Mapping the Potentially Affected Fraction of Avian and Mammalian Target Species in the National Ecological Network

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257444
Title:
Mapping the Potentially Affected Fraction of Avian and Mammalian Target Species in the National Ecological Network
Authors:
Luttik R; Traas TP; Mensink H
Other Titles:
Kartering van de potentieel aangetaste fractie van de doelsoorten (vogels en zoogdieren) die behoren bij de natuurdoeltypen van de ecologische hoofdstructuur
Abstract:
In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) voor doelsoorten (vogels en zoogdieren) behorende bij de natuurdoeltypen van de ecologische hoofdstructuur in Nederland kan worden berekend. De PAF is de fractie van de doelsoorten die blootgesteld is aan concentraties die hoger zijn dan de No Effect Concentratie (NEC) van de doelsoorten. De methode wordt verduidelijkt aan de hand van drie zware metalen: cadmium, koper en zink. De PAF's voor het achtergrondgehalte van cadmium zijn tamelijk hoog (>0.1) in West- en Noord-Nederland en relatief laag in de zandstreken in het oosten, midden en zuiden van Nederland. Uitgaande van het totale gehalte van cadmium in de bodem blijkt dat het grootste deel van Nederland PAF's heeft van meer dan 10%, met uitzondering van de duinen in Noord-Holland en de Waddenzee, de Waddenzee zelf en sommige delen van Drenthe. De anthropogene bijdrage is met name hoog in de zandgebieden en speciaal in de Kempen (PAF-waarden van meer dan 50%). De PAF's voor het achtergrondgehalte van koper zijn relatief hoog in de duinen en langs de grote rivieren. De PAF's voor het totale gehalte aan koper zijn bijna even hoog als die voor het achtergrondgehalte. Hierdoor worden dan ook geen hoge PAF-waarden gevonden voor de anthropogene bijdrage (alle PAF's kleiner dan 10% en de meeste kleiner dan 1%). De PAF's voor het achtergrondgehalte van zink zijn relatief hoog in the veengebieden van West- en Noord-Nederland en langs de grote rivieren. De PAF's voor het totale gehalte zijn gemiddeld iets hoger dan die voor het achtergrondgehalte in de veengebieden in West Nederland en hetzelfde in de overige gebieden van Nederland. Hierdoor worden slechts in de westelijke veengebieden hogere PAF's gevonden (tussen 10 en 25%) voor de anthropogene bijdrage. Ondanks een aantal tekortkomingen in het toegepaste model kan niet worden uitgesloten dat significante stress optreedt bij de hoogste PAF-waarden. Validatie van de resultaten wordt wenselijk geacht.<br>

In this report a method is presented for calculating the Potentially Affected Fractions (PAFs) of mammalian and avian target species of the different nature target types of the national ecological network in the Netherlands. The PAF is the fraction of species for which the concentration of a certain compound in the environment exceeds their No Effect Concentration (NEC). The method is applied for cadmium, zinc and copper. The PAFs for background concentrations of cadmium are already quite high in the western and northern parts of the Netherlands and are relatively low in the more sandy soils of the Netherlands. Based on total concentration for cadmium the PAF is greater than 0.1 in most parts of the Netherlands, except in the dunes of Noord-Holland and the isles of the Waddensea, the Waddensea itself and some parts of Drenthe. High anthropogenic PAFs for cadmium can be found on the sandy soils of the Netherlands, but especially in the Kempen. The PAFs for background concentrations of copper are relative high in the dunes and along the greater rivers. The PAFs for total concentrations of copper are just slightly higher than for the background concentration. Therefore, the anthropogenic PAFs for copper are all low (<0.1). The PAFs for the background concentrations of zinc are relative high in the peat areas of the western and northern Netherlands and along the greater rivers. The PAFs for the total concentrations of zinc are on average slightly higher in the western peat areas of the Netherlands. Therefore, elevated PAFs for the anthropogenic contribution are only found in the western peat areas. Despite several shortcomings in the applied model it can be expected that significant toxic stress occurs at the highest PAFs, but validation of these results is needed.<br>
Affiliation:
CSR; ECO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257444
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607504002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLuttik R-
dc.contributor.authorTraas TP-
dc.contributor.authorMensink H-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:38:56Z-
dc.date.available2012-12-12T15:38:56Z-
dc.date.issued1997-06-30-
dc.identifier607504002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257444-
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) voor doelsoorten (vogels en zoogdieren) behorende bij de natuurdoeltypen van de ecologische hoofdstructuur in Nederland kan worden berekend. De PAF is de fractie van de doelsoorten die blootgesteld is aan concentraties die hoger zijn dan de No Effect Concentratie (NEC) van de doelsoorten. De methode wordt verduidelijkt aan de hand van drie zware metalen: cadmium, koper en zink. De PAF's voor het achtergrondgehalte van cadmium zijn tamelijk hoog (>0.1) in West- en Noord-Nederland en relatief laag in de zandstreken in het oosten, midden en zuiden van Nederland. Uitgaande van het totale gehalte van cadmium in de bodem blijkt dat het grootste deel van Nederland PAF's heeft van meer dan 10%, met uitzondering van de duinen in Noord-Holland en de Waddenzee, de Waddenzee zelf en sommige delen van Drenthe. De anthropogene bijdrage is met name hoog in de zandgebieden en speciaal in de Kempen (PAF-waarden van meer dan 50%). De PAF's voor het achtergrondgehalte van koper zijn relatief hoog in de duinen en langs de grote rivieren. De PAF's voor het totale gehalte aan koper zijn bijna even hoog als die voor het achtergrondgehalte. Hierdoor worden dan ook geen hoge PAF-waarden gevonden voor de anthropogene bijdrage (alle PAF's kleiner dan 10% en de meeste kleiner dan 1%). De PAF's voor het achtergrondgehalte van zink zijn relatief hoog in the veengebieden van West- en Noord-Nederland en langs de grote rivieren. De PAF's voor het totale gehalte zijn gemiddeld iets hoger dan die voor het achtergrondgehalte in de veengebieden in West Nederland en hetzelfde in de overige gebieden van Nederland. Hierdoor worden slechts in de westelijke veengebieden hogere PAF's gevonden (tussen 10 en 25%) voor de anthropogene bijdrage. Ondanks een aantal tekortkomingen in het toegepaste model kan niet worden uitgesloten dat significante stress optreedt bij de hoogste PAF-waarden. Validatie van de resultaten wordt wenselijk geacht.<br>nl
dc.description.abstractIn this report a method is presented for calculating the Potentially Affected Fractions (PAFs) of mammalian and avian target species of the different nature target types of the national ecological network in the Netherlands. The PAF is the fraction of species for which the concentration of a certain compound in the environment exceeds their No Effect Concentration (NEC). The method is applied for cadmium, zinc and copper. The PAFs for background concentrations of cadmium are already quite high in the western and northern parts of the Netherlands and are relatively low in the more sandy soils of the Netherlands. Based on total concentration for cadmium the PAF is greater than 0.1 in most parts of the Netherlands, except in the dunes of Noord-Holland and the isles of the Waddensea, the Waddensea itself and some parts of Drenthe. High anthropogenic PAFs for cadmium can be found on the sandy soils of the Netherlands, but especially in the Kempen. The PAFs for background concentrations of copper are relative high in the dunes and along the greater rivers. The PAFs for total concentrations of copper are just slightly higher than for the background concentration. Therefore, the anthropogenic PAFs for copper are all low (<0.1). The PAFs for the background concentrations of zinc are relative high in the peat areas of the western and northern Netherlands and along the greater rivers. The PAFs for the total concentrations of zinc are on average slightly higher in the western peat areas of the Netherlands. Therefore, elevated PAFs for the anthropogenic contribution are only found in the western peat areas. Despite several shortcomings in the applied model it can be expected that significant toxic stress occurs at the highest PAFs, but validation of these results is needed.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.format.extent71 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607504002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607504002.html-
dc.subject03nl
dc.subjectehsnl
dc.subjectdoelsoortennl
dc.subjectnatuurdoeltypennl
dc.subjectkarteringnl
dc.subjecttoxic substancesen
dc.subjectexposureen
dc.subjectnatureen
dc.subjectnature developmenten
dc.subjectbirdsen
dc.subjectmammalsen
dc.subjectmappingen
dc.subjectpotentially affected fractionen
dc.subjectpafen
dc.titleMapping the Potentially Affected Fraction of Avian and Mammalian Target Species in the National Ecological Networken
dc.title.alternativeKartering van de potentieel aangetaste fractie van de doelsoorten (vogels en zoogdieren) die behoren bij de natuurdoeltypen van de ecologische hoofdstructuurnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCSR-
dc.contributor.departmentECO-
dc.date.updated2012-12-12T15:38:57Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.