Synergie Klimaat- en NOx-beleid: Een kostenevaluatie tot 2010

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257647
Title:
Synergie Klimaat- en NOx-beleid: Een kostenevaluatie tot 2010
Authors:
Smeets WLM; Hoen A; Wijngaart RA van den
Other Titles:
Synergy in the Dutch climate and NOx emission policy: A cost evaluation up to 2010
Abstract:
Bij de aankoop van relatief goedkope CO2-emissierechten in het buitenland worden binnenlandse synergetische neveneffecten op de emissies van luchtverontreinigende stoffen gemist en zullen extra kosten moeten worden gemaakt voor het realiseren van de nationale emissieplafonds van NOx, SO2, en NMVOS. Hiermee is tot op heden geen rekening gehouden in het nationale klimaatbeleid. In dit rapport worden de implicaties van bovenstaande conclusie nader onderzocht, en wel voor de middellange termijn tot 2010 en voor zover het gaat om de emissie van NOx. De analyse in dit rapport toont aan dat de kostenbesparing van aanvullende binnenlandse klimaatmaatregelen voor het NOx-emissiebeleid beperkt is en slechts in geringe mate opweegt tegen de snel stijgende kosten voor het klimaatbeleid. Additionele binnenlandse klimaatmaatregelen blijven dus relatief duur ook als er rekening wordt gehouden met de synergetische neveneffecten op de nationale NOx-uitstoot. Behoudens een additionele binnenlandse reductie van circa 2 Megaton CO2 is het kosteneffectief om de reductie van broeikasgasemissies in het buitenland te realiseren en de nationale NOx-emissie omlaag te brengen met specifieke op NOx gerichte technische maatregelen. Het synergieeffect is in deze studie onderschat doordat niet gekeken is naar de potentiele synergieeffecten voor andere luchtverontreinigende stoffen dan NOx zoals SO2, NMVOS, fijn stof en roet, en doordat voor de broeikasgasemissies alleen is gekeken naar CO2.

The acquisition of relative cheap CO2 emission rights from foreign countries may mean missing synergistic side-effects on the domestic emissions of air-polluting substances. Extra costs will be necessary if the emission ceilings for NOx, SO2, and NMVOS are to be realised. These factors have, to date, not been taken into account in the Dutch national climate policy. This report documents the implications of the above-mentioned conclusion; however, only for the medium-term up to the beginning of 2010 and only for the NOx emissions. The analysis documented here shows that the savings from supplementary domestic climate measures for the NOx emission policy are limited; furthermore, these savings only slightly weigh up against the rapidly rising costs of the climate policy. Additional domestic climate measures remain relatively expensive, even when the synergetic side-effects on NOx emissions are taken into account. Except for an extra domestic reduction of about 2 megatonnes, it will be profitable to realise the reduction of greenhouse gases abroad and to reduce the NOx emissions using technical measures geared specifically to NOx. The synergetic effect was underestimated in this study because the potential synergetic effects for air-polluting substances other than NOx such as SO2, NMVOS, fijn stof and soot, were not considered and also because for the greenhouse gases only CO2 was considered.
Affiliation:
LED
Issue Date:
21-Feb-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257647
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037006.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037006.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 500037006
Sponsors:
VROM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSmeets WLM-
dc.contributor.authorHoen A-
dc.contributor.authorWijngaart RA van den-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:53:53Z-
dc.date.available2012-12-12T15:53:53Z-
dc.date.issued2005-02-21-
dc.identifier500037006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257647-
dc.description.abstractBij de aankoop van relatief goedkope CO2-emissierechten in het buitenland worden binnenlandse synergetische neveneffecten op de emissies van luchtverontreinigende stoffen gemist en zullen extra kosten moeten worden gemaakt voor het realiseren van de nationale emissieplafonds van NOx, SO2, en NMVOS. Hiermee is tot op heden geen rekening gehouden in het nationale klimaatbeleid. In dit rapport worden de implicaties van bovenstaande conclusie nader onderzocht, en wel voor de middellange termijn tot 2010 en voor zover het gaat om de emissie van NOx. De analyse in dit rapport toont aan dat de kostenbesparing van aanvullende binnenlandse klimaatmaatregelen voor het NOx-emissiebeleid beperkt is en slechts in geringe mate opweegt tegen de snel stijgende kosten voor het klimaatbeleid. Additionele binnenlandse klimaatmaatregelen blijven dus relatief duur ook als er rekening wordt gehouden met de synergetische neveneffecten op de nationale NOx-uitstoot. Behoudens een additionele binnenlandse reductie van circa 2 Megaton CO2 is het kosteneffectief om de reductie van broeikasgasemissies in het buitenland te realiseren en de nationale NOx-emissie omlaag te brengen met specifieke op NOx gerichte technische maatregelen. Het synergieeffect is in deze studie onderschat doordat niet gekeken is naar de potentiele synergieeffecten voor andere luchtverontreinigende stoffen dan NOx zoals SO2, NMVOS, fijn stof en roet, en doordat voor de broeikasgasemissies alleen is gekeken naar CO2.nl
dc.description.abstractThe acquisition of relative cheap CO2 emission rights from foreign countries may mean missing synergistic side-effects on the domestic emissions of air-polluting substances. Extra costs will be necessary if the emission ceilings for NOx, SO2, and NMVOS are to be realised. These factors have, to date, not been taken into account in the Dutch national climate policy. This report documents the implications of the above-mentioned conclusion; however, only for the medium-term up to the beginning of 2010 and only for the NOx emissions. The analysis documented here shows that the savings from supplementary domestic climate measures for the NOx emission policy are limited; furthermore, these savings only slightly weigh up against the rapidly rising costs of the climate policy. Additional domestic climate measures remain relatively expensive, even when the synergetic side-effects on NOx emissions are taken into account. Except for an extra domestic reduction of about 2 megatonnes, it will be profitable to realise the reduction of greenhouse gases abroad and to reduce the NOx emissions using technical measures geared specifically to NOx. The synergetic effect was underestimated in this study because the potential synergetic effects for air-polluting substances other than NOx such as SO2, NMVOS, fijn stof and soot, were not considered and also because for the greenhouse gases only CO2 was considered.en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent50 p-
dc.format.extent189 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 500037006-
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 500037006-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037006.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037006.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectemissierechtennl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectbroeikaseffectnl
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectkostennl
dc.subjectsynergienl
dc.subjectemissiebeleidnl
dc.subjectklimaatmaatregelennl
dc.subjectnoxnl
dc.subjectco2nl
dc.subjectvrachtvervoernl
dc.subjectemissionen
dc.subjectemission rightsen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectair pollutionen
dc.subjecthouse effecten
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectclimatic changesen
dc.subjectcostsen
dc.titleSynergie Klimaat- en NOx-beleid: Een kostenevaluatie tot 2010nl
dc.title.alternativeSynergy in the Dutch climate and NOx emission policy: A cost evaluation up to 2010en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLED-
dc.date.updated2012-12-12T15:53:54Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.