2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/258005
Title:
Ontwerp-basisdocument propyleenoxide
Authors:
Slooff W; Canton JH; Eerens HC; Gerringa LJA; van Gestel CAM; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Knoop J; Krajnc EI; Luijten JA; Matthijsen AJCM; van de Meent D; Minderhoud A; Vermeire TG; van de Wiel HJ; Assink JW; Besemer AC; Blokzijl PJ; Compaan H; Duiser JA; Engelhard WFJM; Hollander JCT; Huldy NJ; de Jong P; de Koning J; de Kreuk JF; van der Most PFJ; de Vrijer F; 't Gilde APJ; Hafkamp WA; van der Woerd KF; van der Heijden CA; Sangster B
Other Titles:
Integrated criteria document propylene oxide
Abstract:
Onderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1987
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758473001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Description:
Bij dit rapport hoort een losse bijlage met rapportnummer 758473008 getiteld: Propylene oxide Integrated Criteria Document Effects.<br>
Sponsors:
DGMH/BWS-S /Cornet JP; Wijnen HLTM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSlooff W-
dc.contributor.authorCanton JH-
dc.contributor.authorEerens HC-
dc.contributor.authorGerringa LJA-
dc.contributor.authorvan Gestel CAM-
dc.contributor.authorHeijna-Merkus E-
dc.contributor.authorKnaap AGAC-
dc.contributor.authorKnoop J-
dc.contributor.authorKrajnc EI-
dc.contributor.authorLuijten JA-
dc.contributor.authorMatthijsen AJCM-
dc.contributor.authorvan de Meent D-
dc.contributor.authorMinderhoud A-
dc.contributor.authorVermeire TG-
dc.contributor.authorvan de Wiel HJ-
dc.contributor.authorAssink JW-
dc.contributor.authorBesemer AC-
dc.contributor.authorBlokzijl PJ-
dc.contributor.authorCompaan H-
dc.contributor.authorDuiser JA-
dc.contributor.authorEngelhard WFJM-
dc.contributor.authorHollander JCT-
dc.contributor.authorHuldy NJ-
dc.contributor.authorde Jong P-
dc.contributor.authorde Koning J-
dc.contributor.authorde Kreuk JF-
dc.contributor.authorvan der Most PFJ-
dc.contributor.authorde Vrijer F-
dc.contributor.author't Gilde APJ-
dc.contributor.authorHafkamp WA-
dc.contributor.authorvan der Woerd KF-
dc.contributor.authorvan der Heijden CA-
dc.contributor.authorSangster B-
dc.date.accessioned2017-02-20T06:54:26-
dc.date.issued1987-06-30-
dc.identifier758473001-
dc.descriptionBij dit rapport hoort een losse bijlage met rapportnummer 758473008 getiteld: Propylene oxide Integrated Criteria Document Effects.<br>nl
dc.description.abstractOnderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>nl
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S /Cornet JP-
dc.description.sponsorshipWijnen HLTM-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 758473001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758473001.html-
dc.subjectbasisdocumentnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectbodemkwaliteit; normennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmeetstrategieennl
dc.subjectbronnennl
dc.subjectemissies; produktienl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectomzettingnl
dc.subjectconcentraties in het milieu; humane toxiciteitnl
dc.subjectecotoxiciteitnl
dc.subjectbestrijdingstechnieken; bestrijdingskostennl
dc.subjectrisico-analysenl
dc.subjectbedrijfseconomische gevolgennl
dc.subjectmh; blootstellingsroutesnl
dc.titleOntwerp-basisdocument propyleenoxidenl
dc.title.alternativeIntegrated criteria document propylene oxideen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2017-02-20T05:54:27Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.