Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257566
Title:
Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra
Authors:
van der Avoort HGAM; Bijen M; Ras A; Koopmans MPG; van Loon AM
Other Titles:
Analysis of sewage water from locations with an increased chance for import of wild poliovirus ; a pilot at three registration centres for immigrants
Abstract:
Watermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier maanden werd poliovirus aangetroffen. In 12 monsters werden wel 13 andere virussen gevonden, 1 maal adenovirus, 11 maal een non-polio enterovirus en 1 maal een niet te typeren virus, dat mogelijk de muis als gastheer heeft. De gevoeligheid van de gebruikte methodiek blijkt sterk afhankelijk van de lokale situatie. Op iedere locatie dienen telkens de optimale omstandigheden voor timing en wijze van monstername te worden bepaald. Optimalisering van monstername en van de nogal bewerkelijke methodiek voor detectie van wild poliovirus in rioolwatermonsters is dringend noodzakelijk alvorens deze vorm van anonieme screening van grote groepen personen algemeen kan worden toegepast.<br>

Samples of sewage water, taken at locations near three registration centres for immigrants have been tested for the presence of wild polioviruses, as an experiment for a general surveillance system for the import of wild poliovirus in the Netherlands. None of the 73 samples taken at regular intervals during a four month period, contained poliovirus. In 12 samples a total of 13 other viruses was detected, 1 time adenovirus, 11 times a nonpolio-enterovirus and 1 time a virus from murine origine. The sensitivity of the methodology used was strongly dependent on local factors. For each location optimization of sampling conditions and timing has to be determined. Before screening large populations can be regarded as a general method for detetion of wild polovirus importation, optimisation of the methodology is needed.<br>
Affiliation:
LIO; LIS
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-May-1997
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/242500004.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
IGZ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan der Avoort HGAM-
dc.contributor.authorBijen M-
dc.contributor.authorRas A-
dc.contributor.authorKoopmans MPG-
dc.contributor.authorvan Loon AM-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:58:27-
dc.date.issued1997-05-31-
dc.identifier242500004-
dc.description.abstractWatermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier maanden werd poliovirus aangetroffen. In 12 monsters werden wel 13 andere virussen gevonden, 1 maal adenovirus, 11 maal een non-polio enterovirus en 1 maal een niet te typeren virus, dat mogelijk de muis als gastheer heeft. De gevoeligheid van de gebruikte methodiek blijkt sterk afhankelijk van de lokale situatie. Op iedere locatie dienen telkens de optimale omstandigheden voor timing en wijze van monstername te worden bepaald. Optimalisering van monstername en van de nogal bewerkelijke methodiek voor detectie van wild poliovirus in rioolwatermonsters is dringend noodzakelijk alvorens deze vorm van anonieme screening van grote groepen personen algemeen kan worden toegepast.<br>nl
dc.description.abstractSamples of sewage water, taken at locations near three registration centres for immigrants have been tested for the presence of wild polioviruses, as an experiment for a general surveillance system for the import of wild poliovirus in the Netherlands. None of the 73 samples taken at regular intervals during a four month period, contained poliovirus. In 12 samples a total of 13 other viruses was detected, 1 time adenovirus, 11 times a nonpolio-enterovirus and 1 time a virus from murine origine. The sensitivity of the methodology used was strongly dependent on local factors. For each location optimization of sampling conditions and timing has to be determined. Before screening large populations can be regarded as a general method for detetion of wild polovirus importation, optimisation of the methodology is needed.<br>en
dc.description.sponsorshipIGZ-
dc.format.extent29 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 242500004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/242500004.html-
dc.subject02nl
dc.subjectpoliovirusesen
dc.subjectimporten
dc.subjectrefugeesen
dc.subjectpopulation surveillanceen
dc.subjectsewageen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectasylumen
dc.titleRioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentranl
dc.title.alternativeAnalysis of sewage water from locations with an increased chance for import of wild poliovirus ; a pilot at three registration centres for immigrantsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLIO-
dc.contributor.departmentLIS-
dc.date.updated2014-01-17T13:00:44Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.