Een Normstellingsmethode voor (stikstof)depositie op natuurlijke vegetaties in Nederland. Een uitwerking van de Natuurplanner voor natuurdoeltypen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257712
Title:
Een Normstellingsmethode voor (stikstof)depositie op natuurlijke vegetaties in Nederland. Een uitwerking van de Natuurplanner voor natuurdoeltypen
Authors:
Hinsberg A van; Kros J
Other Titles:
A method for setting standards for (nitrogen)deposition on natural vegetations in the Netherlands, using the Decision Support System Nature Planner
Abstract:
Verzuring, vermesting en verdroging behoren tot de belangrijke bedreigingen van de natuurlijke en half-natuurlijke ecosystemen in Nederland. Om de gezamenlijke effecten van deze bedreigingen op de landelijke natuur te evalueren is, in een samenwerkingsverband tussen het RIVM en het SC-DLO, het multistressmodel SMART/MOVE ontwikkeld. In het kader van het Stikstof Onderzoek Programma (STOP) is het modelinstrumentarium uitgebreid met een module voor normstelling voor verzurende en eutrofierende depositie. Met de methode kunnen kritische stikstofdepositieniveaus voor gestelde beleidsdoeleinden berekend en in kaart gebracht worden. Er wordt rekening gehouden met ruimtelijke variatie in bodem, vegetatie en hydrologie. De methode is tevens bruikbaar om kritische niveaus voor zure depositie, of afzonderlijke componenten daarvan, te berekenen. Naast de validatie van verschillende tussenresultaten, zijn enkele eerste uitkomsten getoetst aan gangbare critical loads zoals empirisch vastgesteld en/of berekend met het Simple Mass Balance model. Voordeel van de nieuwe methode is de eenduidige berekeningswijze en de hogere detaillering ten aanzien van het aantal te beschouwen ecosystemen. De tussenresultaten van normstellingsmodule kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor verschillende validatiedoeleinden en modelverbeteringen (d.m.v. kalibratie van de kansfuncties uit MOVE en verbeteringen aan de aansluiting tussen SMART en MOVE). Met behulp van de berekende kritische milieugrenzen (in termen van bodem-pH, grondwaterstand en stikstofbeschikbaarheid) kunnen ook streefbeelden voor de realisatie van geplande natuurdoeltypen worden afgeleid

Acidification, eutrophication and desiccation are the most important threats to (semi-)natural ecosystems in the Netherlands. In order to evaluate the magnitude of these threats the RIVM has, in close co-operation with the Winand Staring Centre (SC-DLO), conducted a study to develop a multistress model for terrestrial ecosystems (SMART/MOVE), consisting of a soil model (SMART) and a vegetation model (MOVE). The aim was to develop a method for calculating critical atmospheric deposition levels using SMART/MOVE. This new method can be used to evaluate the critical deposition loads of air-borne nitrogen and acid for several types of terrestrial ecosystems. Some preliminary results have been compared with empirically determined critical loads and values obtained from other models. Although the results of the different methods were quite similar, the critical values for several specific ecosystems differed. The advantage of the new method is the large number of different ecosystems that can be evaluated using a similar standardised method of calculation. Some of the results obtained during the process of calculating the critical deposition loads can also be used to improve SMART/MOVE. Both the results and their use in validating, calibrating and improving SMART/MOVE are described in this report.
Affiliation:
LBG; SC-DLO
Publisher:
SC-DLO
Issue Date:
18-Feb-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257712
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108024.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108024.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/LE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHinsberg A van-
dc.contributor.authorKros J-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:58:11Z-
dc.date.available2012-12-12T15:58:11Z-
dc.date.issued1999-02-18-
dc.identifier722108024-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257712-
dc.description.abstractVerzuring, vermesting en verdroging behoren tot de belangrijke bedreigingen van de natuurlijke en half-natuurlijke ecosystemen in Nederland. Om de gezamenlijke effecten van deze bedreigingen op de landelijke natuur te evalueren is, in een samenwerkingsverband tussen het RIVM en het SC-DLO, het multistressmodel SMART/MOVE ontwikkeld. In het kader van het Stikstof Onderzoek Programma (STOP) is het modelinstrumentarium uitgebreid met een module voor normstelling voor verzurende en eutrofierende depositie. Met de methode kunnen kritische stikstofdepositieniveaus voor gestelde beleidsdoeleinden berekend en in kaart gebracht worden. Er wordt rekening gehouden met ruimtelijke variatie in bodem, vegetatie en hydrologie. De methode is tevens bruikbaar om kritische niveaus voor zure depositie, of afzonderlijke componenten daarvan, te berekenen. Naast de validatie van verschillende tussenresultaten, zijn enkele eerste uitkomsten getoetst aan gangbare critical loads zoals empirisch vastgesteld en/of berekend met het Simple Mass Balance model. Voordeel van de nieuwe methode is de eenduidige berekeningswijze en de hogere detaillering ten aanzien van het aantal te beschouwen ecosystemen. De tussenresultaten van normstellingsmodule kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor verschillende validatiedoeleinden en modelverbeteringen (d.m.v. kalibratie van de kansfuncties uit MOVE en verbeteringen aan de aansluiting tussen SMART en MOVE). Met behulp van de berekende kritische milieugrenzen (in termen van bodem-pH, grondwaterstand en stikstofbeschikbaarheid) kunnen ook streefbeelden voor de realisatie van geplande natuurdoeltypen worden afgeleidnl
dc.description.abstractAcidification, eutrophication and desiccation are the most important threats to (semi-)natural ecosystems in the Netherlands. In order to evaluate the magnitude of these threats the RIVM has, in close co-operation with the Winand Staring Centre (SC-DLO), conducted a study to develop a multistress model for terrestrial ecosystems (SMART/MOVE), consisting of a soil model (SMART) and a vegetation model (MOVE). The aim was to develop a method for calculating critical atmospheric deposition levels using SMART/MOVE. This new method can be used to evaluate the critical deposition loads of air-borne nitrogen and acid for several types of terrestrial ecosystems. Some preliminary results have been compared with empirically determined critical loads and values obtained from other models. Although the results of the different methods were quite similar, the critical values for several specific ecosystems differed. The advantage of the new method is the large number of different ecosystems that can be evaluated using a similar standardised method of calculation. Some of the results obtained during the process of calculating the critical deposition loads can also be used to improve SMART/MOVE. Both the results and their use in validating, calibrating and improving SMART/MOVE are described in this report.en
dc.description.sponsorshipDGM/LE-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent111 p-
dc.format.extent5610 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherSC-DLO-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722108024-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108024.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108024.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectstikstofnl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjecteutrofieringnl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectstandaardisatienl
dc.subjectnormstellingnl
dc.subjectkritische depositienl
dc.subjectnatuurdoeltypennl
dc.subjectdepositionen
dc.subjectnitrogenen
dc.subjectacidificationen
dc.subjecteutrophicationen
dc.subjectnatureen
dc.subjectecosytemsen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectcritical loadsen
dc.titleEen Normstellingsmethode voor (stikstof)depositie op natuurlijke vegetaties in Nederland. Een uitwerking van de Natuurplanner voor natuurdoeltypennl
dc.title.alternativeA method for setting standards for (nitrogen)deposition on natural vegetations in the Netherlands, using the Decision Support System Nature Planneren
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.contributor.departmentSC-DLO-
dc.date.updated2012-12-12T15:58:12Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.