identical studies, performed in 1976/1978 and in 1984/1985, continued. In comparison with 1984/1985 the lead intake is almost reduced by a factor of 2, the daily intake of cadmium hardly changed. In this 24-hours total diet study 1994 the lead intake ranged from 4.1 to 134 �g of lead with a mean value of 17.9 �g; the cadmium intake ranged from 3.4 to 29.0 �g of cadmium with a mean value of 11.4 �g. The male participants (n=60) had a mean daily intake of 19.5 �g of lead (range 4.1 to 96.6 �g) and 12.6 �g of cadmium (range 3.4 to 29.0 �g). Female participants (n=63) consumed less diet with a higher moisture content, which resulted in a less mean intake of lead and cadmium; their mean daily intake was 16.5 �g of lead (range 4.7 to 134 �g) and 10.2 �g of cadmium (range 3.6 tot 27.1 �g). The FAO/WHO advises provisional tolerable weekly intakes of 25 �g of lead and 7 �g of cadmium per kg of body weight , which means maximum tolerable daily intakes of 3.6 �g of lead and 10 �g of cadmium. For both elements the intakes of lead and cadmium of all participants were much lower than these limits. The mean daily intake per kg of body weight was 0.25 �g of lead (range 0.05 to 2.17 �g) and 0.15 �g of cadmium (range 0.05 to 0.43 �g).
Affiliation:
LAC
Issue Date:
30-Jul-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257323
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/515004007.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/515004007.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
HIGB
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLoon JW van-
dc.contributor.authorJoode P de-
dc.contributor.authorOoik A van-
dc.contributor.authorRitsema R-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:27:29Z-
dc.date.available2012-12-12T15:27:29Z-
dc.date.issued1998-07-30-
dc.identifier515004007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257323-
dc.description.abstractBeschreven worden de resultaten van het onderzoek naar de dagelijkse inname aan lood en cadmium via de voeding, inclusief drank en drinkwater. Hiervoor werden 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht waarbij twee groepen vrijwilligers werden geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormden van de Nederlandse volwassen bevolking. Een groep (n=62) bemonsterde hun voeding in maart 1994, de tweede groep (n=61) in september 1994. De 24-uurs voedingen werden verzameld en gehomogeniseerd waarna deelporties werden gevriesdroogd en opnieuw gehomogeniseerd. Het gehalte aan lood en cadmium werd bepaald door analyseporties van de gevriesdroogde monsters met salpeterzuur te ontsluiten in een microgolfoven, gevolgd door metingen met vlamloze atoomabsorptie met Zeeman achtergrondcorrectie. Uit de resultaten van het onderzoek werd de dagelijkse lood- en cadmiuminname via de voeding door de respondenten berekend. De resultaten van meervoudige analyses van diverse monsters en van het gecertificeerde referentiemateriaal "Total Diet", van het Agricultural Research Centre te Finland voldoen voor beide elementen aan de prestatiekenmerken van de toegepaste methode. De neerwaartse trend in loodbelasting, vastgesteld in de twee voorgaande, vergelijkbare studies in 1976/1978 en in 1984/1985, zette door. Ten opzichte van 1984/1985 is de loodinname bijna gehalveerd. De dagelijkse cadmiuminname veranderde daarentegen nauwelijks.In dit 24-uurs voedingenonderzoek bedroeg de gemiddelde inname per dag 17,9 �g lood (bereik 4,1 tot 134 �g) en 11,4 �g cadmium (bereik 3,4 tot 29,0 �g). De dagelijkse inname door mannen (n=60) was gemiddeld 19,5 �g lood (bereik 4,1 tot 96,6 �g) en 11,4 �g cadmium (bereik 3,4 tot 29,0 �g). Minder voeding met een relatief hoger vochtgehalte leidde bij vrouwen tot lagere lood- en cadmiuminnamen. De gemiddelde inname door de vrouwelijke respondenten (n=63) bedroeg 16,5 �g lood (bereik 4,7 tot 134 �g) en 10,2 �g cadmium (bereik 3,6 tot 27,1 �g). De FAO/WHO adviseert (voorlopig) een toelaatbare wekelijkse inname van 25 �g lood en 7 �g cadmium per kg lichaamsgewicht, wat neerkomt op een maximaal toelaatbare dagelijkse inname van 3,6 �g lood en 1,0 �g cadmium. De dagelijkse innamen aan beide elementen van alle respondenten lagen ruim beneden deze normen. Per kg lichaamsgewicht werd gemiddeld 0,25 �g lood (bereik 0,05 tot 2,17 �g) en 0,15 �g cadmium (bereik 0,05 tot 0,43 �g) ingenomen.nl
dc.description.abstractResults are presented of a study on the daily dietary intake, including drinks and drinking water, of lead and cadmium. For this purpose 123 duplicate portions of 24-hour diets were collected in the Utrecht region. Two groups of volunteers were selected which statistically best reflected the Dutch adult population. One group (n=62) sampled their diets in March 1994, the other group (n=61) in September 1994. The diets were collected and homogenised whereupon subsamples were lyophilised and homogenised again. Each sample was analysed on lead and cadmium content by decomposition of the lyophilised matter with nitric acid in a microwave oven followed by flameless atomic absorption spectrometric measurements with Zeeman background correction. Based on the results the daily intake of lead and cadmium was established for the consumers of these diets. For both elements, the results of replicate analyses of samples and portions of the certified reference material 'Total Diet' of the Agricultural Research Centre in Finland confirmed that the determinations were in line with the performance characteristics of the method. The downward trend in exposure to lead established in two identical studies, performed in 1976/1978 and in 1984/1985, continued. In comparison with 1984/1985 the lead intake is almost reduced by a factor of 2, the daily intake of cadmium hardly changed. In this 24-hours total diet study 1994 the lead intake ranged from 4.1 to 134 �g of lead with a mean value of 17.9 �g; the cadmium intake ranged from 3.4 to 29.0 �g of cadmium with a mean value of 11.4 �g. The male participants (n=60) had a mean daily intake of 19.5 �g of lead (range 4.1 to 96.6 �g) and 12.6 �g of cadmium (range 3.4 to 29.0 �g). Female participants (n=63) consumed less diet with a higher moisture content, which resulted in a less mean intake of lead and cadmium; their mean daily intake was 16.5 �g of lead (range 4.7 to 134 �g) and 10.2 �g of cadmium (range 3.6 tot 27.1 �g). The FAO/WHO advises provisional tolerable weekly intakes of 25 �g of lead and 7 �g of cadmium per kg of body weight , which means maximum tolerable daily intakes of 3.6 �g of lead and 10 �g of cadmium. For both elements the intakes of lead and cadmium of all participants were much lower than these limits. The mean daily intake per kg of body weight was 0.25 �g of lead (range 0.05 to 2.17 �g) and 0.15 �g of cadmium (range 0.05 to 0.43 �g).en
dc.description.sponsorshipHIGB-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent21 p-
dc.format.extent1068 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 515004007-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/515004007.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/515004007.pdf-
dc.subject10nl
dc.subjectvoedingennl
dc.subjectloodnl
dc.subjectcadmiumnl
dc.titleDuplicaat 24 uurs voedingen 1994 - inname aan lood en cadmiumnl
dc.title.alternative24-hours total diet study 1994 - intake of lead and cadmiumen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAC-
dc.date.updated2012-12-12T15:27:29Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.