Vergiftigingen bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen (tussenrapportage)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257608
Title:
Vergiftigingen bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen (tussenrapportage)
Authors:
Vriend I; van Zoelen GA; de Vries I; Schellart M; den Hartog P; Mulder S; Meulenbelt J
Other Titles:
Poisonings in children of 0 to 5 years and the effectiveness of childproof packaging (interim report)
Abstract:
Uit een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid (SCV) blijkt dat jaarlijks circa 1.850 kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden opgenomen in het ziekenhuis na een accidentele vergiftiging. Jaarlijks wordt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) circa 10.000 maal gevraagd om informatie te verstrekken over de blootstelling van kinderen van 0 tot en met 5 jaar aan lichaamsvreemde stoffen. Voor een belangrijk deel blijkt het te gaan om geneesmiddelen, huishoudmiddelen en cosmetica. Ondanks besluiten over kinderveilige verpakkingen van huishoud- chemicalikn geneesmiddelen blijken regelmatig intoxicaties op te treden met producten met een kinderveilige verpakking. Het SCV en NVIC zijn daarom, op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een onderzoek gestart met het doel na te gaan hoe de frequentie van accidentele vergiftigingen bij kinderen verminderd kan worden en welke specifieke maatregelen aan preventie kunnen bijdragen. In deze tussenrapportage wordt de eerste fase van het onderzoek beschreven. Hierin is een literatuurstudie verricht naar risicofactoren voor accidentele vergiftigingen bij kinderen, zijn een beperkt aantal interviews gehouden met ouders/verzorgers van geintoxiceerde kinderen en is een analyse uitgevoerd op het vergiftigingen-informatiebestand van het NVIC. Op grond van de verkregen gegevens is een inschatting gemaakt welke verbindingen en/of productgroepen aanleiding geven tot medisch gezien (potentieel) bedreigende blootstellingen, alsmede voor welke producten een nadere analyse naar de omstandigheden van blootstelling gewenst is. In de tweede fase van dit onderzoek worden een groot aantal telefonische enquetes onder ouders van aan specifieke producten blootgestelde kinderen gehouden. Het onderzoek richt zich met name op een aantal specifieke geneesmiddelen, huishoudmiddelen, cosmetica en bestrijdingsmiddelen.<br>

Research of the Consumer and Safety Foundation (SCV) has revealed that approximately 1850 children, aged 0 to 5 years needed to be hospitalised each year following accidental intoxication. The National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) receives approximately 10,000 information requests per year concerning children aged 0 to 6 years who have been exposed to xenobiotics. In most of these intoxications medicines, household products or cosmetics were involved. Despite the introduction of guidelines on childproof packaging of medicines and household chemicals, intoxications with childproof products frequently occur. The SCV and NVIC (initiated by the Ministry of Health, Welfare and Sport) therefore started a study to establish how the frequency of accidental intoxications in children could be diminished and what specific measures would be needed to reach this goal. The first phase of the study consisted of: a literature search on risk factors of accidental intoxications in children; interviews with parents of intoxicated children to acquire information on the circumstances of exposure, and an analysis of the NVIC database on poisonings to discover which products are most frequently involved in causing exposure in children. On the basis of the data obtained, an estimate was made of the compounds and product groups considered the most hazardous and therefore requiring further analysis into the circumstances of exposure. In the second phase of the study, a large number of telephone inquiries will be held on selected medicines, household products, cosmetics and pesticides.<br>
Affiliation:
VIC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
14-Jun-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257608
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348802018.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVriend I-
dc.contributor.authorvan Zoelen GA-
dc.contributor.authorde Vries I-
dc.contributor.authorSchellart M-
dc.contributor.authorden Hartog P-
dc.contributor.authorMulder S-
dc.contributor.authorMeulenbelt J-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:48:26Z-
dc.date.available2012-12-12T15:48:26Z-
dc.date.issued1999-06-14-
dc.identifier348802018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257608-
dc.description.abstractUit een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid (SCV) blijkt dat jaarlijks circa 1.850 kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden opgenomen in het ziekenhuis na een accidentele vergiftiging. Jaarlijks wordt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) circa 10.000 maal gevraagd om informatie te verstrekken over de blootstelling van kinderen van 0 tot en met 5 jaar aan lichaamsvreemde stoffen. Voor een belangrijk deel blijkt het te gaan om geneesmiddelen, huishoudmiddelen en cosmetica. Ondanks besluiten over kinderveilige verpakkingen van huishoud- chemicalikn geneesmiddelen blijken regelmatig intoxicaties op te treden met producten met een kinderveilige verpakking. Het SCV en NVIC zijn daarom, op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een onderzoek gestart met het doel na te gaan hoe de frequentie van accidentele vergiftigingen bij kinderen verminderd kan worden en welke specifieke maatregelen aan preventie kunnen bijdragen. In deze tussenrapportage wordt de eerste fase van het onderzoek beschreven. Hierin is een literatuurstudie verricht naar risicofactoren voor accidentele vergiftigingen bij kinderen, zijn een beperkt aantal interviews gehouden met ouders/verzorgers van geintoxiceerde kinderen en is een analyse uitgevoerd op het vergiftigingen-informatiebestand van het NVIC. Op grond van de verkregen gegevens is een inschatting gemaakt welke verbindingen en/of productgroepen aanleiding geven tot medisch gezien (potentieel) bedreigende blootstellingen, alsmede voor welke producten een nadere analyse naar de omstandigheden van blootstelling gewenst is. In de tweede fase van dit onderzoek worden een groot aantal telefonische enquetes onder ouders van aan specifieke producten blootgestelde kinderen gehouden. Het onderzoek richt zich met name op een aantal specifieke geneesmiddelen, huishoudmiddelen, cosmetica en bestrijdingsmiddelen.<br>nl
dc.description.abstractResearch of the Consumer and Safety Foundation (SCV) has revealed that approximately 1850 children, aged 0 to 5 years needed to be hospitalised each year following accidental intoxication. The National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) receives approximately 10,000 information requests per year concerning children aged 0 to 6 years who have been exposed to xenobiotics. In most of these intoxications medicines, household products or cosmetics were involved. Despite the introduction of guidelines on childproof packaging of medicines and household chemicals, intoxications with childproof products frequently occur. The SCV and NVIC (initiated by the Ministry of Health, Welfare and Sport) therefore started a study to establish how the frequency of accidental intoxications in children could be diminished and what specific measures would be needed to reach this goal. The first phase of the study consisted of: a literature search on risk factors of accidental intoxications in children; interviews with parents of intoxicated children to acquire information on the circumstances of exposure, and an analysis of the NVIC database on poisonings to discover which products are most frequently involved in causing exposure in children. On the basis of the data obtained, an estimate was made of the compounds and product groups considered the most hazardous and therefore requiring further analysis into the circumstances of exposure. In the second phase of the study, a large number of telephone inquiries will be held on selected medicines, household products, cosmetics and pesticides.<br>en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.format.extent82 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 348802018-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348802018.html-
dc.subject02nl
dc.subjectacute intoxicatiesnl
dc.subjectkinderveilige verpakkingennl
dc.subjectkinderennl
dc.subjectvolksgezondheidnl
dc.titleVergiftigingen bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen (tussenrapportage)nl
dc.title.alternativePoisonings in children of 0 to 5 years and the effectiveness of childproof packaging (interim report)en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVIC-
dc.date.updated2012-12-12T15:48:27Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.