Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care. Interne indicatoren voor intensivecareafdelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257461
Title:
Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care. Interne indicatoren voor intensivecareafdelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering
Authors:
Vos MLG de; Voort PHJ van der; Graafmans WC
Other Titles:
Quality indicators for the intensive care: indicators to measure quality of care in intensive care units
Abstract:
In Nederland is in toenemende mate aandacht voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft opdracht gegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om indicatoren te ontwikkelen voor de intensive care (ic) om haar taak als toezichthouder te ondersteunen. Hierbij is intensief samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Er zijn drie stappen gemaakt om te komen tot een set kwaliteitsindicatoren. In de eerste stap zijn indicatoren gezocht in de literatuur over de kwaliteit van zorg op de ic. De tweede stap was het maken van een selectie op basis van consensus tussen experts met behulp van een vragenlijst. In de derde stap is gedurende zes maanden een pilotstudie uitgevoerd op achttien ic-afdelingen om de haalbaarheid van de registratie te evalueren. Op basis van consensus is een selectie gemaakt van de indicatoren uit de literatuur en die aangedragen door experts. Dit resulteerde in een set van twaalf indicatoren. Na de pilotstudie worden uiteindelijk elf indicatoren aanbevolen voor landelijke implementatie. De volgende structuurindicatoren zijn geselecteerd: beschikbaarheid intensivist, verpleegkundige/patientratio, beleid ter voorkoming van medicatiefouten en het registreren van familie- en patienttevredenheid. Vier procesindicatoren zijn geselecteerd: ic-verblijfsduur, beademingsduur, glucoseregulatie en 100%-bezetting. De geselecteerde uitkomstindicatoren zijn: mortaliteit, decubitus incidentie en aantal ongeplande extubaties. De tijd voor het verzamelen van de gegevens varieerde van dertig minuten tot meer dan een uur per dag. Deze verschillen hadden te maken met het feit of er gebruikgemaakt werd van een registratiemodule. In deze studie is een set van elf indicatoren geselecteerd op basis van een literatuurstudie, expert opinion en een pilotstudie. De set geeft een snel overzicht van de kwaliteit van zorg op individuele ic-afdelingen. Om landelijke implementatie mogelijk te maken, is een elektronische dataverzameling van belang.

There is increasing interest in developing quality indicators for the Dutch health care system. The Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) requested the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to develop indicators for the quality of the intensive care to support their inspection activities. This study was carried out in close collaboration with the Dutch Society of Intensive Care Medicine (NVIC). To define quality indicators for Intensive Care Units (ICU), three steps were made. First, a literature search was carried out. Second, a selection of indicators was made by a panel of experts using a questionnaire and ranking in a consensus procedure. Third, a feasibility study was done for six months in eighteen ICU's to evaluate the feasibility of the use of the identified quality indicators. The literature search and the consensus procedure resulted in a set of twelve indicators. Finally, after the feasibility study, eleven indicators were selected. The following structure indicators were selected: availability of intensivist (hours per day), patient to nurse ratio, strategy to prevent medication errors, measurement of patient/family satisfaction. Four process indicators were selected: length of ICU stay, duration of mechanical ventilation, absolute number, proportion of days with all ICU beds occupied, and proportion of glucose measurement above 8.0 mmol/l or below 2.2 mmol/l. The selected outcome indicators are: standardised mortality (APACHE II), incidence of sore pressures, number of unplanned extubations. The time for registration varied from less than 30 minutes to more than one hour per day to collect the items. Among other factors, this variation in workload was related to the availability of computerised systems to collect the data. In this study a set of eleven quality indicators for intensive care was defined based on literature research, expert opinion, and testing. The set gives a quick view of the quality of care in individual ICUs. The availability of a computerised data-collection system is important for an acceptable workload.
Affiliation:
PZO
Issue Date:
29-Nov-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257461
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260101004.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260101004.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 260101004
Sponsors:
IGZ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVos MLG de-
dc.contributor.authorVoort PHJ van der-
dc.contributor.authorGraafmans WC-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:36:54Z-
dc.date.available2012-12-12T15:36:54Z-
dc.date.issued2007-11-29-
dc.identifier260101004-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257461-
dc.description.abstractIn Nederland is in toenemende mate aandacht voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft opdracht gegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om indicatoren te ontwikkelen voor de intensive care (ic) om haar taak als toezichthouder te ondersteunen. Hierbij is intensief samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Er zijn drie stappen gemaakt om te komen tot een set kwaliteitsindicatoren. In de eerste stap zijn indicatoren gezocht in de literatuur over de kwaliteit van zorg op de ic. De tweede stap was het maken van een selectie op basis van consensus tussen experts met behulp van een vragenlijst. In de derde stap is gedurende zes maanden een pilotstudie uitgevoerd op achttien ic-afdelingen om de haalbaarheid van de registratie te evalueren. Op basis van consensus is een selectie gemaakt van de indicatoren uit de literatuur en die aangedragen door experts. Dit resulteerde in een set van twaalf indicatoren. Na de pilotstudie worden uiteindelijk elf indicatoren aanbevolen voor landelijke implementatie. De volgende structuurindicatoren zijn geselecteerd: beschikbaarheid intensivist, verpleegkundige/patientratio, beleid ter voorkoming van medicatiefouten en het registreren van familie- en patienttevredenheid. Vier procesindicatoren zijn geselecteerd: ic-verblijfsduur, beademingsduur, glucoseregulatie en 100%-bezetting. De geselecteerde uitkomstindicatoren zijn: mortaliteit, decubitus incidentie en aantal ongeplande extubaties. De tijd voor het verzamelen van de gegevens varieerde van dertig minuten tot meer dan een uur per dag. Deze verschillen hadden te maken met het feit of er gebruikgemaakt werd van een registratiemodule. In deze studie is een set van elf indicatoren geselecteerd op basis van een literatuurstudie, expert opinion en een pilotstudie. De set geeft een snel overzicht van de kwaliteit van zorg op individuele ic-afdelingen. Om landelijke implementatie mogelijk te maken, is een elektronische dataverzameling van belang.nl
dc.description.abstractThere is increasing interest in developing quality indicators for the Dutch health care system. The Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) requested the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to develop indicators for the quality of the intensive care to support their inspection activities. This study was carried out in close collaboration with the Dutch Society of Intensive Care Medicine (NVIC). To define quality indicators for Intensive Care Units (ICU), three steps were made. First, a literature search was carried out. Second, a selection of indicators was made by a panel of experts using a questionnaire and ranking in a consensus procedure. Third, a feasibility study was done for six months in eighteen ICU's to evaluate the feasibility of the use of the identified quality indicators. The literature search and the consensus procedure resulted in a set of twelve indicators. Finally, after the feasibility study, eleven indicators were selected. The following structure indicators were selected: availability of intensivist (hours per day), patient to nurse ratio, strategy to prevent medication errors, measurement of patient/family satisfaction. Four process indicators were selected: length of ICU stay, duration of mechanical ventilation, absolute number, proportion of days with all ICU beds occupied, and proportion of glucose measurement above 8.0 mmol/l or below 2.2 mmol/l. The selected outcome indicators are: standardised mortality (APACHE II), incidence of sore pressures, number of unplanned extubations. The time for registration varied from less than 30 minutes to more than one hour per day to collect the items. Among other factors, this variation in workload was related to the availability of computerised systems to collect the data. In this study a set of eleven quality indicators for intensive care was defined based on literature research, expert opinion, and testing. The set gives a quick view of the quality of care in individual ICUs. The availability of a computerised data-collection system is important for an acceptable workload.en
dc.description.sponsorshipIGZ-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent144 p-
dc.format.extent606 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 260101004-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 260101004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260101004.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260101004.pdf-
dc.subjectGENEESKUNDEnl
dc.subjectKWALITEITnl
dc.subjectkwaliteit van de zorgnl
dc.subjectintensive carenl
dc.subjectprestatieindicatorennl
dc.subjectziekenhuiszorgnl
dc.subjectquality of careen
dc.subjectintensive careen
dc.subjectperformance indicatorsen
dc.subjecthospital careen
dc.titleKwaliteitsindicatoren voor de intensive care. Interne indicatoren voor intensivecareafdelingen ten behoeve van kwaliteitsverbeteringnl
dc.title.alternativeQuality indicators for the intensive care: indicators to measure quality of care in intensive care unitsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentPZO-
dc.date.updated2012-12-12T15:36:56Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.