Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257496
Title:
Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil
Authors:
van der Linden AMA; Boesten JJTI; Brock TCM; van Eekelen GMA; ter Horst MMS; de Jong FMW; Montforts MHMM; Pol JW
Other Titles:
Evaluatie van het voorstel uit 2006 voor de risicobeoordeling van persistentie van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem
Abstract:
Dit rapport evalueert het voorstel uit 2006 voor de beoordeling van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen die lang in de bodem aanwezig blijven. Dit voorstel beschreef drie beschermdoelen en stelde getrapte beoordelingssystemen (beslisbomen) voor. De uitkomsten van deze beoordelingssystemen bleken consistent. De optie uit het voorstel om de risico's niet alleen te beoordelen op basis van het totaalgehalte in de bodem maar ook op de concentraties in het bodemvocht moet worden verplicht.<br>De evaluatie is uitgevoerd met alle beschikbare gegevens uit toelatingsdossiers en openbare literatuur van vijf stoffen. De gegevens bleken voor verschillende onderdelen van de beslisbomen niet toereikend, waardoor fabrikanten aanvullende gegevens zullen moeten leveren voor veel toelatingsdossiers. Ook moeten beschikbare studies meestal opnieuw worden geinterpreteerd om de benodigde gegevens voor de nieuwe beoordeling af te leiden. Een goede beoordeling vereist daarom specifieke expertise van zowel aanvragers als beoordelende instanties.<br>Om gedrag en effecten van persistente stoffen beter te kunnen begrijpen, wordt eveneens aanbevolen het gedrag in het veld over langere duur te onderzoeken, de concentraties in testsystemen te meten, testen met bodemschimmels te ontwikkelen, en ervaring op te doen met (semi-)veldstudies naar de relatie tussen blootstelling en effecten.<br>

This report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protection goal. The three schemes appeared to be consistent, both internally and with each other. It was found that both pore water concentrations and total content have to be considered in the soil risk assessment.<br>The evaluation has been performed for five substances with all available information from both registration dossiers and open literature. Nevertheless, insufficient information was available to evaluate all aspects of the proposal. In practice this means that pesticide industry has to provide additional information for many dossiers. Furthermore, it was found that existing information often needs to be re-interpreted and a need for standardisation of evaluation of terrestrial (semi-)field experiments was observed. The proposal would require specific expertise and investments of evaluating authorities as well as stakeholders.<br>To better understand fate and effects of persistent substances, it is recommended to investigate the behaviour of substances in the field over longer periods, to perform exposure concentration measurements while performing ecotoxicological tests, to develop protocols for testing effects on fungi, and to gain the necessary experience on the conduct and interpretation of (semi-)field studies with respect to the relation between exposure and effects of plant protection products.<br>
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Alterra; ctgb
Issue Date:
16-Apr-2008
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 601712002
Sponsors:
VROM; LNV
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan der Linden AMA-
dc.contributor.authorBoesten JJTI-
dc.contributor.authorBrock TCM-
dc.contributor.authorvan Eekelen GMA-
dc.contributor.authorter Horst MMS-
dc.contributor.authorde Jong FMW-
dc.contributor.authorMontforts MHMM-
dc.contributor.authorPol JW-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:41:20-
dc.date.issued2008-04-16-
dc.identifier601712002-
dc.description.abstractDit rapport evalueert het voorstel uit 2006 voor de beoordeling van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen die lang in de bodem aanwezig blijven. Dit voorstel beschreef drie beschermdoelen en stelde getrapte beoordelingssystemen (beslisbomen) voor. De uitkomsten van deze beoordelingssystemen bleken consistent. De optie uit het voorstel om de risico's niet alleen te beoordelen op basis van het totaalgehalte in de bodem maar ook op de concentraties in het bodemvocht moet worden verplicht.<br>De evaluatie is uitgevoerd met alle beschikbare gegevens uit toelatingsdossiers en openbare literatuur van vijf stoffen. De gegevens bleken voor verschillende onderdelen van de beslisbomen niet toereikend, waardoor fabrikanten aanvullende gegevens zullen moeten leveren voor veel toelatingsdossiers. Ook moeten beschikbare studies meestal opnieuw worden geinterpreteerd om de benodigde gegevens voor de nieuwe beoordeling af te leiden. Een goede beoordeling vereist daarom specifieke expertise van zowel aanvragers als beoordelende instanties.<br>Om gedrag en effecten van persistente stoffen beter te kunnen begrijpen, wordt eveneens aanbevolen het gedrag in het veld over langere duur te onderzoeken, de concentraties in testsystemen te meten, testen met bodemschimmels te ontwikkelen, en ervaring op te doen met (semi-)veldstudies naar de relatie tussen blootstelling en effecten.<br>nl
dc.description.abstractThis report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protection goal. The three schemes appeared to be consistent, both internally and with each other. It was found that both pore water concentrations and total content have to be considered in the soil risk assessment.<br>The evaluation has been performed for five substances with all available information from both registration dossiers and open literature. Nevertheless, insufficient information was available to evaluate all aspects of the proposal. In practice this means that pesticide industry has to provide additional information for many dossiers. Furthermore, it was found that existing information often needs to be re-interpreted and a need for standardisation of evaluation of terrestrial (semi-)field experiments was observed. The proposal would require specific expertise and investments of evaluating authorities as well as stakeholders.<br>To better understand fate and effects of persistent substances, it is recommended to investigate the behaviour of substances in the field over longer periods, to perform exposure concentration measurements while performing ecotoxicological tests, to develop protocols for testing effects on fungi, and to gain the necessary experience on the conduct and interpretation of (semi-)field studies with respect to the relation between exposure and effects of plant protection products.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.description.sponsorshipLNV-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent165 p-
dc.format.extent1124 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherAlterra-
dc.publisherctgb-
dc.relation.ispartofRIVM report 601712002-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601712002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712002.pdf-
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectbeschermdoelennl
dc.subjectbeslisboomnl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectecotoxicologische effectennl
dc.subjectpersistentie in de bodemporiewaternl
dc.subjectdecision treeen
dc.subjectecotoxicological effectsen
dc.subjectpersistence in soilen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectprotection goalsen
dc.titleEvaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soilen
dc.title.alternativeEvaluatie van het voorstel uit 2006 voor de risicobeoordeling van persistentie van gewasbeschermingsmiddelen in de bodemnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLER-
dc.date.updated2014-01-17T12:43:52Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.