Berekening van luchtvaartemissies voor verschillende allocatiemethoden

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257510
Title:
Berekening van luchtvaartemissies voor verschillende allocatiemethoden
Authors:
Jansen WK
Other Titles:
Calculation of aviation emissions for several allocation methods
Abstract:
Dit rapport gaat in op de toedeling van emissies door internationale luchtvaart aan landen. Momenteel wordt een klein deel van deze emissies aan landen toegerekend, voor koolstofdioxide betreft dit bijvoorbeeld alleen de emissies door binnenlandse luchtvaart. Omdat internationale luchtvaart grensoverschrijdend is, zijn de emissies die hierdoor veroorzaakt worden, niet eenvoudig aan een land toe te rekenen. Anno 2002 is in diverse internationale kaders (IPCC, V.N.) gediscussieerd over de vraag of de emissies wel toebedeeld moeten worden aan landen. Wanneer afspraken gemaakt worden over de allocatie van emissies door de internationale luchtvaart, zal waarschijnlijk de bereidheid om deze emissies te verminderen toenemen. Er zijn reeds diverse allocatiemethoden voorgesteld. Het onderhavige onderzoek richt zich op de vraag wat de implicaties van de diverse voorgestelde allocatiemethoden zijn voor de aan Nederland toe te rekenen emissies. Om de consequenties te kunnen inschatten, is het model MOBLEM ontwikkeld. Het model berekent dat, door de toedeling van de internationale luchtvaartemissies, onder andere de omvang van de jaarlijkse Nederlandse rapportage van CO2-emissies door de luchtvaart met maximaal een factor 27 stijgt. MOBLEM blijkt goed toepasbaar voor de berekening van de emissies voor de allocatiemethoden, maar dat met name de resultaten voor HC- en CO-emissies gevoelig zijn voor veronderstellingen over onzekere factoren. Onzekerheden betreffen de gebruikte emissiefactoren en de representativiteit van de gebruikte vloot.

This study deals with the allocation of international aviation emissions to countries. Currently, only a small proportion of the emissions from aviation is allocated to countries; for example only the carbon dioxide emissions from domestic flights are allocated. Because international aviation is cross-bordered, it is not easy to allocate emissions to a country. A discussion about whether to change this is currently being carried on in the international framework (IPCC, UN). Once an agreement on the allocation of the emissions from international aviation is reached, the willingness of countries to reduce these emissions will probably increase. Several allocation methods have already been proposed. The study documented here is an attempt to answer the questions on what the consequences of the proposed allocation methods for the emissions allocated to the Netherlands are. The importance of the chosen allocation method will even increase in the future, considering the anticipated strong growth in aviation. To be able to calculate the consequences, the model MOBLEM is developed. According to the calculations of the model, the CO2 emissions from aviation which the Netherlands report each year, rises with a factor of 27 increase. MOBLEM was found well applicable to the calculation of the emissions for several allocation methods, but especially the results for HC- and CO-emissions were sensitive to uncertainties. Uncertainties are the used emission factors and the representativeness of the used aircraft fleet.
Affiliation:
LAE
Issue Date:
23-Jan-2003
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257510
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002023.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002023.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJansen WK-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:42:11Z-
dc.date.available2012-12-12T15:42:11Z-
dc.date.issued2003-01-23-
dc.identifier773002023-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257510-
dc.description.abstractDit rapport gaat in op de toedeling van emissies door internationale luchtvaart aan landen. Momenteel wordt een klein deel van deze emissies aan landen toegerekend, voor koolstofdioxide betreft dit bijvoorbeeld alleen de emissies door binnenlandse luchtvaart. Omdat internationale luchtvaart grensoverschrijdend is, zijn de emissies die hierdoor veroorzaakt worden, niet eenvoudig aan een land toe te rekenen. Anno 2002 is in diverse internationale kaders (IPCC, V.N.) gediscussieerd over de vraag of de emissies wel toebedeeld moeten worden aan landen. Wanneer afspraken gemaakt worden over de allocatie van emissies door de internationale luchtvaart, zal waarschijnlijk de bereidheid om deze emissies te verminderen toenemen. Er zijn reeds diverse allocatiemethoden voorgesteld. Het onderhavige onderzoek richt zich op de vraag wat de implicaties van de diverse voorgestelde allocatiemethoden zijn voor de aan Nederland toe te rekenen emissies. Om de consequenties te kunnen inschatten, is het model MOBLEM ontwikkeld. Het model berekent dat, door de toedeling van de internationale luchtvaartemissies, onder andere de omvang van de jaarlijkse Nederlandse rapportage van CO2-emissies door de luchtvaart met maximaal een factor 27 stijgt. MOBLEM blijkt goed toepasbaar voor de berekening van de emissies voor de allocatiemethoden, maar dat met name de resultaten voor HC- en CO-emissies gevoelig zijn voor veronderstellingen over onzekere factoren. Onzekerheden betreffen de gebruikte emissiefactoren en de representativiteit van de gebruikte vloot.nl
dc.description.abstractThis study deals with the allocation of international aviation emissions to countries. Currently, only a small proportion of the emissions from aviation is allocated to countries; for example only the carbon dioxide emissions from domestic flights are allocated. Because international aviation is cross-bordered, it is not easy to allocate emissions to a country. A discussion about whether to change this is currently being carried on in the international framework (IPCC, UN). Once an agreement on the allocation of the emissions from international aviation is reached, the willingness of countries to reduce these emissions will probably increase. Several allocation methods have already been proposed. The study documented here is an attempt to answer the questions on what the consequences of the proposed allocation methods for the emissions allocated to the Netherlands are. The importance of the chosen allocation method will even increase in the future, considering the anticipated strong growth in aviation. To be able to calculate the consequences, the model MOBLEM is developed. According to the calculations of the model, the CO2 emissions from aviation which the Netherlands report each year, rises with a factor of 27 increase. MOBLEM was found well applicable to the calculation of the emissions for several allocation methods, but especially the results for HC- and CO-emissions were sensitive to uncertainties. Uncertainties are the used emission factors and the representativeness of the used aircraft fleet.en
dc.description.sponsorshipDGM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent82 p-
dc.format.extent5380 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773002023-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002023.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002023.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectluchtverkeernl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectverhandelbare vervuilingsrechtennl
dc.subjectvervuiler betaaltnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectallocatiemethodennl
dc.subjectair trafficen
dc.subjectemissionen
dc.subjectpolllution rightsen
dc.subjectpolluter pays principleen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectallocationen
dc.titleBerekening van luchtvaartemissies voor verschillende allocatiemethodennl
dc.title.alternativeCalculation of aviation emissions for several allocation methodsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.date.updated2012-12-12T15:42:12Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.