• Feedback
  • RIVM

Webbased Archive of RIVM Publications

Browse
Collection All
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed communities
bullet
bullet

Webbased Archive of RIVM Publications > RIVM official reports > RIVM official reports > Milieubalans 2004. Het Nederlandse milieu verklaard

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10029/258954
    Del.icio.us     LinkedIn     Citeulike     Connotea     Facebook     Stumble it!Title: Milieubalans 2004. Het Nederlandse milieu verklaard
Other Titles: Environmental Balance 2004. The State of the Dutch environment
Authors: Milieu- en Natuurplanbureau MNP - RIVM
Affiliation: MNP-NMD
Publisher: AVV
CBS
CPB
ECN
KNMI
NLR
RIKZ
RIZA
RPB
WUR
Issue Date: 12-May-2004
URI: http://hdl.handle.net/10029/258954
Additional Links: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701057.html
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701057.pdf
Abstract: Het Milieu- en Natuurplanbureau publiceert jaarlijks een Milieubalans. Dit boekt beschrijft de toestand van het milieu en de samenhang tussen de toestand van het milieu en het gevoerde beleid. De volgende hoofdstukken staan in deze Milieubalans: Milieu en maatschappij; Klimaatverandering; Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging; Milieukwaliteit in het landelijk gebied; Kwaliteit van de leefomgeving; Externe integratie en decentralisatie van het milieubeleid (een tussenbalans). Als bijlage worden onder andere de emissies per thema per doelgroep gegeven. Het gevoerde milieubeleid is effectief gebleken; door technische maatregelen zijn de meeste emissies afgenomen ondanks economische groei. De meeste doelen worden in het huidige tempo echter niet gehaald. Om economische groei en vermindering van de milieudruk te blijven combineren, en tot herstel van collectieve waarden als stilte, natuur en landschap te komen, is een steeds grotere beleidsinspanning nodig. De Milieubalans 2004 besteedt bijzondere aandacht aan de spanning tussen de EU, het Rijk en het regionale milieubeleid. De implementatie van Europese richtlijnen in Nederland en de ingezette decentralisatie en integratie van het milieubeleid leidt tot spanningen, zowel in Nederland zelf als tussen Den Haag en Brussel. Er ligt op rijksniveau nog een uitdaging om een duidelijke strategie te formuleren over de interactie tussen het Rijk en de EU en over de invulling van de scharnierfunctie tussen de EU en de regio.
Abstract not available
Type: Seriewerk
Language: nl
Description: Erratum op website!
Geen rapportnummer in publicatie
Keywords: 04
milieubalans
kwaliteit
milieu
inventarisatie
milieubeleid
effecten
nederland
duurzaamheid
emissie
verzuring
vermesting
verdroging
prioritaire stoffen
ecosystemen
mobiliteit
luchtverontreiniging
externe veiligheid
geluid
milieukwaliteit
milieukosten
afval
gezondheid
gezondheidseffecten
landelijk gebied
ozonconcentratie
vos
fijn stof
milieudruk
klimaatverandering
stedelijke leefomgeving
economie
europa
eu
europese richtlijnen
environmental balance
inventory
quality
environment
environmental policy
effects
netherlands
ISSN: 9069601095
ISBN: 9069601095
Appears in Collections: RIVM official reports

Files in This Item:

There are no files associated with this item.All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.