Environmental risk limits for chlorpropham in water

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257629
Title:
Environmental risk limits for chlorpropham in water
Authors:
Vonk JW; Smit CE
Other Titles:
Milieurisicogrenzen voor chloorprofam in water
Abstract:
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor chloorprofam in water bepaald. Chloorprofam is een onkruidbestrijdingsmiddel en wordt ook gebruikt om te voorkomen dat aardappelen voortijdig kiemen. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De huidige norm voor chloorprofam is niet afgeleid volgens de meest recente methodiek, daarom moeten nieuwe waterkwaliteitsnormen worden vastgesteld. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport.<br>Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van voedsel. De eerste van deze drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTRwater(4 microgram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACeco, water), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 43 microgram per liter. Op basis van meetgegevens over 2009 en 2010 is er geen aanwijzing dat deze concentraties worden overschreden.<br>

RIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for chlorpropham in water. Chlorpropham is used as a herbicide and sprout suppressor. The compound is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The current standard for chlorpropham has to be updated according to the new WFD-methodology. The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards.<br>The maximum permissible concentration in water (MPCwater) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual average concentrations. This MPC is based on three routes: direct ecotoxicity, secondary poisoning, and consumption of fish by humans. Direct ecotoxicity is the most critical of these three routes and determines the overall MPCwater (4 microgram per litre). The MACeco, water, which protects ecosystems from effects of short term concentration peaks, is 43 microgram per litre. Monitoring data from 2009 and 2010 do not indicate that these levels will be exceeded.<br>
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
17-Nov-2011
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257629
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601714017.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601714017.pdf
Type:
Briefrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM letter report 601714017
Sponsors:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVonk JW-
dc.contributor.authorSmit CE-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:52:16Z-
dc.date.available2012-12-12T15:52:16Z-
dc.date.issued2011-11-17-
dc.identifier601714017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257629-
dc.description.abstractHet RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor chloorprofam in water bepaald. Chloorprofam is een onkruidbestrijdingsmiddel en wordt ook gebruikt om te voorkomen dat aardappelen voortijdig kiemen. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De huidige norm voor chloorprofam is niet afgeleid volgens de meest recente methodiek, daarom moeten nieuwe waterkwaliteitsnormen worden vastgesteld. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport.<br>Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van voedsel. De eerste van deze drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTRwater(4 microgram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACeco, water), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 43 microgram per liter. Op basis van meetgegevens over 2009 en 2010 is er geen aanwijzing dat deze concentraties worden overschreden.<br>nl
dc.description.abstractRIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for chlorpropham in water. Chlorpropham is used as a herbicide and sprout suppressor. The compound is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The current standard for chlorpropham has to be updated according to the new WFD-methodology. The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards.<br>The maximum permissible concentration in water (MPCwater) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual average concentrations. This MPC is based on three routes: direct ecotoxicity, secondary poisoning, and consumption of fish by humans. Direct ecotoxicity is the most critical of these three routes and determines the overall MPCwater (4 microgram per litre). The MACeco, water, which protects ecosystems from effects of short term concentration peaks, is 43 microgram per litre. Monitoring data from 2009 and 2010 do not indicate that these levels will be exceeded.<br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent47 p-
dc.format.extent562 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 601714017-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601714017.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601714017.pdf-
dc.subjectWATERnl
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectMTRnl
dc.subjectKaderrichtlijn waternl
dc.subjectwater quality standarden
dc.subjectmaximum permissible concentrationen
dc.subjectWFDen
dc.titleEnvironmental risk limits for chlorpropham in wateren
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen voor chloorprofam in waternl
dc.typeBriefrapport-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.date.updated2012-12-12T15:52:17Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.