Meetactiviteiten in 1999 in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257379
Title:
Meetactiviteiten in 1999 in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Authors:
Elzakker BG van; Buijsman E
Other Titles:
The Dutch National Air Quality Monitoring Network: monitoring program in 1999
Abstract:
Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) valt onder de verantwoordelijkheid van het Laboratorium voor Luchtonderzoek (LLO) van het RIVM. De belangrijkste doelstellingen van het LML zijn het monitoren van de luchtkwaliteit, het waarschuwen van autoriteiten en het publiek in het geval van luchtverontreinigings episodes, validatie van modelresultaten, ondersteuning van modelberekeningen en het kwantificeren van atmosferische deposities. Als onderdeel van de informatie over het LML wordt periodiek een rapport gepubliceerd waarin overzichten worden gegeven van de meetstations per gemeten component met kaartjes waarop de ligging van die stations is aangegeven. Tevens wordt in het kort de configuratie van het LML beschreven (meetstations en meetopstellingen) alsmede de ontwikkeling van de monitoring activiteiten vanaf het begin van het meetnet in 1973 en de participatie in internationele meetprogrammaAs. Het meetprogramma wordt jaarlijks door het LLO in overleg met de opdrachtgever, de Directie Lucht & Energie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vastgesteld. Het meetprogramma voor 1999 betreft de gasvormige componenten koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden, zwaveldioxide, ammoniak, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten, kooldioxide, methaan en fluoriden. Verder omvat het meetprogramma stofvormige luchtverontreiniging zoals fijnstof (PM10), zwarte rook, verzurende stoffen (ammonium, chloride, sulfaat en nitraat) en metalen (arseen, cadmium, lood en zink) alsmede de chemische samenstelling van neerslag (verzurende stoffen, metalen, kwik en persistente organische componenten).

The Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) is one of the responsibilities of the Laboratory for Air Research of the National Institute of Public Health and the Environment. The main objectives of the LML are to monitor ambient air quality, supervise implementation of air quality standards, alert authorities and the public to pollution episodes, provide validation of model results, support diagnosis using model simulation, support short-term model prognosis and assist in quantifying atmospheric deposition. Part of the information on the monitoring network consists of a periodically published report providing overviews of the monitoring stations per chemical component and maps showing station locations. Brief descriptions are given on the setup of the network and measurement methods. Information on the development of measurement sites per component since the start of the LML in 1973 and participation in international monitoring programs is also included in the report. The components for the monitoring program are determined periodically in consultation with the Air Directorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment. The program for 1999 includes the gaseous components: carbon monoxide, ozone, nitrogen oxides, sulfur dioxide, ammonia, Volatile Organic Components, Very Volatile Organic Components, carbon dioxide,methane and fluorides. Further components in the program are formed by particulate matter like fine dust (PM10), Black Smoke, acidifying components (ammonium, chloride, nitrate, sulfate) heavy metals (arsenic, cadmium, lead, zinc) and the chemical compounds of precipitation (acidifying components, heavy metals, mercury, lindane).
Affiliation:
LLO
Issue Date:
9-Mar-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257379
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101032.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101032.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/DLE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorElzakker BG van-
dc.contributor.authorBuijsman E-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:30:36Z-
dc.date.available2012-12-12T15:30:36Z-
dc.date.issued1999-03-09-
dc.identifier723101032-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257379-
dc.description.abstractHet Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) valt onder de verantwoordelijkheid van het Laboratorium voor Luchtonderzoek (LLO) van het RIVM. De belangrijkste doelstellingen van het LML zijn het monitoren van de luchtkwaliteit, het waarschuwen van autoriteiten en het publiek in het geval van luchtverontreinigings episodes, validatie van modelresultaten, ondersteuning van modelberekeningen en het kwantificeren van atmosferische deposities. Als onderdeel van de informatie over het LML wordt periodiek een rapport gepubliceerd waarin overzichten worden gegeven van de meetstations per gemeten component met kaartjes waarop de ligging van die stations is aangegeven. Tevens wordt in het kort de configuratie van het LML beschreven (meetstations en meetopstellingen) alsmede de ontwikkeling van de monitoring activiteiten vanaf het begin van het meetnet in 1973 en de participatie in internationele meetprogrammaAs. Het meetprogramma wordt jaarlijks door het LLO in overleg met de opdrachtgever, de Directie Lucht & Energie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vastgesteld. Het meetprogramma voor 1999 betreft de gasvormige componenten koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden, zwaveldioxide, ammoniak, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten, kooldioxide, methaan en fluoriden. Verder omvat het meetprogramma stofvormige luchtverontreiniging zoals fijnstof (PM10), zwarte rook, verzurende stoffen (ammonium, chloride, sulfaat en nitraat) en metalen (arseen, cadmium, lood en zink) alsmede de chemische samenstelling van neerslag (verzurende stoffen, metalen, kwik en persistente organische componenten).nl
dc.description.abstractThe Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) is one of the responsibilities of the Laboratory for Air Research of the National Institute of Public Health and the Environment. The main objectives of the LML are to monitor ambient air quality, supervise implementation of air quality standards, alert authorities and the public to pollution episodes, provide validation of model results, support diagnosis using model simulation, support short-term model prognosis and assist in quantifying atmospheric deposition. Part of the information on the monitoring network consists of a periodically published report providing overviews of the monitoring stations per chemical component and maps showing station locations. Brief descriptions are given on the setup of the network and measurement methods. Information on the development of measurement sites per component since the start of the LML in 1973 and participation in international monitoring programs is also included in the report. The components for the monitoring program are determined periodically in consultation with the Air Directorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment. The program for 1999 includes the gaseous components: carbon monoxide, ozone, nitrogen oxides, sulfur dioxide, ammonia, Volatile Organic Components, Very Volatile Organic Components, carbon dioxide,methane and fluorides. Further components in the program are formed by particulate matter like fine dust (PM10), Black Smoke, acidifying components (ammonium, chloride, nitrate, sulfate) heavy metals (arsenic, cadmium, lead, zinc) and the chemical compounds of precipitation (acidifying components, heavy metals, mercury, lindane).en
dc.description.sponsorshipDGM/DLE-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent67 p-
dc.format.extent4933 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101032-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101032.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101032.pdf-
dc.subject07nl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectneerslagnl
dc.subjectmetennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.titleMeetactiviteiten in 1999 in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteitnl
dc.title.alternativeThe Dutch National Air Quality Monitoring Network: monitoring program in 1999en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.date.updated2012-12-12T15:30:37Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.