Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257675
Title:
Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel
Authors:
Mennen MG; Putten EM van; Krystek P
Other Titles:
Study of the air quality and particle deposition in the surroundings of the Van Voorden Gieterij BV foundry in Zaltbommel, The Netherlands
Abstract:
In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het immissieonderzoek bestond uit metingen van de concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht, bepaling van de depositie aan stof en metalen en analyses van gras- en bodemmonsters uit de omgeving van het bedrijf. Uit de resultaten blijkt dat op werkdagen benedenwinds van het bedrijf verhoogde concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht voorkomen, met piekwaarden tot 10 a 50-maal het achtergrondniveau. Ook kan er geurhinder optreden, met name in de winterperiode. De gemiddelde luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf ligt op het niveau in regionale en onbelaste stedelijke gebieden, behalve voor isopropylalcohol en metalen, waarvan de gemiddelde concentraties een factor 2 tot 5 boven het achtergrondniveau liggen. Ook de depositie aan metalen in de omgeving van het bedrijf is verhoogd en in grasmonsters uit de omgeving zijn verhoogde gehalten van enkele metalen gevonden. De blootstelling van omwonenden door inademing van stoffen in de lucht ligt onder de gezondheidskundige grenswaarden. De orale blootstelling aan metalen ligt onder de Toelaatbare Dagelijkse Inname, mits er geen intensieve consumptie van zelf gekweekte gewassen plaatsvindt ('dagelijks eten uit eigen tuin'). Intensief consumeren van zelf gekweekte gewassen geeft een risico op te hoge blootstelling aan lood en barium, met name voor zeer jonge kinderen.

A study commissioned by the Inspectorate of the Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment and the municipality of Zaltbommel was conducted by RIVM on the living environment in the surroundings of the Van Voorden Gieterij BV foundry in the city of Zaltbommel in 2003. The measurements collected were used to study both the exposure of residents to compounds emitted from the foundry and the health effects and annoyance experienced by the residents. This was done through air quality measurements, determination of the particle and heavy-metal deposition, and analyses of grass and soil samples taken in the surroundings of the foundry. The results showed that concentrations of several compounds were enhanced during working hours, with peak values up to 10-50 times above the background level. Annoyance due to bad odours was also thought to occur, particularly in winter. The long-term average rural and urban background concentrations in this area did not, however, exceed the normal levels, except for isopropyl alcohol and heavy metals, for which the average concentrations were 2 to 5 times the normal level. The deposition of heavy metals in the surroundings of the foundry was also found to have increased. Further, elevated levels of some heavy metals, particularly copper, were found in the grass samples. The exposure of residents through inhalation of toxic compounds in the air did not exceed the tolerable limit values. Furthermore, oral exposure to heavy metals was below the Tolerable Daily Intake, provided that residents did not intensively consume produce from their own gardens, i.e. on a daily basis. Daily consumption of self-grown vegetables implies a risk of exposure to lead and barium at levels above the Tolerable Daily Intake, particularly for young children.
Affiliation:
IMD; LAC
Issue Date:
10-Sep-2004
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257675
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021027.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021027.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
Gemeente Zaltbommel VROM-Inspectie Oost
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMennen MG-
dc.contributor.authorPutten EM van-
dc.contributor.authorKrystek P-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:56:39Z-
dc.date.available2012-12-12T15:56:39Z-
dc.date.issued2004-09-10-
dc.identifier609021027-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257675-
dc.description.abstractIn de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het immissieonderzoek bestond uit metingen van de concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht, bepaling van de depositie aan stof en metalen en analyses van gras- en bodemmonsters uit de omgeving van het bedrijf. Uit de resultaten blijkt dat op werkdagen benedenwinds van het bedrijf verhoogde concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht voorkomen, met piekwaarden tot 10 a 50-maal het achtergrondniveau. Ook kan er geurhinder optreden, met name in de winterperiode. De gemiddelde luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf ligt op het niveau in regionale en onbelaste stedelijke gebieden, behalve voor isopropylalcohol en metalen, waarvan de gemiddelde concentraties een factor 2 tot 5 boven het achtergrondniveau liggen. Ook de depositie aan metalen in de omgeving van het bedrijf is verhoogd en in grasmonsters uit de omgeving zijn verhoogde gehalten van enkele metalen gevonden. De blootstelling van omwonenden door inademing van stoffen in de lucht ligt onder de gezondheidskundige grenswaarden. De orale blootstelling aan metalen ligt onder de Toelaatbare Dagelijkse Inname, mits er geen intensieve consumptie van zelf gekweekte gewassen plaatsvindt ('dagelijks eten uit eigen tuin'). Intensief consumeren van zelf gekweekte gewassen geeft een risico op te hoge blootstelling aan lood en barium, met name voor zeer jonge kinderen.nl
dc.description.abstractA study commissioned by the Inspectorate of the Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment and the municipality of Zaltbommel was conducted by RIVM on the living environment in the surroundings of the Van Voorden Gieterij BV foundry in the city of Zaltbommel in 2003. The measurements collected were used to study both the exposure of residents to compounds emitted from the foundry and the health effects and annoyance experienced by the residents. This was done through air quality measurements, determination of the particle and heavy-metal deposition, and analyses of grass and soil samples taken in the surroundings of the foundry. The results showed that concentrations of several compounds were enhanced during working hours, with peak values up to 10-50 times above the background level. Annoyance due to bad odours was also thought to occur, particularly in winter. The long-term average rural and urban background concentrations in this area did not, however, exceed the normal levels, except for isopropyl alcohol and heavy metals, for which the average concentrations were 2 to 5 times the normal level. The deposition of heavy metals in the surroundings of the foundry was also found to have increased. Further, elevated levels of some heavy metals, particularly copper, were found in the grass samples. The exposure of residents through inhalation of toxic compounds in the air did not exceed the tolerable limit values. Furthermore, oral exposure to heavy metals was below the Tolerable Daily Intake, provided that residents did not intensively consume produce from their own gardens, i.e. on a daily basis. Daily consumption of self-grown vegetables implies a risk of exposure to lead and barium at levels above the Tolerable Daily Intake, particularly for young children.en
dc.description.sponsorshipGemeente Zaltbommel VROM-Inspectie Oost-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent118 p-
dc.format.extent1096 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 609021027-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021027.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021027.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectmetaalindustrienl
dc.subjectmetaalbewerkingnl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectimmissienl
dc.subjectaerosolennl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectgeurnl
dc.subjecthindernl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectleefomgevingnl
dc.subjectmetingennl
dc.subjectmetaalgieterijnl
dc.subjectstofnl
dc.subjectzeswaardig chroomnl
dc.subjectisopropanolnl
dc.subjectgeurhindernl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectmetal industryen
dc.subjectmetal workingen
dc.subjectemissionen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectimmissionen
dc.subjectaerosolsen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectodouren
dc.subjectnuisanceen
dc.subjectexposureen
dc.subjecthealthen
dc.subjectliving environmenten
dc.subjectfoundryen
dc.subjecthexavalent chromiumen
dc.subjectisopropanolen
dc.subjectodouren
dc.titleImmissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommelnl
dc.title.alternativeStudy of the air quality and particle deposition in the surroundings of the Van Voorden Gieterij BV foundry in Zaltbommel, The Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentIMD-
dc.contributor.departmentLAC-
dc.date.updated2012-12-12T15:56:39Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.