Uitgavenmanagement in de zorg. Het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257353
Title:
Uitgavenmanagement in de zorg. Het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven
Authors:
Boom JHC; Heijink R; Struijs JN; Baan CA; Polder JJ
Other Titles:
The effectiveness of disease management and prevention on health care expenditures
Abstract:
Onderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het voorkomen van bepaalde risicofactoren en ziekten en in DiM-programma's wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd. Zeker wanneer de verhouding tussen gezondheidswinst en kosten van preventie of een DiM-programma gunstig is, is het de moeite waard om te investeren in DiM en preventie. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat daardoor de totale zorguitgaven lager uitvallen.<br>Over de relatie tussen zorguitgaven en DiM komt uit de wetenschappelijke literatuur voor vrijwel alle ziekten een wisselend en zeer divers beeld naar voren. Daar komt nog bij dat de studies vaak onvolledig zijn en methodologische verschillen een grote rol spelen. Het is op grond van de literatuur daarom niet duidelijk of DiM de kosten zal verhogen of verlagen. Van preventie kan met meer zekerheid worden gezegd dat op lange termijn geen grote kostenbesparingen verwacht mogen worden. Een aantal vaccinaties, accijnzen en gerichte preventieve interventies (op hoogrisicogroepen) vormen hierop een gunstige uitzondering.<br>De zorg rond chronisch zieken is gefragmenteerd waardoor het risico bestaat dat chronisch zieken geen optimale zorg krijgen. Om de zorg voor chronisch zieken te optimaliseren en de groeiende zorglast door de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden, zijn maatregelen nodig om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te verbeteren en preventie te stimuleren. Preventie en DiM moeten dan ook in de eerste plaats worden geevalueerd op basis van hun doelmatigheid en niet op het effect op zorguitgaven.<br>In dit rapport worden de volgende ziekten besproken: beroerte, borstkanker, diabetes mellitus, hartfalen, COPD en depressie. Daarnaast worden vaccinaties en de preventie van obesitas behandeld.<br>

Research shows that both prevention and disease management (DiM) may have a positive impact on the prevention and treatment of chronically ill patients. Prevention aims to reduce or control of causative factors of potential health problems; thereby delaying or preventing a disease onset. Disease management is a broad approach to appropriate coordination of the entire disease treatment process. Prevention and DiM programs are worthwhile investments when health gains and program expenditures are in proportion. However, they do not necessarily reduce the total health care expenditures.<br>In the literature, there is a lack of agreement on the relationship between healthcare expenditures and DiM. Furthermore, studies often show methodological deficiencies and heterogeneity. For this reason, it remains unclear whether DiM will increase or decrease costs. In contrast, there is more certainty that prevention will not result in large long-term savings. Favourable exceptions are a number of vaccinations, tax charges and preventive interventions for high risk groups. As a result of the fragmentation of care, chronically ill patients do not get optimal care. However, with the aging of the population, the necessity to improve quality of care for this group is even more pressing. Therefore, prevention and DiM must be judged on their efficiency rather than their costs (savings).<br>The following illnesses are discussed in this report: cerebral vascular accident, breast cancer, diabetes mellitus, heart failure, COPD and depression. Moreover, the prevention of obesities and vaccinations are examined.<br>
Affiliation:
VTV; PZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
4-May-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270224001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270224001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 270224001
Sponsors:
RVZ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBoom JHC-
dc.contributor.authorHeijink R-
dc.contributor.authorStruijs JN-
dc.contributor.authorBaan CA-
dc.contributor.authorPolder JJ-
dc.date.accessioned2013-04-12T15:50:26-
dc.date.issued2009-05-04-
dc.identifier270224001-
dc.description.abstractOnderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het voorkomen van bepaalde risicofactoren en ziekten en in DiM-programma's wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd. Zeker wanneer de verhouding tussen gezondheidswinst en kosten van preventie of een DiM-programma gunstig is, is het de moeite waard om te investeren in DiM en preventie. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat daardoor de totale zorguitgaven lager uitvallen.<br>Over de relatie tussen zorguitgaven en DiM komt uit de wetenschappelijke literatuur voor vrijwel alle ziekten een wisselend en zeer divers beeld naar voren. Daar komt nog bij dat de studies vaak onvolledig zijn en methodologische verschillen een grote rol spelen. Het is op grond van de literatuur daarom niet duidelijk of DiM de kosten zal verhogen of verlagen. Van preventie kan met meer zekerheid worden gezegd dat op lange termijn geen grote kostenbesparingen verwacht mogen worden. Een aantal vaccinaties, accijnzen en gerichte preventieve interventies (op hoogrisicogroepen) vormen hierop een gunstige uitzondering.<br>De zorg rond chronisch zieken is gefragmenteerd waardoor het risico bestaat dat chronisch zieken geen optimale zorg krijgen. Om de zorg voor chronisch zieken te optimaliseren en de groeiende zorglast door de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden, zijn maatregelen nodig om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te verbeteren en preventie te stimuleren. Preventie en DiM moeten dan ook in de eerste plaats worden geevalueerd op basis van hun doelmatigheid en niet op het effect op zorguitgaven.<br>In dit rapport worden de volgende ziekten besproken: beroerte, borstkanker, diabetes mellitus, hartfalen, COPD en depressie. Daarnaast worden vaccinaties en de preventie van obesitas behandeld.<br>nl
dc.description.abstractResearch shows that both prevention and disease management (DiM) may have a positive impact on the prevention and treatment of chronically ill patients. Prevention aims to reduce or control of causative factors of potential health problems; thereby delaying or preventing a disease onset. Disease management is a broad approach to appropriate coordination of the entire disease treatment process. Prevention and DiM programs are worthwhile investments when health gains and program expenditures are in proportion. However, they do not necessarily reduce the total health care expenditures.<br>In the literature, there is a lack of agreement on the relationship between healthcare expenditures and DiM. Furthermore, studies often show methodological deficiencies and heterogeneity. For this reason, it remains unclear whether DiM will increase or decrease costs. In contrast, there is more certainty that prevention will not result in large long-term savings. Favourable exceptions are a number of vaccinations, tax charges and preventive interventions for high risk groups. As a result of the fragmentation of care, chronically ill patients do not get optimal care. However, with the aging of the population, the necessity to improve quality of care for this group is even more pressing. Therefore, prevention and DiM must be judged on their efficiency rather than their costs (savings).<br>The following illnesses are discussed in this report: cerebral vascular accident, breast cancer, diabetes mellitus, heart failure, COPD and depression. Moreover, the prevention of obesities and vaccinations are examined.<br>en
dc.description.sponsorshipRVZ-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent68 p-
dc.format.extent506 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270224001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270224001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270224001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270224001.pdf-
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectdisease managementnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectchronische ziektennl
dc.subjectzorguitgavennl
dc.subjectdisease managementen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectchronic illnessen
dc.subjecthealth care expenditureen
dc.titleUitgavenmanagement in de zorg. Het effect van disease management en preventie op de zorguitgavennl
dc.title.alternativeThe effectiveness of disease management and prevention on health care expendituresen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVTV-
dc.contributor.departmentPZO-
dc.date.updated2013-04-12T13:50:30Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.