2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/258892
Title:
Bouwstenen Leidraad Grondwaterbescherming
Authors:
Wuijts S; Schijven JF; van der Aa NGFM; Dik HHJ; Versluijs CW; van Wijnen HJ
Other Titles:
Components for a guidance document on groundwaterprotection
Abstract:
Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor grondwaterbeschermingsbeleid, dat per locatie nader kan worden uitgewerkt in een gebiedsdossier. Een gebiedsdossier bevat alle relevante informatie op basis waarvan een pakket maatregelen wordt ontwikkeld, gebaseerd op de gewenste effecten.<br>Om meer uniformiteit en effectiviteit in het grondwaterbeschermingsbeleid te brengen is VROM van plan om in de komende jaren een Leidraad Grondwaterbescherming op te stellen. Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VROM een aantal van deze lacunes uitgewerkt, zoals de risico's van microbiologische besmetting, het gebruik van pesticiden, het toepassen van bodemenergiesystemen en het omgaan met van oudsher ontstane bodemverontreinigingen. Daarnaast heeft het instituut de juridische consequenties in beeld gebracht van de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van industriele grondwateronttrekkingen voor menselijke consumptie, zoals de productie van frisdranken.<br>

To improve the protection of the groundwater quality, policy should be more focused on local conditions, such as soil and groundwater. To increase this focus RIVM has proposed a generic framework for a groundwater protection policy that can be elaborated for each site in an area dossier. This dossier contains all relevant information on what measures can be developed on the basis of the desired effects.<br>In the effort to achieve more uniformity and effectiveness in the Dutch groundwater protection policy, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is planning to derive a guidance document on groundwater protection. On commission of VROM, RIVM has elaborated several components to be used in describing policy, such as the risks of contamination with pathogens, the use of pesticides, the use of energy storage systems and actions on old contaminations. Additionally, RIVM has charted the legal demands set down by the new Water Framework Directive for the protection of industrial (private) abstractions for human consumption, such as the production of soda.<br>
Affiliation:
IMD; LZO; LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
6-Mar-2007
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301029.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301029.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 734301029
Sponsors:
VROM-DGM-BWL
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWuijts S-
dc.contributor.authorSchijven JF-
dc.contributor.authorvan der Aa NGFM-
dc.contributor.authorDik HHJ-
dc.contributor.authorVersluijs CW-
dc.contributor.authorvan Wijnen HJ-
dc.date.accessioned2017-02-20T07:06:54-
dc.date.issued2007-03-06-
dc.identifier734301029-
dc.description.abstractOm de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor grondwaterbeschermingsbeleid, dat per locatie nader kan worden uitgewerkt in een gebiedsdossier. Een gebiedsdossier bevat alle relevante informatie op basis waarvan een pakket maatregelen wordt ontwikkeld, gebaseerd op de gewenste effecten.<br>Om meer uniformiteit en effectiviteit in het grondwaterbeschermingsbeleid te brengen is VROM van plan om in de komende jaren een Leidraad Grondwaterbescherming op te stellen. Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VROM een aantal van deze lacunes uitgewerkt, zoals de risico's van microbiologische besmetting, het gebruik van pesticiden, het toepassen van bodemenergiesystemen en het omgaan met van oudsher ontstane bodemverontreinigingen. Daarnaast heeft het instituut de juridische consequenties in beeld gebracht van de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van industriele grondwateronttrekkingen voor menselijke consumptie, zoals de productie van frisdranken.<br>nl
dc.description.abstractTo improve the protection of the groundwater quality, policy should be more focused on local conditions, such as soil and groundwater. To increase this focus RIVM has proposed a generic framework for a groundwater protection policy that can be elaborated for each site in an area dossier. This dossier contains all relevant information on what measures can be developed on the basis of the desired effects.<br>In the effort to achieve more uniformity and effectiveness in the Dutch groundwater protection policy, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is planning to derive a guidance document on groundwater protection. On commission of VROM, RIVM has elaborated several components to be used in describing policy, such as the risks of contamination with pathogens, the use of pesticides, the use of energy storage systems and actions on old contaminations. Additionally, RIVM has charted the legal demands set down by the new Water Framework Directive for the protection of industrial (private) abstractions for human consumption, such as the production of soda.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent124 p-
dc.format.extent1364 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 734301029-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 734301029-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301029.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301029.pdf-
dc.subjectWATERnl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectwaterbeheernl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectbeschermingnl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectwaterwinningnl
dc.subjectbronnennl
dc.subjectwatervoorzieningnl
dc.subjectregionaalnl
dc.subjectleidraad grondwaterbeschermingnl
dc.subjectindustriele winningennl
dc.subjectmicrobiologische risico'snl
dc.subjectoude verontreinigingennl
dc.subjectbodemenergiesystemennl
dc.subjectgrondwaterbeschermingsgebiedennl
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectwater managementen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectprotectionen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectwater supplyen
dc.subjectregionalen
dc.subjectguidance groundwater protectionen
dc.subjectindustrial abstractionsen
dc.subjectmicrobiological risksen
dc.subjectold contaminationsen
dc.subjectenergy storageen
dc.subjectgroundwater protection areasen
dc.titleBouwstenen Leidraad Grondwaterbeschermingnl
dc.title.alternativeComponents for a guidance document on groundwaterprotectionen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentIMD-
dc.contributor.departmentLZO-
dc.contributor.departmentLER-
dc.date.updated2017-02-20T06:06:54Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.