Prospectief vaccinatie onderzoek; antistofrespons bij kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma, een longitudinaal onderzoek

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257449
Title:
Prospectief vaccinatie onderzoek; antistofrespons bij kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma, een longitudinaal onderzoek
Authors:
Sundermann LC; Korting-van Doren ILJ; Berbers GAM; Rumke HC
Other Titles:
Prospective vaccination study; antibody response in the National Childhood Vaccination Programme, a longitudinal survey
Abstract:
In 1980 is een uniek longitudinaal onderzoek gestart naar de antistofrespons op de vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen in Nederland. Door middel van advertenties in (para-)medische tijdschriften zijn ouders benaderd voor deelname van hun kinderen, ruim 130 kinderen hebben uiteindelijk aan dit onderzoek deelgenomen. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste twaalf bloedmonsters van ieder kind geanalyseerd; een dertiende bloedmonster is in het voorjaar van 1997 verzameld om nog een uitspraak te kunnen doen over de persistentie van de antistofniveaus tot 15-17 jarige leeftijd. In dit rapport wordt een tussentijdse beschrijving gegeven van de gemeten antistofniveau's tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, bof, mazelen en rubella. De deelnemende kinderen zijn goed beschermd kort na de laatste vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Na analyse van het laatste monster zal een eindrapportage volgen.<br>

A unique longitudinal serosurvey has been started in 1980 to investigate the serological response after vaccination of children in the National vaccination programme in the Netherlands. Through (para-)medical journals parents were asked to let their children participate in the study, more than 130 children were included in the study. At the moment the first twelve blood samples of each child have been analysed; a last sample was taken in the spring of 1997 in order to be able to assess the persistence of antibody levels over a longer period, at age 15-17 years. This report gives an interim result of the antibody levels against diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles, mumps and rubella. Children are well protected for a short time after the last vaccination in the National Vaccination Programme. After finishing the analyses of the last sample a full report will be published.<br>
Affiliation:
LVO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Sep-1997
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/104000001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
IGZ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSundermann LC-
dc.contributor.authorKorting-van Doren ILJ-
dc.contributor.authorBerbers GAM-
dc.contributor.authorRumke HC-
dc.date.accessioned2013-11-21T10:54:00-
dc.date.issued1997-09-30-
dc.identifier104000001-
dc.description.abstractIn 1980 is een uniek longitudinaal onderzoek gestart naar de antistofrespons op de vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen in Nederland. Door middel van advertenties in (para-)medische tijdschriften zijn ouders benaderd voor deelname van hun kinderen, ruim 130 kinderen hebben uiteindelijk aan dit onderzoek deelgenomen. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste twaalf bloedmonsters van ieder kind geanalyseerd; een dertiende bloedmonster is in het voorjaar van 1997 verzameld om nog een uitspraak te kunnen doen over de persistentie van de antistofniveaus tot 15-17 jarige leeftijd. In dit rapport wordt een tussentijdse beschrijving gegeven van de gemeten antistofniveau's tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, bof, mazelen en rubella. De deelnemende kinderen zijn goed beschermd kort na de laatste vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Na analyse van het laatste monster zal een eindrapportage volgen.<br>nl
dc.description.abstractA unique longitudinal serosurvey has been started in 1980 to investigate the serological response after vaccination of children in the National vaccination programme in the Netherlands. Through (para-)medical journals parents were asked to let their children participate in the study, more than 130 children were included in the study. At the moment the first twelve blood samples of each child have been analysed; a last sample was taken in the spring of 1997 in order to be able to assess the persistence of antibody levels over a longer period, at age 15-17 years. This report gives an interim result of the antibody levels against diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles, mumps and rubella. Children are well protected for a short time after the last vaccination in the National Vaccination Programme. After finishing the analyses of the last sample a full report will be published.<br>en
dc.description.sponsorshipIGZ-
dc.format.extent35 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 104000001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/104000001.html-
dc.subject02nl
dc.subjectprospectief vaccinatieonderzoek (pvo)nl
dc.subjectantistofresponsnl
dc.subjectrijksvaccinatieprogrammanl
dc.subjectdifterienl
dc.subjectkinkhoestnl
dc.subjecttetanusnl
dc.subjectpolionl
dc.subjectbofnl
dc.subjectmazelennl
dc.subjectrubellanl
dc.subjectvaccinatienl
dc.subjectantistoffennl
dc.titleProspectief vaccinatie onderzoek; antistofrespons bij kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma, een longitudinaal onderzoeknl
dc.title.alternativeProspective vaccination study; antibody response in the National Childhood Vaccination Programme, a longitudinal surveyen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLVO-
dc.date.updated2013-11-21T09:54:06Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.